Technika 1

 0    63 schede    mkubicka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
biolog
inizia ad imparare
biologist
chemik
inizia ad imparare
chemist
biologia
inizia ad imparare
biology
chemia
inizia ad imparare
chemistry
informatyka
inizia ad imparare
computer science
informatyk
inizia ad imparare
computer scientist
historyk
inizia ad imparare
historian
historia
inizia ad imparare
history
matematyk
inizia ad imparare
mathematican
fizyk
inizia ad imparare
physicist
astronom
inizia ad imparare
astronomer
genetyk
inizia ad imparare
geneticist
genetyka
inizia ad imparare
genetics
odkryć, odkrywać
inizia ad imparare
discover
odkrycie
inizia ad imparare
discovery
rozwój
inizia ad imparare
development
doświadczenie
inizia ad imparare
experiment
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
wynalazek
inizia ad imparare
invention
laboratorium, pracownia
inizia ad imparare
laboratory, lab
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
obserwować
inizia ad imparare
observe
wyniki(badań)
inizia ad imparare
results
badania(naukowe)
inizia ad imparare
research
centrum naukowe
inizia ad imparare
science centre
naukowy
inizia ad imparare
scientific
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
prawo naukowe
inizia ad imparare
scientific law
obserwacje naukowe
inizia ad imparare
scientific observations
(z)badać
inizia ad imparare
study
próba, analiza
inizia ad imparare
test
teoria
inizia ad imparare
theory
przeanalizować
inizia ad imparare
analyse
analiza
inizia ad imparare
analysys
wniosek
inizia ad imparare
conclusion
związek, połączenia
inizia ad imparare
connection
zawierać
inizia ad imparare
contain
dowody
inizia ad imparare
evidence
przeprowadzać doświadczenia, eksperymentować na czymś
inizia ad imparare
experiment on/with something
odrzucić
inizia ad imparare
reject
hipoteza
inizia ad imparare
hipothesys
bakterie
inizia ad imparare
bacteria
rak
inizia ad imparare
cancer
gaz
inizia ad imparare
gas
szczepionka
inizia ad imparare
vaccine
witamina
inizia ad imparare
vitamin
komórka
inizia ad imparare
cell
pierwiastek chemiczny
inizia ad imparare
chemical element
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
formuła
inizia ad imparare
formula
zamrozić, zamarznąć, zamrażać
inizia ad imparare
freeze
bakterie, zarazki
inizia ad imparare
germs
przyciąganie ziemskie
inizia ad imparare
gravity
ciecz
inizia ad imparare
liquid
molekuła, cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
tlen
inizia ad imparare
oxygen
pryzmat
inizia ad imparare
prism
ciało stałe
inizia ad imparare
solid
rozproszyć światło
inizia ad imparare
scatter light
para
inizia ad imparare
steam
substancja
inizia ad imparare
substance
promienie Rentgena
inizia ad imparare
X-ray
teoria względności
inizia ad imparare
theory of relativity

Devi essere accedere per pubblicare un commento.