sztuka i inne

 0    63 schede    axa33
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bunch of flowers
inizia ad imparare
bukiet kwiatów
bunch of keys
inizia ad imparare
pęk kluczy
bunch of bananas/grapes
inizia ad imparare
Wiązka bananów / winogron
bunch of grapes
inizia ad imparare
kiść winogron
bunch of friends
inizia ad imparare
grono przyjaciół
bunch of drunken blokes
inizia ad imparare
banda pijanych chłopaków
medium
inizia ad imparare
średni/wielkość, wysmażony/
media
inizia ad imparare
mediów/środek konmunikacji,przekazu/
they told the story through the medium of dance
inizia ad imparare
opowiedzieli historię za pośrednictwem tańca
medium
inizia ad imparare
średni/rozmiar ubrania/
thick/thicker/the thickest
inizia ad imparare
gruby / grubszy / najgrubszy
thick
inizia ad imparare
gruby
thick
inizia ad imparare
gruby/o przedmiocie np książce/
thick
inizia ad imparare
gruby/gęty np włosy/
we hid behind thick bushes
inizia ad imparare
schowaliśmy się za grubymi krzewami
we got lost in a thick forest
inizia ad imparare
zgubiliśmy się w gęstym lesie
thicken
inizia ad imparare
zagęszczać/o mgle/wikłać o książce/
latest
inizia ad imparare
najnowszy
Have you seen his the latest film?
inizia ad imparare
Widziałeś jego najnowszy film?
have you heard the latest news
inizia ad imparare
Czy słyszałeś najnowsze wiadomości?
His latest book is very funny.
inizia ad imparare
Jego najnowsza książka jest bardzo zabawna.
before going on the stage
inizia ad imparare
przed udaniem się na scenę
paralysed
inizia ad imparare
sparaliżowany
in his day
inizia ad imparare
w jego czasach
When the team took to the stage the audience went crazy
inizia ad imparare
Gdy zespół pojawił się na scenie, publiczność oszalała
When the team took to the stage the audience made crazy.
inizia ad imparare
Kiedy zespół pojawił się na scenie, publiczność oszalała.
supple body
inizia ad imparare
giętkie ciało
great
inizia ad imparare
ogromny / wielki / świetny / wspaniały
this film is really great
inizia ad imparare
ten film jest naprawdę świetny
It is great to see you again.
inizia ad imparare
Wspaniale znów cię widzieć.
It is great to be home again
inizia ad imparare
Wspaniale jest znów być w domu
You are great at being silly
inizia ad imparare
Jesteś świetny w byciu głupim
he has a great future ahead of him
inizia ad imparare
ma przed sobą wielką przyszłość
ahead of the time
inizia ad imparare
przed czasem
we planned the trip six months ahead
inizia ad imparare
zaplanowaliśmy podróż na sześć miesięcy naprzód
You have to plan your wedding earlier so on six months ahead
inizia ad imparare
Musisz zaplanować swój ślub wcześniej, tak na sześć miesięcy do przodu
up ahead
inizia ad imparare
przed nami
There is somebody up ahead.
inizia ad imparare
Jest ktoś przed nami.
I can not shout at you.
inizia ad imparare
Nie mogę na ciebie krzyczeć.
I do not want to shout at you.
inizia ad imparare
Nie chcę na ciebie krzyczeć.
at the cinema/school/theatre
inizia ad imparare
w kinie / szkole / teatrze
at the desk
inizia ad imparare
przy biurku
We talk about our day at dinner.
inizia ad imparare
Rozmawiamy o naszym dniu/na/ w czasie obiadu
disappear
inizia ad imparare
znikać
another
inizia ad imparare
inny/jescze jeden
good /better/the best
inizia ad imparare
dobry lepszy Najlepszy
He is the better than you,
inizia ad imparare
On jest lepszy od ciebie,
she has the best marks at school
inizia ad imparare
ma najlepsze oceny w szkole
she has got the award for best student in her schooll.
inizia ad imparare
ona ma nagrodę dla najlepszego ucznia w jej szkole.
eminent
inizia ad imparare
wybitny
she is the eminent student at school
inizia ad imparare
ona jest wybitną uczennicą w szkole
Abstract art is open to countless interpretations
inizia ad imparare
Sztuka abstrakcyjna jest otwarta na niezliczone interpretacje
Everyone commits errors
inizia ad imparare
Wszyscy popełniają błędy
she did not notice her error
inizia ad imparare
nie zauważyła swojego błędu
mistake
inizia ad imparare
błąd/pomyłka
to mistake
inizia ad imparare
pomylić/żle zrozumieć
I mistook your words.
inizia ad imparare
Myliłem twoje słowa./żle zrozumiałem twoje słowa
she mistook me with my brother
inizia ad imparare
pomyliła mnie z moim bratem
commit
inizia ad imparare
popełnić/przeznaczać czas,pieniądze/
you commited a lot of time and money to raising your children
inizia ad imparare
poświęciłeś dużo czasu i pieniędzy na wychowanie swoich dzieci
to raise
inizia ad imparare
wychowywać
she raised her chidren well
inizia ad imparare
dobrze wychowała swoje dzieci
I did not raise you like that.
inizia ad imparare
Nie wychowałem cię tak

Devi essere accedere per pubblicare un commento.