Świat Przyrody słownictwo angielskie

 0    40 schede    KluKlaudia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zanieczyszczenie wody
inizia ad imparare
water pollution
produkty ulegające biodegradacji
inizia ad imparare
biodegradable products
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
zanieczyszczenie powietrza
inizia ad imparare
air pollution
żywność ekologiczna
inizia ad imparare
bio foods
spaliny samochodowe
inizia ad imparare
car exhaust fumes
wycinanie lasów
inizia ad imparare
deforestation
wymrzeć
inizia ad imparare
become extinct
energooszczędna żarówka
inizia ad imparare
energy-saving light-bulb
kontener na zużyte butelki
inizia ad imparare
bottle bank
dwutlenek węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide
niszczyć środowisko
inizia ad imparare
damage the environment
niszczyć naturalne środowisko życia
inizia ad imparare
destroy natural habitat
wyginąć
inizia ad imparare
die out
produkty jednorazowego użytku
inizia ad imparare
disposable products
pozbywać się odpadów
inizia ad imparare
dispose of waste
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
eco-friendly
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
environment-friendly
ekologiczny
inizia ad imparare
ecological
wymieranie zagrożonych gatunków
inizia ad imparare
extinction of endangered species
zużyty sprzęt elektroniczny
inizia ad imparare
electronic waste
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
rubbish heap
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
topniejący lodowiec
inizia ad imparare
melting glacier
wyciek ropy naftowej
inizia ad imparare
oil spill
naturalne owoce/warzywa
inizia ad imparare
organic fruit/vegetables
warstwa ozonowa
inizia ad imparare
ozone layer
pestycydy/środki owadobójcze
inizia ad imparare
pesticides
chronić środowisko naturalne
inizia ad imparare
protect the environment
zanieczyszczać środowisko
inizia ad imparare
pollute the environment
utylizować
inizia ad imparare
recycle
utylizacja
inizia ad imparare
recycling
papier makulaturowy
inizia ad imparare
recycled paper
butelki zwrotne
inizia ad imparare
returnable bottles
ponownie wykorzystywać
inizia ad imparare
reuse
oszczędzać energię
inizia ad imparare
save energy
segregować śmieci
inizia ad imparare
sort out rubbish
zagęszczenie ruchu ulicznego
inizia ad imparare
taffic congestion
benzyna bezołowiowa
inizia ad imparare
unleaded petrol

Devi essere accedere per pubblicare un commento.