TP, 31.01.2014

 0    24 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
SIMPLE PAST
inizia ad imparare
PRZESZŁY PROSTY
I sent the report yesterday.
inizia ad imparare
wysłałem raport wczoraj.
I called John.
inizia ad imparare
Zadzwoniłem Johna.
I gave John the documents.
inizia ad imparare
Dałem Johnowi dokumenty.
I gave the documents to John.
inizia ad imparare
Dałem dokumenty Johnowi.
I read the deal.
inizia ad imparare
Przeczytałem umowę.
I went to the client in the morning.
inizia ad imparare
Pojechałem do klienta rano.
I went to Bruchsal last week.
inizia ad imparare
Pojechałem do (byłem w) Bruchsal w zeszłym tygodniu.
John went for a business trip on Tuesday.
inizia ad imparare
John pojechał w podróż służbową we wtorek.
He mentioned that.
inizia ad imparare
On wspomniał o tym.
He called me.
inizia ad imparare
On zadzwonił do mnie.
We discussed this.
inizia ad imparare
omówiliśmy to.
We agreed on the date of the delivery.
inizia ad imparare
Uzgodniliśmy datę dostawy.
PRESENT PERFECT
inizia ad imparare
PRESENT PERFECT
I’ve sent the report to John.
inizia ad imparare
Wysłałem już raport Johnowi.
When? I sent it yesterday.
inizia ad imparare
kiedy? Wysłałem go wczoraj.
I’ve been to China twice.
inizia ad imparare
Byłem w Chinach dwukrotnie.
When? I was in China last year.
inizia ad imparare
Kiedy? Byłem w Chinach w zeszłym roku.
I’ve been living here for 2 years.
inizia ad imparare
Mieszkam tu od dwóch lat.
When did you move in? I moved in June 2011.
inizia ad imparare
Kiedy się wprowadziłeś? W czerwcu 2011.
I’ve lost my keys! Haven’t you seen them?
inizia ad imparare
Zgubiłem klucze. Nie Widziałeś ich?
I lost my keys but fortunately my wife found them an hour later in the car.
inizia ad imparare
Zgubiłem klucze, ale na szczęście moja żona znalazła je godzinę potem w samochodzie.
Have you heard the news?
inizia ad imparare
Słyszeliście już niusa?
I have never seen a jerk like John.
inizia ad imparare
w życiu nie widziałem takiego jełopa jak John.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.