SUPER ENGLISH ZDANIA 4

 0    26 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I god good marks in the exams.
inizia ad imparare
Dostalem dobre oceny z egzaminuw.
My parents like buying vegetables at the market.
inizia ad imparare
Moi rodzice lubiom kupowac warzywa na targu.
His marriage broke up after a year.
inizia ad imparare
Jego malrzenstwo rozpadlo sie po roku.
She has been married for 10 years.
inizia ad imparare
Ona jest menrzatkom od 10 lat.
Elizabeth will you marry me?
inizia ad imparare
Elizabet wyjdziesz za mnie?
He is the chess master.
inizia ad imparare
On jest mistrzem szachowym.
This tie doesn't match your shirt.
inizia ad imparare
Ten krawat nie pasuje do koszuli.
My favourite school subject was mathematics.
inizia ad imparare
Moim ulubionym szkolnym przedmiotem byla matematyka.
It's a matter of time.
inizia ad imparare
To kwestia czasu.
May is such a beautiful month.
inizia ad imparare
Maj jest takim pieknym miesioncem.
What does this expression mean?
inizia ad imparare
Co znaczy to wyrarzenie?
Almost every word has several meanings.
inizia ad imparare
Prawie karzde slowo ma kilka znaczen.
Why don't you ear meat?
inizia ad imparare
Dlaczego nie jesz miesa?
I must take my medicine.
inizia ad imparare
Musze brac lekarstwa.
I have a meeting today.
inizia ad imparare
Mam zebranie dzisiaj.
Eat the ice-cream before it melts.
inizia ad imparare
Zjedz lody zanim stopniejom.
She has a good memory for faces.
inizia ad imparare
Ona ma dobrom pamienc do twarzy.
He didn't mention his criminal past.
inizia ad imparare
On nie wspominal o swojej kriminalnej przeszlosci.
Merry Christmas!
inizia ad imparare
Wesolych Swiont.
Can I leave him message?
inizia ad imparare
Moge zostawic mu wiadomosc?
He broke the windscreen with a metal bar.
inizia ad imparare
Wybil przedniom szybe metalowym prentem.
She returned in the middle of the night.
inizia ad imparare
Wrucila w srodku nocy.
The car was going at 50 miles an hour.
inizia ad imparare
Samochud jechal z prendkosciom 50 mil na godzine.
Go to the shop and buy a carton of milk.
inizia ad imparare
Idz do sklepu i kup carton mleka.
This country has a population of 3 million people.
inizia ad imparare
Ten kraj ma 3 milionowom populacje.
I don't mind waiting.
inizia ad imparare
Nie mam nic przeciwko czekaniu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.