Test 3 - angielski gospodarczy

 0    105 schede    dariaschwartz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odwołać (np. spotkanie)
inizia ad imparare
to call of
oddać, rozstać się
inizia ad imparare
to part with
wymyślić
inizia ad imparare
to come up with
zaprzestać
inizia ad imparare
to break away from
wprowadzić, wnosić
inizia ad imparare
to bring in
nadrabiać (np. zaległości)
inizia ad imparare
to catch up with
uporać się z czymś, podołać czemuś
inizia ad imparare
to cope with something
rzucić
inizia ad imparare
to drop out
mieć zaległości
inizia ad imparare
to fall behind with
badać, sprawdzać
inizia ad imparare
to follow up
przyglądać się
inizia ad imparare
to look into
przełączyć (rozmowę telefoniczną); doświadczyć kogoś
inizia ad imparare
to put sb through
zapoznać się z czymś
inizia ad imparare
to read up on
rozpocząć coś
inizia ad imparare
to start up
założyć, ustanowić
inizia ad imparare
to set up
opisać, spisać
inizia ad imparare
to write up
oddzwonić
inizia ad imparare
to call back
rozłączyć się
inizia ad imparare
to hang up
wrócić
inizia ad imparare
to get back to
poruszyć (np. temat)
inizia ad imparare
to bring sth up
przeprowadzić coś
inizia ad imparare
to carry something out
radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia
inizia ad imparare
to deal with something
wprowadzić kogoś (w temat)
inizia ad imparare
to fill sb in
zaaranżować
inizia ad imparare
to fix sth up
zabrać się za coś
inizia ad imparare
to get down to
przebrnąć przez coś
inizia ad imparare
to get through sth
przejść z czegoś na coś
inizia ad imparare
to move on to
przełożyć na inny termin
inizia ad imparare
to put sth off
zwrócić uwagę
inizia ad imparare
to point sth out
przyjrzeć się
inizia ad imparare
to see to sth
posłać po kogoś
inizia ad imparare
to send for
przysiąść (nad czymś)
inizia ad imparare
to sit down (on something)
trzymać się czegoś
inizia ad imparare
to stick to sth
pojawić się
inizia ad imparare
to turn up
wycofać się
inizia ad imparare
to back out of sth
nie odbyć się
inizia ad imparare
to fall through
odezwać się do kogoś
inizia ad imparare
to get back to sb
wyłożyć
inizia ad imparare
to set out
przejąć
inizia ad imparare
to take over
podjąć się
inizia ad imparare
to take up
mówić o czymś
inizia ad imparare
to talk about something
myśleć o czymś
inizia ad imparare
to think about something
odrzucić
inizia ad imparare
to turn sth down
opuścić
inizia ad imparare
to walk out on
przekraczać (np. oczekiwania)
inizia ad imparare
to exceed (e.g., expectations)
zostawić w rozliczeniu
inizia ad imparare
to trade in
plony, zbiory
inizia ad imparare
yields
spółdzielnia (tu: mleczarska)
inizia ad imparare
co-operative (here: dairy)
przerwać
inizia ad imparare
to break off
budować
inizia ad imparare
to build up
scementować
inizia ad imparare
to cement
kultywować
inizia ad imparare
to cultivate
odciąć (się)
inizia ad imparare
to cut off
niszczyć
inizia ad imparare
to damage
rozwijać
inizia ad imparare
to develop
zakłócić
inizia ad imparare
to disrupt
zachęcać
inizia ad imparare
to encourage
ustanawiać
inizia ad imparare
to establish
rozwijać, popierać
inizia ad imparare
to foster
ulepszać
inizia ad imparare
to improve
narażać
inizia ad imparare
to jeopardise
podtrzymywać
inizia ad imparare
to maintain
promować, awansować
inizia ad imparare
to promote
odbudować
inizia ad imparare
to restore
wznowić
inizia ad imparare
to resume
odciąć
inizia ad imparare
to sever
psuć
inizia ad imparare
to sour
umacniać
inizia ad imparare
to strengthen
podważać, podkopać (czyjś autorytet)
inizia ad imparare
to undermine
być zasługą dla
inizia ad imparare
be a credit to
stanowisko, położenie
inizia ad imparare
imposition
uczciwa konkurencja
inizia ad imparare
fair trade
społeczność
inizia ad imparare
community
wysiłek
inizia ad imparare
effort
umowa dystrybucyjna
inizia ad imparare
distribution deal
poszukiwacz
inizia ad imparare
seeker
pojęcie
inizia ad imparare
notion of
zrobić miejsce
inizia ad imparare
to make room
dobrze wykorzystać
inizia ad imparare
to tap into
powstający
inizia ad imparare
emerging
być na widoku publicznym
inizia ad imparare
to be on a public view
nowobogaccy
inizia ad imparare
nouveau riche
rynek
inizia ad imparare
marketplace
odpowiedzialność
inizia ad imparare
accountability
obowiązek
inizia ad imparare
obligation
wyświadczyć przysługę
inizia ad imparare
to do a favor
spłacić
inizia ad imparare
to repay
sprytnie, przebiegle
inizia ad imparare
astutely
rynek nieruchomości
inizia ad imparare
real estate market
konieczny
inizia ad imparare
imperative
wysoko postawieni
inizia ad imparare
high-powered
organizować
inizia ad imparare
to hold
wyższe stanowiska
inizia ad imparare
senior posts
absolwenci
inizia ad imparare
alumni
złamać kod
inizia ad imparare
to crack a code
samozaparcie
inizia ad imparare
perseverance
wartość
inizia ad imparare
value
niezmiennie
inizia ad imparare
invariably
ekspert od czegoś
inizia ad imparare
globally savvy
mieć dobre stosunki
inizia ad imparare
to get on well
zameldować się, zarejestrować
inizia ad imparare
check in, register
rozwijać się
inizia ad imparare
to build up
zamienić coś w sukces
inizia ad imparare
to turn sth round
zawieść kogoś
inizia ad imparare
to let sb down
odwołać coś
inizia ad imparare
to call sth off

Devi essere accedere per pubblicare un commento.