system oswiaty

 0    141 schede    xmajaok
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
akademia
inizia ad imparare
Academy
szkola wyższa
inizia ad imparare
College
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
a primary school
płatna szkoła
inizia ad imparare
fee-paying school
szkoła średnia
inizia ad imparare
high school
szkoła niepubliczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school
szkoła koedukacyjna
inizia ad imparare
co-educational school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
inizia ad imparare
single sex school
szkoła państwowa
inizia ad imparare
public school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
plastyka
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
inizia ad imparare
Civics
Język angielski i literatura
inizia ad imparare
English language and literature
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
inizia ad imparare
Geography
przedmioty humanistyczne
inizia ad imparare
Humanities
historia
inizia ad imparare
History
informatyka
inizia ad imparare
ICT
matematyka
inizia ad imparare
Maths
muzyka
inizia ad imparare
Music
wf
inizia ad imparare
PE (Physical Education)
fizyka
inizia ad imparare
Physics
język polski
inizia ad imparare
Polish language and literature
religia
inizia ad imparare
religion
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
science
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
a subject
kolega z klasy
inizia ad imparare
a classmate
wicedyrektor
inizia ad imparare
assistant principal
egzaminator
inizia ad imparare
examiner
wychowawca
inizia ad imparare
form teacher
dyrektor
inizia ad imparare
principal
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
profesor
inizia ad imparare
a professor
uczeń
inizia ad imparare
pupil
kolega ze szkoły
inizia ad imparare
schoolmate
sekretarz
inizia ad imparare
secretary
uczeń, student
inizia ad imparare
student
nauczyciel
inizia ad imparare
a teacher
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
student uniwersytetu
inizia ad imparare
University student
nieobecny
inizia ad imparare
absent from school
aktywny
inizia ad imparare
active
chętny do współpracy
inizia ad imparare
cooperative
niechętny do współpracy
inizia ad imparare
uncooperative
wymagający
inizia ad imparare
demanding
sprawiedliwy
inizia ad imparare
fair
niesprawiedliwy
inizia ad imparare
unfair
utalentowany
inizia ad imparare
gifted
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
obdarzony wyobraźnią
inizia ad imparare
imaginative
Leniwy
inizia ad imparare
Lazy
Pobłażliwy
inizia ad imparare
lenient
Zmotywowany
inizia ad imparare
Motivated
Motywujący
inizia ad imparare
Motivating
Bierny
inizia ad imparare
Passive
Obecny
inizia ad imparare
present at school
Profesjonalny
inizia ad imparare
Professional
Punktualny
inizia ad imparare
Punctual
Surowy
inizia ad imparare
strict
Systematyczny
inizia ad imparare
Systematic
Utalentowany
inizia ad imparare
Talented
Słaby
inizia ad imparare
Weak
Tablica
inizia ad imparare
blackboard
tablica
inizia ad imparare
board
Kalkulator
inizia ad imparare
Calculator
Kreda
inizia ad imparare
Chalk
Zeszyt
inizia ad imparare
notebook
Podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
Ławka
inizia ad imparare
desk
Gąbka do tablicy
inizia ad imparare
duster
Zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
Workbook
Segregator
inizia ad imparare
file
teczka tekturowa
inizia ad imparare
folder
Tablica interaktywna
inizia ad imparare
Interactive Whiteboard
Szafka
inizia ad imparare
locker
Strój gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
pióro
inizia ad imparare
pen
Ołówek
inizia ad imparare
Pencil
Piórnik
inizia ad imparare
Pencil case
Temperówka
inizia ad imparare
Sharpener
Rząd ławek
inizia ad imparare
row of desks
Gumka
inizia ad imparare
rubber
Linijka
inizia ad imparare
Ruler
Plecak szkolny
inizia ad imparare
School bag
tablica biała
inizia ad imparare
whiteboard
Pisak do tablicy
inizia ad imparare
whiteboard marker
Stołówka
inizia ad imparare
Canteen
Klasa
inizia ad imparare
Classroom
Świetlica
inizia ad imparare
common room
Pracownia komputerowa
inizia ad imparare
Computer room
Korytarz
inizia ad imparare
Corridor
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
a gym
Gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster’s office
Pracownia
inizia ad imparare
lab
Biblioteka
inizia ad imparare
Library
Sekretariat
inizia ad imparare
office
Boisko do zabawy
inizia ad imparare
playground
Sala do nauki biologii chemii fizyki
inizia ad imparare
science lab
Boisko sportowe
inizia ad imparare
sports field
Pokój Nauczycielski
inizia ad imparare
Staff room
Nieobecność
inizia ad imparare
Absence
Obecność
inizia ad imparare
attendance
Przerwa
inizia ad imparare
Break
Uczeń prześladujący innych uczniów
inizia ad imparare
bully
Lekcja
inizia ad imparare
class
Kółka zainteresowań
inizia ad imparare
club
Olimpiada przedmiotowa
inizia ad imparare
competition
Obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
Program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
Termin wykonania pracy
inizia ad imparare
Deadline
Zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
Extracurricular activities
ocena
inizia ad imparare
grade
Stypendium
inizia ad imparare
Scholarship
Wakacje
inizia ad imparare
Holidays
Trudności w nauce
inizia ad imparare
Learning difficulties
lekcja
inizia ad imparare
a lesson
Przerwa na lunch
inizia ad imparare
Lunch Break
Nowy uczeń
inizia ad imparare
Newcomer
Nieobowiązkowy
inizia ad imparare
Optional
Świadectwo szkolne
inizia ad imparare
School Certificate
Czesne
inizia ad imparare
school fee
Wycieczka szkolna
inizia ad imparare
School trip
Lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
SKS
inizia ad imparare
sports club
Rada Pedagogiczna
inizia ad imparare
staff meeting
Surowe zasady
inizia ad imparare
Strict rules
Semestr
inizia ad imparare
term
Plan lekcji
inizia ad imparare
Timetable
Zajęcia w niewielkiej grupie
inizia ad imparare
tutorial
Praca pisemna
inizia ad imparare
written work
Uczęszczać
inizia ad imparare
Attend
Współpracować
inizia ad imparare
collaborate
Paplać
inizia ad imparare
chatter
Uczyć się
inizia ad imparare
Learn
Zadawać
inizia ad imparare
set
Uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
Attend a course

Devi essere accedere per pubblicare un commento.