the transformer and types

 0    13 schede    lukaszDrygas16082
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Transformator to urządzenie które pozwala na podwyższanie lub obniżanie napięcia AC
inizia ad imparare
The transformer is a device that allows you to raise or lower voltage AC
wzajemny
inizia ad imparare
mutual
działać
inizia ad imparare
operate
Działają w oparciu o zasadę indukcji wzajemnej
inizia ad imparare
They work on the principle of mutual induction
prosty transformator składa się z
inizia ad imparare
a simple transformer consists of
dwóch cewek nazywanych uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym, uzwojenia są wykonane z grubego miedzianego drutu który ma mniejszą rezystancje i wydziela mniej ciepłą
inizia ad imparare
two coils called a primary winding and a secondary winding, the windings are made of thick copper wire which has a lower resistance and less heat isolated
rdzenia żelaznego który jest laminowany by uniknąc pradów wirowych
inizia ad imparare
iron core which is laminated to avoid eddy current
wypełniony
inizia ad imparare
filled
obudowy wypełnionej olejem dielektrycznym aby zapewnić chłodzenie i zapobiec wilgoci
inizia ad imparare
a dielectric oil-filled enclosure to provide refrigeration and to prevent moisture
są one bardzo wydajnymi urządzeniami
inizia ad imparare
they are very efficient devices
możemy je podzielić na dwa podstawowe typy
inizia ad imparare
can be divided into two basic types
transformatory step-up są stosowane w celu zwiększenia napięcia do transmisji
inizia ad imparare
step-up transformers are used to increase the voltage to the transmission
transformatory step-down są stosowane w celu zmniejszenia napięcia do przesyłu
inizia ad imparare
step-down transformers are used to reduce the voltage to the transmission

Devi essere accedere per pubblicare un commento.