tua sem. letni 2012/13

 0    200 schede    panczmielu
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
scholarship
inizia ad imparare
stypendium
2nd class citizen
inizia ad imparare
obywatel drugiej kategorii
to target
inizia ad imparare
celować
culac
inizia ad imparare
kułak
the Polish War Army
inizia ad imparare
Akowcy
Underground Army
inizia ad imparare
Armia z Podziemia
to have someone in the sights
inizia ad imparare
mieć kogoś na celowniku
5th Column
inizia ad imparare
5. Kolumna
supporter
inizia ad imparare
partyzant
to stump
inizia ad imparare
tupać
the final nail into the coffin
inizia ad imparare
gwóźdź do trumny
Zion
inizia ad imparare
Syjon
to bear a grudge
inizia ad imparare
żywić urazę
blackmailer
inizia ad imparare
szmalcownik
pulpit
inizia ad imparare
ambona
to dismiss/ sack
inizia ad imparare
zwolnić
Editor-in-Chief
inizia ad imparare
redaktor naczelny
assassination attempt
inizia ad imparare
bróba zabójstwa
Polish People Republic
inizia ad imparare
Polska Republika Ludowa
it is the last straw
inizia ad imparare
tego już za wiele
to break off/away with
inizia ad imparare
porzucić
to be emotionally attached
inizia ad imparare
być przywiązanym emocjonalnie
to turn someone in to someone
inizia ad imparare
wydać kogoś komuś
resentment
inizia ad imparare
uraza
pothole
inizia ad imparare
dziura w drodze
turmac
inizia ad imparare
asfalt z kamieniami
backlog
inizia ad imparare
opóźnienia
freedom on information
inizia ad imparare
wolność informacji
to hold water
inizia ad imparare
trzymać się kupy
to bring sth up to scratch
inizia ad imparare
doprowadzić do ładu
sheer
inizia ad imparare
normalny
bookkeeping
inizia ad imparare
zapisywanie transakcji
accounting
inizia ad imparare
księgowość
market research
inizia ad imparare
wywiad gospodarczy
accountancy services
inizia ad imparare
usługi księgowe
accountancy firm
inizia ad imparare
firma księgowa
tax office
inizia ad imparare
urząd skarbowy
tax authorities, revenue service (USA: the IRS, Internal Revenue Service; UK: HMRC)
inizia ad imparare
władze podatkowe, urząd skarbowy, fiskus
toughen up, tighten, make stricter
inizia ad imparare
zaostrzyć
- inspection (of sth), tax inspection, to inspect sb, sth, to make an inspection
inizia ad imparare
kontrola (skarbowa), przeprowadzić kontrolę
penal, fiscal sanctions
inizia ad imparare
sankcje karne, skarbowe
to run a business, activity
inizia ad imparare
prowadzić firmę, działalność
e-business, e-commerce, e-shop, e-store, online shop
inizia ad imparare
firma (sklep) internetowa
via/on/through the Internet
inizia ad imparare
przez Internet
- to keep a watchful eye on sb, to be under the watchful eye of sb
inizia ad imparare
bacznie się czemuś przyglądać, być pod czyimś bacznym okiem
law firm
inizia ad imparare
firma/kancelaria prawna
(income) tax return
inizia ad imparare
deklaracja/zeznanie podatkowe
- to issue, draw up, make (out), write out an invoice
inizia ad imparare
sporządzić, wystawić fakturę
cash register
inizia ad imparare
kasa fiskalna
CLAT, Civil Law Activities Tax, tax on civil and legal actions/transactions, transfer tax
inizia ad imparare
PCC, podatek od czynności cywilno-prawnych
tax installment
inizia ad imparare
zaliczka z tytułu podatku, rata podatku
taxation, taxed, untaxed
inizia ad imparare
opodatkowanie, (nie)opodatkowany
- to train in/for sth
inizia ad imparare
przeszkolić w zakresie
detection rate (detectability)
inizia ad imparare
wykrywalność (zdolność wykrywania)
- to set one’s sights on sb, to be in the sights
