the way we learn

 0    37 schede    klaudia53583
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przyznać (syn. confess)
inizia ad imparare
admit
podejście
inizia ad imparare
approach
w swoim własnym tempie
inizia ad imparare
at your own pace
przyciągac uwagę
inizia ad imparare
attract attention
twierdzić
inizia ad imparare
claim
klip, filmik
inizia ad imparare
clip, video
oddany (syn. committed)
inizia ad imparare
dedicated
rozłożony, przerobiony
inizia ad imparare
converted
intensywny kurs
inizia ad imparare
crash course
zapisać się do państwowej szkoły/ na uniwersytet
inizia ad imparare
entrol at a state school/ university
mieć lekcje z użyciem tablic interaktywnych
inizia ad imparare
have lessons using interactive whiteboards
mieć prywatne lekcje
inizia ad imparare
have private lessons
wykład
inizia ad imparare
lecture
motywować
inizia ad imparare
motivate
umiejętności negocjacyjne
inizia ad imparare
negotiation skills
sporadyczny błąd
inizia ad imparare
occasional error
potencjalny
inizia ad imparare
potential
zasada (syn. rule)
inizia ad imparare
principle
proces
inizia ad imparare
process
rzucić pracę
inizia ad imparare
quit your job
gryzmoły
inizia ad imparare
scribble
uczestniczyć w kursie online
inizia ad imparare
take an online course
pomoc metodyczna
inizia ad imparare
teaching resource
absolwent uniwersytu
inizia ad imparare
uniwersyty graduate
wirtualny
inizia ad imparare
virtual
oglądać wykłady/filmy edukacyjne online
inizia ad imparare
watch lectures / educational videos online
mieć z czymś kłopot
inizia ad imparare
have trouble with something
pragnienie
inizia ad imparare
desire
powtarzać
inizia ad imparare
go over and over
domowej roboty
inizia ad imparare
homemade
ostatecznie (syn. in the end)
inizia ad imparare
finally eventually
wktórce (syn. soon)
inizia ad imparare
before long
dostarczyć
inizia ad imparare
deliver
prezes
inizia ad imparare
chairman
dzielić
inizia ad imparare
divide
krok po kroku
inizia ad imparare
Step by Step
wypróbować coś
inizia ad imparare
try out

Devi essere accedere per pubblicare un commento.