state and society

 0    84 schede    spedx
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
demokracja
inizia ad imparare
democracy
dyplomata
inizia ad imparare
diplomat
wybory
inizia ad imparare
election
ambasada
inizia ad imparare
embassy
wypowiadać się publicznie
inizia ad imparare
go on record
rząd
inizia ad imparare
the government
utworzyć
inizia ad imparare
form
siedziba
inizia ad imparare
headquarters
lewica
inizia ad imparare
left wing
burmistrz
inizia ad imparare
mayor
członek parlamentu
inizia ad imparare
member of parliament
partia polityczna
inizia ad imparare
political party
rodzina królewska
inizia ad imparare
royal family
młodzież
inizia ad imparare
youth
rada miejska
inizia ad imparare
city council
Władze lokalne
inizia ad imparare
local authority
wybuch
inizia ad imparare
blast
zawieszenie broni
inizia ad imparare
ceasefire
popełnienia ludobójstwa
inizia ad imparare
commit genocide
godzina policyjna
inizia ad imparare
curfew
pobór do wojska
inizia ad imparare
draft
obowiązek
inizia ad imparare
duty
czystki etniczne
inizia ad imparare
ethnic cleansing
strzelić z broni
inizia ad imparare
fire a gun
oddziały partyzanckie
inizia ad imparare
querrilla forces
złożyć broń
inizia ad imparare
lay down arms
Stan wojenny
inizia ad imparare
martial law
sojusz wojskowy
inizia ad imparare
military alliance
jeniec wojenny
inizia ad imparare
prisoner of war
środki bezpieczeństwa
inizia ad imparare
security
żołnierz
inizia ad imparare
soldier
służby specjalne
inizia ad imparare
special forces
nieuzbrojony
inizia ad imparare
unarmed
podpalenie
inizia ad imparare
arson
włamanie
inizia ad imparare
burglary
rozbój
inizia ad imparare
armed robbery
popełnienia oszustwa
inizia ad imparare
commit a fraud
przeprowadzić rabunek
inizia ad imparare
carry out mugging
popełnienia brutalnego ataku
inizia ad imparare
commit a violent assault
żądają okupu
inizia ad imparare
demand a ransom
namysł
inizia ad imparare
deliberation
broń palna
inizia ad imparare
firearm
podrobienia dokumentów
inizia ad imparare
forge documents
dostać grzywnę mandat
inizia ad imparare
get a fine
mieć proces
inizia ad imparare
go on trial
wręczyć komuś pieniądze
inizia ad imparare
hand over money to sb
uprowadzać
inizia ad imparare
hijack
zakładnik
inizia ad imparare
hostage
wzrost
inizia ad imparare
increase
dożywocie
inizia ad imparare
life imprisonment
nieumyślne zabójstwo
inizia ad imparare
manslaughter
pranie brudnych pieniędzy
inizia ad imparare
money laundering
Przypadkowy świadek
inizia ad imparare
passer-by
kara
inizia ad imparare
penalty
przyznać się do winy
inizia ad imparare
plead guilty
własność, mienie
inizia ad imparare
property
prokurator
inizia ad imparare
prosecutor
uwolnienie
inizia ad imparare
release
za kaucją
inizia ad imparare
on bail
uruchomić oszustwa internetowe
inizia ad imparare
run an internet scam
skazywać
inizia ad imparare
sentence
Nękanie seksualne
inizia ad imparare
sexusl harassment
wyrywać
inizia ad imparare
snatch
wziąć łapówkę
inizia ad imparare
take a bribe
handlować narkotykami
inizia ad imparare
traffic in drugs
wyargnięcie
inizia ad imparare
trespassing
wyrok
inizia ad imparare
verdict
dostosować
inizia ad imparare
adapt
złagodzenie ludzkiego cierpienia
inizia ad imparare
alleviate human suffering
wynieść
inizia ad imparare
amount to
Dom opieki
inizia ad imparare
care home
składka / wkład / udział
inizia ad imparare
contribution
gromadzenie funduszy
inizia ad imparare
found-raising
szczytny cel
inizia ad imparare
good couse
noclegownia
inizia ad imparare
night shelter
świadczenia
inizia ad imparare
provision
zbieg
inizia ad imparare
runaway
plan
inizia ad imparare
scheme
reforma społeczna
inizia ad imparare
social reform
niesprawiedliwość społeczna
inizia ad imparare
social injustice
polegać na państwie
inizia ad imparare
rely on the state
dzieci żyjące w złych warunkach
inizia ad imparare
underprivileged children
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
odrzucony przez społeczeństwo
inizia ad imparare
rejected by society

Devi essere accedere per pubblicare un commento.