takie tam słoweczka

 0    75 schede    Pruszek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
list motywacyjny, list aplikacyjny
inizia ad imparare
covering letter
życiorys, CV
inizia ad imparare
curriculum vitae
kontrakt, umowa
inizia ad imparare
contract
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
interview
kwalifikacje (czyjeś umiejętności)
inizia ad imparare
qualifications
formularz aplikacyjny, podanie
inizia ad imparare
application form
osoba udzielająca referencji, sędzia
inizia ad imparare
referee
doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności)
inizia ad imparare
experience
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree
wysyłać (np. zamówienie), rozsyłać (np. listy)
inizia ad imparare
send off
przelotnie, na krótko, pokrótce
inizia ad imparare
briefly
dowiedzieć się, dowiadywać się
inizia ad imparare
find out
zastępować kogoś
inizia ad imparare
cover for sb
nastawienie, stosunek (do czegoś); stanowisko
inizia ad imparare
attitude
potrzebny, konieczny
inizia ad imparare
required
ustalenie, plan
inizia ad imparare
arrangement
wydatki
inizia ad imparare
expenses
przeprowadzić coś, zrealizować coś
inizia ad imparare
carry sth out
administracyjny
inizia ad imparare
administrative
obowiązek
inizia ad imparare
duty
dodatek, premia
inizia ad imparare
bonus
dodatek (np. do pensji), dodatkowe świadczenie
inizia ad imparare
benefit
zaangażowany, zagorzały
inizia ad imparare
committed
osoba kwestująca, osoba zajmująca się pozyskiwaniem sponsorów
inizia ad imparare
fund-raiser
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
deal with sth
darczyńca, ofiarodawca, donator
inizia ad imparare
donor
granie w gry komputerowe
inizia ad imparare
gaming
sprzedaż detaliczna
inizia ad imparare
retail
umiejętności komunikacyjne (głównie w obcym języku)
inizia ad imparare
communication skills
asystent reżysera
inizia ad imparare
assistant director
program szkoleniowy
inizia ad imparare
training programme
przyjęty kandydat
inizia ad imparare
successful candidate
umiejętność wysławiania się
inizia ad imparare
verbal skills
wystawa
inizia ad imparare
exhibition
oddany (czemuś), zaangażowany (w coś)
inizia ad imparare
dedicated
perspektywy
inizia ad imparare
prospects
wyłamać się ze strajku, pracować podczas strajku
inizia ad imparare
break a strike
dostać awans
inizia ad imparare
get promoted
zbierać owoce
inizia ad imparare
pick fruit
umieszczać ceny na towarach
inizia ad imparare
price goods
układać do snu
inizia ad imparare
put to bed
sprawdzać zapasy w magazynie
inizia ad imparare
check stock
przyjmować zamówienie
inizia ad imparare
take an order
kontroler lotów
inizia ad imparare
air traffic controller
makler giełdowy
inizia ad imparare
stockbroker
tłumacz, tłumaczka (ustny)
inizia ad imparare
interpreter
tłumacz, tłumaczka (pisemny)
inizia ad imparare
translator
dekorator wnętrz
inizia ad imparare
interior decorator
robić karierę
inizia ad imparare
have a career
rozważać
inizia ad imparare
consider
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
spocony (o osobie)
inizia ad imparare
sweaty
magnat, potentat
inizia ad imparare
tycoon
potentat telekomunikacyjny
inizia ad imparare
telecommunication tycoon
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
get a pay rise
otrzymywać dodatki do pensji
inizia ad imparare
get benefits
wziąć dzień wolnego
inizia ad imparare
take a day off
podejmować ryzyko
inizia ad imparare
take risks
brać urlop
inizia ad imparare
take leave
pracować na własny rachunek
inizia ad imparare
work freelance
pracować na zmiany
inizia ad imparare
work shifts
pracować do późna
inizia ad imparare
work long hours
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
inizia ad imparare
be in charge of sth
być na zwolnieniu lekarskim
inizia ad imparare
be on sick leave
wolne miejsce pracy
inizia ad imparare
job vacancy
zapytanie, wątpliwość
inizia ad imparare
query
skarga, zażalenie
inizia ad imparare
complaint
członkostwo
inizia ad imparare
membership
przewodnik wycieczek
inizia ad imparare
tour guide
międzyludzki
inizia ad imparare
interpersonal
oczekiwania
inizia ad imparare
expectations
cecha (np. charakteru)
inizia ad imparare
trait
równoważny
inizia ad imparare
equivalent
pochlebianie, schlebianie
inizia ad imparare
flatter
mocne i słabe strony
inizia ad imparare
strengths and weakness

Devi essere accedere per pubblicare un commento.