Statement of changes in financial position – Business English; Sprawozdanie z dochodu zatrzymanego – angielskie słownictwo biznesowe

 0    38 schede    Martyna15
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
statement of retained earnings
inizia ad imparare
sprawozdanie z dochodu zatrzymanego
retained earnings
inizia ad imparare
dochód zatrzymany
net profits after taxes
inizia ad imparare
zysk netto po opodatkowaniu
cash dividends from preferred stock
inizia ad imparare
dywidendy gotówkowe od akcji uprzywilejowanych
cash dividends from common stock
inizia ad imparare
dywidendy gotówkowe od akcji zwykłych
operating flows
inizia ad imparare
przepływy operacyjne
finished goods
inizia ad imparare
wyroby gotowe
sales expenses
inizia ad imparare
koszty sprzedaży
sales
inizia ad imparare
sprzedaż
cash sales
inizia ad imparare
sprzedaż gotówkowa
credit sales
inizia ad imparare
sprzedaż na kredyt
accounts receivable
inizia ad imparare
należności na rachunkach
cash expenses
inizia ad imparare
wydatki gotówkowe
administrative and operating expenses and salaries
inizia ad imparare
koszty administracyjne operacyjne i płace
work in progress
inizia ad imparare
produkcja w toku
net fixed assets
inizia ad imparare
środki trwałe netto
purchase of assets
inizia ad imparare
zakup aktywów
sale of assets
inizia ad imparare
sprzedaż aktywów
cash purchases
inizia ad imparare
zakupy gotówkowe
raw materials
inizia ad imparare
surowce
accounts payable
inizia ad imparare
zobowiązania na rachunkach
credit purchases
inizia ad imparare
zakupy na kredyt
labour
inizia ad imparare
praca
accrued wages
inizia ad imparare
narosłe zobowiązania z tytułu płac
accruals
inizia ad imparare
zobowiązania przyszłych okresów
financial and legal flows
inizia ad imparare
przepływy finansowe i prawne
interest
inizia ad imparare
odsetki
interest received
inizia ad imparare
odsetki zatrzymane
interest payment
inizia ad imparare
odsetki zapłacone
taxes payable
inizia ad imparare
podatki wymagalne
payment
inizia ad imparare
płatność
refund
inizia ad imparare
refundacja
debt
inizia ad imparare
dług
borrowing
inizia ad imparare
zaciągnięcie
repayment
inizia ad imparare
spłata
stockholders' equity
inizia ad imparare
kapitał akcyjny
dividends and stock repurchases
inizia ad imparare
dywidendy i wykup
sale of stock
inizia ad imparare
sprzedaż akcji

Devi essere accedere per pubblicare un commento.