The perfect world

 0    60 schede    macieknowicki86
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przyglądać się
Przyglądamy się sztuczką handlu
inizia ad imparare
take a look at
We take a look at some of the tricks of trade
wykorzystywany
inizia ad imparare
employed
reklama
inizia ad imparare
ad, advertisement, advert, advertising
w boju o nasze serca i umysły
inizia ad imparare
in the battle for our hearts and minds
wpaść na pomysł
inizia ad imparare
come up with a plan
coś może być widoczne przez
inizia ad imparare
sth could be seen by
ma się rozumieć
inizia ad imparare
needless
wyrzucać
inizia ad imparare
throw out
wiadomości śmieci
inizia ad imparare
junk mail
zdalne sterowanie
inizia ad imparare
remote control
ostatecznie
inizia ad imparare
eventually
dopuszczać
inizia ad imparare
allow
iść do przodu z planami
inizia ad imparare
go ahead with the plans
wymusić
inizia ad imparare
force
porzucić
inizia ad imparare
abandon
kilka głównych firm
inizia ad imparare
several major companies
zadać poważne pytanie dotyczące czegoś
inizia ad imparare
make a serious enquiries about sth
rzeczywiście
inizia ad imparare
indeed
granica
inizia ad imparare
frontier
być otaczanym
inizia ad imparare
to be surrounded by
obietnice zdrowia i witalności
inizia ad imparare
promises of health and vitality
płatki
inizia ad imparare
cereal
na boku busa
inizia ad imparare
on the side of the bus
łapać
inizia ad imparare
catch
mijać na ulicy
inizia ad imparare
walk past in the stereat
większość czasu
inizia ad imparare
most of the time
być świadomym
inizia ad imparare
to be aware
rzucający się w oczy
inizia ad imparare
obvious
to znaczy / to nie znaczy
inizia ad imparare
that means / that doesn't mean
zatłoczone kino
inizia ad imparare
packed cinema
hit kinowy
inizia ad imparare
blockbuster
mogą być nawet
inizia ad imparare
ther may eaven be
marka auta
inizia ad imparare
make of car
marka
inizia ad imparare
brand
właściciel
inizia ad imparare
owner
prawdopodobnie
inizia ad imparare
likely
pojawiać się / znikać
inizia ad imparare
appear / disappear
podczas gdy
inizia ad imparare
whilst
umieszczone
inizia ad imparare
placed
w ten sposób
inizia ad imparare
in thes weay
realizować, uświadomić sobie
inizia ad imparare
realise
być pod wpływem czegoś
inizia ad imparare
to be influenced by sth
uważać
inizia ad imparare
consider
umieszczenie
inizia ad imparare
pleacement
coś jest efektywniejszą formą reklamy
inizia ad imparare
sth is a highly effective form of ad
ostatecznie, wreszcie
inizia ad imparare
after all
ktoś jest gotowy do
inizia ad imparare
sb is willing to
wydawać na
inizia ad imparare
spend on
naprawdę
inizia ad imparare
truly
w rzeczywistości
inizia ad imparare
in fact
wydawać się
inizia ad imparare
to seem to be
jedna z najczęstszych form reklamy
inizia ad imparare
one of the most common form of ad
nie zapominajmy
inizia ad imparare
let's not forget
czysta rozrywka
inizia ad imparare
pure entertainment
naprzód
inizia ad imparare
forward
kojarzony z
inizia ad imparare
asociated with
dlatego
inizia ad imparare
therefore
znacznie rośnie w popularność
inizia ad imparare
considerable rise in popularity
coś jest mniej ważną kwestią niż mogłoby się wydawać
inizia ad imparare
sth is less important issue than it might seem
czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie
inizia ad imparare
whether we realise it or not

Devi essere accedere per pubblicare un commento.