SUPER ENGLISH ZDANIA 1

 0    22 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
We were driving along a narrow road.
inizia ad imparare
Jechalismy wzdlurz wonskiej drogi.
This small country is rich in natural resources.
inizia ad imparare
Ten maly kraj jest bogaty w naturalne zasoby.
We should protect nature.
inizia ad imparare
Powinnismy chronic przyrode.
There's a swimming pool near the school.
inizia ad imparare
Niedaleko szkoly jest basen.
They went to a nearby park.
inizia ad imparare
Oni poszli do pobliskiego parku.
I've nearly finished.
inizia ad imparare
Mam prawie skonczone.
Their house is very neat.
inizia ad imparare
Ich dom jest bardzo schludny.
Is it really necessary to go there?
inizia ad imparare
Czy to jest naprawde konieczne by tam isc?
I need a new printer.
inizia ad imparare
Potrzebuje nowej drukarki.
Give me a needle and some thread.
inizia ad imparare
Daj me igle i nici.
We have very good neighbours.
inizia ad imparare
Mamy bardzo dobrych sonsiaduw.
Neither of them came to our wedding.
inizia ad imparare
Rzaden z nich nie przyszedl na nasze wesele.
I always feel nervous before a test.
inizia ad imparare
Zawsze czuje sie nerwowy przed testem/sprawdzianem.
Claudia spends hours surfing the Net.
inizia ad imparare
Klaudia spendza cale godziny serfujonc w necie.
Never say never.
inizia ad imparare
Nigdy nie muw nigdy.
I have a new mobile phone.
inizia ad imparare
Mam nowom komurke.
The news is on 7 p.m.
inizia ad imparare
Wiadomosci som o dziewietnastej.
We buy newspapers every day.
inizia ad imparare
kupujemy gazety karzdego dnia, codziennie.
It's on the next page.
inizia ad imparare
To jest na nastempnej stronie.
It's a nice day.
inizia ad imparare
Jest ladny dzien.
We danced all night.
inizia ad imparare
Tanczylismy calom noc.
Pregnancy lasts about nine months.
inizia ad imparare
Cionrza trwa okolo 9 miesiency.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.