inizia ad imparare
wziąć kogoś na celownik, być na celowniku
to sell by mail order
inizia ad imparare
prowadzić sprzedaż wysyłkową
relability
inizia ad imparare
solidarność
irregularities
inizia ad imparare
nieprawidłowości
tax consultancy
inizia ad imparare
doradztwo podatkowe
income tax return
inizia ad imparare
deklaracja podatkowa
discount on
inizia ad imparare
rabat na
lump proce
inizia ad imparare
ryczałt
tax inspection
inizia ad imparare
kontrola
widow
inizia ad imparare
wdowa
to justify
inizia ad imparare
uznać za prawomocne
compensation on
inizia ad imparare
odszkodowanie
European Convention on Human Rights
inizia ad imparare
Europejska Konwencja Praw Człowieka
right to effective remedy
inizia ad imparare
prawo do skutecznego zażalenia
prohibition on inhuman treatment
inizia ad imparare
zakaz nieludzkiego traktowania
refugee status
inizia ad imparare
status uchodźcy
to fail/ lay complaint
inizia ad imparare
wnieść skargę
to withdraw
inizia ad imparare
wycofać
prosecutor's office
inizia ad imparare
prokuratura
initator
inizia ad imparare
zleceniodawca
to be behind sth
inizia ad imparare
stać za czymś
to adjudicate
inizia ad imparare
zasądzić
drunk driver
inizia ad imparare
pijany kierowca
to punish
inizia ad imparare
ukarać
to stigmatised
inizia ad imparare
piętnować
personal data
inizia ad imparare
dane osobowe
sth is pending
inizia ad imparare
być w trakcie
the right to presumption of innocenct
inizia ad imparare
prawo do domniemanej niewonności
reserved for
inizia ad imparare
zastrzeżone dla
let alone
inizia ad imparare
coż dopiero
to embarass
inizia ad imparare
poniżać
to bring someone to justoce
inizia ad imparare
pociągnąć kogoś do odpowiedzialności
blood alcohol counted
inizia ad imparare
poziom alkoholu we krwi
authority
inizia ad imparare
autorytet
slogan/motto/theme/key-note
inizia ad imparare
hasło przewodnie
patronat/under the patronage
inizia ad imparare
pod patronatem
under the auspicies
inizia ad imparare
pod patronatem
speaker
inizia ad imparare
marszałek
judicature
inizia ad imparare
wymiar sprawiedliwości
claim
inizia ad imparare
zeznanie
to set out
inizia ad imparare
przedstawiać
testimony
inizia ad imparare
zeznanie
vest (US)
inizia ad imparare
kamizelka
narrative
inizia ad imparare
relacja
to mortify
inizia ad imparare
upokorzyć
to extenuate
inizia ad imparare
usprawiedliwiać
bail hearing
inizia ad imparare
przesłuchanie w celu kaucji
to scap
inizia ad imparare
znieść
defendent
inizia ad imparare
pozwany
susceptable
inizia ad imparare
podatny
tender
inizia ad imparare
przetarg
to invite tenders
inizia ad imparare
organizować przetarg
arbirator
inizia ad imparare
arbitar
contractor
inizia ad imparare
wykonawca
credibility
inizia ad imparare
wiarygodność
to enforce in
inizia ad imparare
egzekwować
law-enforcement
inizia ad imparare
zabezpieczenie
to secure
inizia ad imparare
zabezpieczać
bailiff
inizia ad imparare
komornik
to set/make a trap
inizia ad imparare
zastawić pułapkę
cheat
inizia ad imparare
oszust
to riggle out of
inizia ad imparare
wymigiwać się
to know sb's cost
inizia ad imparare
na własnej skórze
to be diligent
inizia ad imparare
być pilnym
wholesale outlet
inizia ad imparare
hurtownia
bachelor flat
inizia ad imparare
kawalerka
to master
inizia ad imparare
znakomicie coś opanować
to expose
inizia ad imparare
zdemaskować
to dissolve/vanish in thin air
inizia ad imparare
rozpływać się we mgle
break-neck growth
inizia ad imparare
gwałtowny wzrost
asset bubbles
inizia ad imparare
banki spekulacyjne
standing power
