System polityczny USA – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Political System of the United States of America – Advanced English Vocabulary

 0    87 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
National Security Agency (NSA)
inizia ad imparare
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
embassy
inizia ad imparare
ambasada
White House
inizia ad imparare
Biały Dom
Central Intelligence Agency (CIA)
inizia ad imparare
Centralna Agencja Wywiadowcza
to debate
inizia ad imparare
debatować
democracy
inizia ad imparare
demokracja
Department of Defense
inizia ad imparare
Departament Obrony
United States Dollar (USD)
inizia ad imparare
Dolar amerykański
to concern
inizia ad imparare
dotyczyć
two-year term
inizia ad imparare
dwuletnia kadencja
federation
inizia ad imparare
federacja
Federal Bureau of Investigation (FBI)
inizia ad imparare
Federalne Biuro Śledcze
Commander in Chief
inizia ad imparare
głównodowodzący
major
inizia ad imparare
główny, ważny
governor
inizia ad imparare
gubernator
chamber
inizia ad imparare
izba
House of Representatives
inizia ad imparare
Izba Reprezentantów
sole
inizia ad imparare
jedyny, wyłączny
capitalism
inizia ad imparare
kapitalizm
Capitol
inizia ad imparare
Kapitol
colonization
inizia ad imparare
kolonizacja
committee
inizia ad imparare
komisja
confederation
inizia ad imparare
konfederacja
Congress
inizia ad imparare
Kongres
constitution
inizia ad imparare
konstytucja
constitutional
inizia ad imparare
konstytucyjny
consulate
inizia ad imparare
konsulat
convention
inizia ad imparare
konwencja
Marine Corps
inizia ad imparare
Korpus Piechoty Morskiej
church
inizia ad imparare
kościół
kościół in inglese
issue
inizia ad imparare
kwestia
bribery
inizia ad imparare
łapówkarstwo
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
seat
inizia ad imparare
mandat w parlamencie
Navy
inizia ad imparare
Marynarka Wojenna
to appoint
inizia ad imparare
mianować
to designate
inizia ad imparare
mianować, wyznaczać
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
inizia ad imparare
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
to enforce
inizia ad imparare
narzucać
to nominate
inizia ad imparare
nominować
citizen
inizia ad imparare
obywatel
Framers - the Founding Fathers of the United States
inizia ad imparare
Ojcowie Założyciele USA
Democratic Party
inizia ad imparare
Partia Demokratyczna
to amend
inizia ad imparare
poprawiać
amendment
inizia ad imparare
poprawka
gravity
inizia ad imparare
powaga
federal law
inizia ad imparare
prawo federalne
unconstitutional law
inizia ad imparare
prawo niezgodne z konstytucją
president
inizia ad imparare
prezydent
bill
inizia ad imparare
projekt ustawy
attempt
inizia ad imparare
próba
to preside
inizia ad imparare
przewodniczyć
Cabinet
inizia ad imparare
Rada Ministrów
representative
inizia ad imparare
reprezentant
republic
inizia ad imparare
republika
separation of church and state
inizia ad imparare
rozdział Kościoła od państwa
to consider
inizia ad imparare
rozważać
government
inizia ad imparare
rząd
state governments
inizia ad imparare
rządy stanowe
federal court
inizia ad imparare
sąd federalny
Supreme Court
inizia ad imparare
Sąd Najwyższy
conterminous
inizia ad imparare
sąsiadujący, graniczący
Senate
inizia ad imparare
Senat
Air Force
inizia ad imparare
Siły Powietrzne
armed forces
inizia ad imparare
siły zbrojne
to serve
inizia ad imparare
służyć, pracować
to constitute
inizia ad imparare
stanowić
United States
inizia ad imparare
Stany Zjednoczone
to impeach
inizia ad imparare
stawiać głowę państwa w stan oskarżenia
to administer federal law
inizia ad imparare
stosować prawo federalne
Bay Guard
inizia ad imparare
straż przybrzeżna
superpower
inizia ad imparare
supermocarstwo
two-party system
inizia ad imparare
system dwupartyjny
treaty
inizia ad imparare
traktat
to overturn
inizia ad imparare
unieważniać
to empower
inizia ad imparare
upoważniać
to validate
inizia ad imparare
uprawomocniać
to free
inizia ad imparare
uwalniać
to veto a bill
inizia ad imparare
wetować projekt ustawy
judiciary power
inizia ad imparare
władza sądownicza
legislative power
inizia ad imparare
władza ustawodawcza
executive power
inizia ad imparare
władza wykonawcza
liberty
inizia ad imparare
wolność
freedom of speech
inizia ad imparare
wolność słowa
to re-elect
inizia ad imparare
wybrać na kolejną kadencję
to arm
inizia ad imparare
zbroić
concurrence
inizia ad imparare
zgodność

Devi essere accedere per pubblicare un commento.