Turn left and Curricular Cut

 0    34 schede    juliao5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Przepraszam możesz mi powiedzieć gdzie jest...?
inizia ad imparare
Excuse me, can you tell me where ... is?
idź ulicą
inizia ad imparare
go down
Jak trafić do...?
inizia ad imparare
How to get to...?
to jest na rogu
inizia ad imparare
It's on the corner of...
skręć w lewo, skręć w prawo
inizia ad imparare
turn left, turn right
Nie przegapisz
inizia ad imparare
You can't miss it
kółko
inizia ad imparare
Circle
Stan
inizia ad imparare
Condition
kulturalny
inizia ad imparare
cultural
kierunek
inizia ad imparare
direction
odległość
inizia ad imparare
distance
prowadzić
inizia ad imparare
drive
tu: udzielać
inizia ad imparare
give
historyczny
inizia ad imparare
historic
informować
inizia ad imparare
inform
wskazówki
inizia ad imparare
instrucions
pas ruchu
inizia ad imparare
lane
zapamiętywać
inizia ad imparare
memorise
zwracać uwagę
inizia ad imparare
pay attention
miejsce ważne ze względów
inizia ad imparare
place of... interest
pozytywny
inizia ad imparare
positive
dokładny
inizia ad imparare
precise
rekreacyjny
inizia ad imparare
Recreational
jechać
inizia ad imparare
ride
znaki drogowe
inizia ad imparare
road sings
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
safety
pokazać
inizia ad imparare
show
roboty drogowe
inizia ad imparare
road works
ograniczenie prędkości
inizia ad imparare
a speed limit
zastanów się
inizia ad imparare
think again
podróżować na piechotę
inizia ad imparare
travel on foot
trójkąt
inizia ad imparare
triangle
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
zwracać uwagę na
inizia ad imparare
watch out for

Devi essere accedere per pubblicare un commento.