inizia ad imparare
siła nabywcza
to level
inizia ad imparare
wyrównać
to thinker
inizia ad imparare
majstrować
to tackle
inizia ad imparare
podejmować walkę
to curb
inizia ad imparare
zahamować
to dampen
inizia ad imparare
zmniejszyć
state of the nation address
inizia ad imparare
raport stanu państwa
outlays
inizia ad imparare
wydatki
to forestole
inizia ad imparare
ubiec
to exacerbate
inizia ad imparare
zaognić
to hover
inizia ad imparare
wisieć w powietrzu
to bear on sth
inizia ad imparare
dotyczyć
executive pay
inizia ad imparare
płace szczebla kierowniczego
National People's Congress
inizia ad imparare
Kongres Ludowy
pivot
inizia ad imparare
sforzeń
tranquil
inizia ad imparare
spokojny
rally
inizia ad imparare
zjazd
to top
inizia ad imparare
przyciąć wierzchołek
to smother
inizia ad imparare
dusić
to underscore
inizia ad imparare
podkreślić
to soar
inizia ad imparare
gwałtownie iść w górę
accountability & governence
inizia ad imparare
większa sprawozdalność
cornerstone
inizia ad imparare
podstawa
livelyhood
inizia ad imparare
środki utrzymania
to tune
inizia ad imparare
dostroić
hefty
inizia ad imparare
ogromny
to expend
inizia ad imparare
wydatkować
to expand
inizia ad imparare
zwiększać
to volt
inizia ad imparare
wykonać skok
vested interests
inizia ad imparare
prywatne interesy
technocracy
inizia ad imparare
technokracja
staying power
inizia ad imparare
trwałość
Antarctic
inizia ad imparare
Antarktyda
subglacial
inizia ad imparare
polodowcowy
microbial
inizia ad imparare
bakteryjne
ice sheet
inizia ad imparare
lądolód
seismic sounding
inizia ad imparare
sondowanie sejsmiczne
borehole
inizia ad imparare
odwiert
to stand idle
inizia ad imparare
bezczynny
private/commercial patient
inizia ad imparare
pacjent prywatny
traumatic/injury hospital
inizia ad imparare
szpital urazowy
to admit a patient
inizia ad imparare
przyjąć pacjenta
to discharge
inizia ad imparare
wypisać
ward
inizia ad imparare
oddział
criotherapy
inizia ad imparare
kriterapia
to sign/enter a contrat for sth
inizia ad imparare
podpisać kontrakt na
govenor
inizia ad imparare
marszałek
local authorities
inizia ad imparare
wojewoda
treatment services
inizia ad imparare
usługi lecznicze
to stay in/on a ward
inizia ad imparare
pozostać na oddziale
clinic
inizia ad imparare
poradnia
restructuring plan
inizia ad imparare
plan restrukturyzacji
to undergo
inizia ad imparare
poddać się (terapii)
nitche
inizia ad imparare
nisza
to leave room for
inizia ad imparare
zostawić pole do
legal action
inizia ad imparare
postępowanie prawne
account for
inizia ad imparare
wytłumaczyć
to stimulate
inizia ad imparare
pobudzić
to keep a straight face
inizia ad imparare
zachować powagę
to imprint on
inizia ad imparare
wdrukować
cosmologist
inizia ad imparare
kosmolog
antropic principle
inizia ad imparare
zasady antropiczne
Jesuit
inizia ad imparare
jezuita
expotentially
inizia ad imparare
wykładniczo
calculating power
inizia ad imparare
moc obliczeniowa
variation on
inizia ad imparare
wiaracja
immateriality/bodyless
inizia ad imparare
niematerialność
wandering dogs
inizia ad imparare
bezpańskie psy
omniscent
inizia ad imparare
wszechwiedzący
all-present
inizia ad imparare
wchechobecny
cool welcome
inizia ad imparare
chłodne przywitanie
to stand on the edge
inizia ad imparare
być nad przepaścią
quick sand
inizia ad imparare
ruchome piaski
to anihilate
inizia ad imparare
zniszczone
immaculate conception
inizia ad imparare
niepokalane poczęcie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.