Switched at birth 01x03 [3]

 0    24 schede    Karmelowa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pogrzeb
inizia ad imparare
funeral
odłożyć słuchawkę
inizia ad imparare
hang out
trudny, wymagający, nieustępliwy
inizia ad imparare
tough
pracować nad kimś, aby na niego wpłynąć
inizia ad imparare
work on somebody
osoba zbierająca pieniądze na cele charytatywne
inizia ad imparare
fundraiser
zważywszy, biorąc pod uwagę
inizia ad imparare
considering
Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam.
inizia ad imparare
I hope I'm not bothering you.
Więc jak leci?
inizia ad imparare
So how's it going?
Leci dobrze
inizia ad imparare
It's going good.
Słabe poczucie humoru.
inizia ad imparare
lame sense of humor.
przyczyniać się, popierać, współpracować
inizia ad imparare
contribute
istnienie
inizia ad imparare
existence
Co jeszcze chcesz wiedzieć?
inizia ad imparare
What else do you need to know?
Tak myślałam.
inizia ad imparare
That's what I thought.
nieszczery
inizia ad imparare
insincere
zamiast
inizia ad imparare
instead of
Zamiast mi dziękować
inizia ad imparare
Instead of thanking me
plotki o
inizia ad imparare
gossip about
Chcę cię prosić o przysługę
inizia ad imparare
I want to ask you a favor
upośledzony
inizia ad imparare
impaired
utrzymać to w tajemnicy
inizia ad imparare
keep it quiet
dopóki
inizia ad imparare
till
przyzwyczaić się
inizia ad imparare
used to it myself
Utrzymać to w tajemnicy póki się nie przyzwyczaimy
inizia ad imparare
Keep it quiet till we get used to it ourselves

Devi essere accedere per pubblicare un commento.