sprawdzian szóstoklasisty repetytorium 3

 0    115 schede    mariolaswierczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedmioty szkolne
inizia ad imparare
school subjects
sztuka
inizia ad imparare
art
przyroda
inizia ad imparare
Science
stołówka
inizia ad imparare
canteen
Klasa (pokój)
inizia ad imparare
class (room)
szatnia
inizia ad imparare
cloakroom
sala komputerowa
inizia ad imparare
computer room
wejście
inizia ad imparare
entrance
boisko do piłki nożnej
inizia ad imparare
football pitch
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
gym
sala
inizia ad imparare
hall
biuro dyrektora szkoły
inizia ad imparare
headmaster's office
Biuro dyrektora szkoły
inizia ad imparare
headteacher's office
laboratorium
inizia ad imparare
lab
biblioteka
inizia ad imparare
library
szafka
inizia ad imparare
locker
plac zabaw dla dzieci
inizia ad imparare
playground
Przedmioty szkolne
inizia ad imparare
school objects
akcesoria
inizia ad imparare
accessories
(Czarna) tablica
inizia ad imparare
(black) board
kredki
inizia ad imparare
crayons
biurko
inizia ad imparare
desk
słownik
inizia ad imparare
dictionary
gumka
inizia ad imparare
eraser
guma
inizia ad imparare
rubber
globus
inizia ad imparare
globe
klej
inizia ad imparare
glue
pojemnik na drugie śniadanie
inizia ad imparare
lunchbox
notatnik
inizia ad imparare
notebook
pędzel
inizia ad imparare
paintbrush
pióro
inizia ad imparare
pen
ołówek
inizia ad imparare
pencil
Piórnik
inizia ad imparare
pencil case
temperówka
inizia ad imparare
pencil sharpener
linijka
inizia ad imparare
ruler
tornister
inizia ad imparare
schoolbag
nożyczki
inizia ad imparare
scissors
podręcznik
inizia ad imparare
textbook
tablica suchościeralna
inizia ad imparare
whiteboard
inny
inizia ad imparare
other
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
after school clubs
przerwa
inizia ad imparare
break
kolega
inizia ad imparare
classmate
konkurs
inizia ad imparare
competition
rysowanie
inizia ad imparare
drawing
przykład
inizia ad imparare
example
grupa
inizia ad imparare
group
Dyrektor szkoły
inizia ad imparare
head teacher
dyrektor szkoły
inizia ad imparare
headmaster
szkoła średnia
inizia ad imparare
high school
praca domowa
inizia ad imparare
homework
Gimnazjum
inizia ad imparare
junior high school
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
lekcja
inizia ad imparare
lesson
przerwa obiadowa
inizia ad imparare
lunchtime
ocena
inizia ad imparare
mark
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school
błąd
inizia ad imparare
mistake
malarstwo
inizia ad imparare
painting
plakat
inizia ad imparare
poster
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
pytanie
inizia ad imparare
question
Dzień szkolny
inizia ad imparare
school day
wakacje szkolne
inizia ad imparare
school holidays
Szkolna wycieczka
inizia ad imparare
school trip
mundurek szkolny
inizia ad imparare
school uniform
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
dzieci w wieku szkolnym
inizia ad imparare
schoolchildren
średnia szkoła
inizia ad imparare
secondary school
zespół
inizia ad imparare
team
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
uniwersytet
inizia ad imparare
university
czasowniki
inizia ad imparare
verbs
wyrażenia czasownikowe
inizia ad imparare
verbs phrases
odpowiedź
inizia ad imparare
answer
Czy jesteś dobry z historii?
inizia ad imparare
Are you good at History?
zapytać
inizia ad imparare
ask
spóźnić się do szkoły
inizia ad imparare
be late for school
uczyć się
inizia ad imparare
learn
Bądź cicho, proszę
inizia ad imparare
Be quiet, please
Zamknij książki
inizia ad imparare
Close your books
Podejdź do tablicy, proszę.
inizia ad imparare
Come to the board, please.
poprawić
inizia ad imparare
correct
zrobić projekt
inizia ad imparare
do a project
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do homework
Rysować
inizia ad imparare
Draw
Przepraszam
inizia ad imparare
Excuse me
wyjaśniać
inizia ad imparare
explain
ukończyć szkołę
inizia ad imparare
finish school
uzyskać dobre / złe stopnie
inizia ad imparare
get good/bad grades
iść do szkoły autobusem / samochodem
inizia ad imparare
go to school by bus/car
jeść obiad
inizia ad imparare
have lunch
Jak dostać się do szkoły
inizia ad imparare
How do you get to school
Nie rozumiem
inizia ad imparare
I don't understand
Jestem dobry w
inizia ad imparare
I am good at
zakończyć edukację
inizia ad imparare
leave school
Posłuchaj
inizia ad imparare
Listen
Spójrz na tablice
inizia ad imparare
Look at the board
Moim ulubionym przedmiotem jest
inizia ad imparare
My favourite subject is
Powtarzać
inizia ad imparare
Repeat
powtarzać
inizia ad imparare
revise
zaczynać szkołę
inizia ad imparare
start school
napisać test
inizia ad imparare
take a test
uczyć
inizia ad imparare
teach
zrozumieć
inizia ad imparare
understand
O której godzinie rozpoczęcia lekcji / wykończenie
inizia ad imparare
What time do lesson start/finish
O której godzinie wychodzisz do szkoły
inizia ad imparare
What time do you go to school
Jaki jest twój ulubiony przedmiot
inizia ad imparare
What's your favourite subject
O której godzinie odrabiasz swoją pracę domową
inizia ad imparare
When do you do your homework
Nie zrozumiałem cię/ nie usłyszałem co mówiłeś.
inizia ad imparare
I didn't understand/hear you
Nie wiem.
inizia ad imparare
I don't know.
w porządku, dziękuję, a ty
inizia ad imparare
I'm fine, thanks, and you
Słucham?
inizia ad imparare
pardon?
Miło mi cię poznać, też
inizia ad imparare
Pleased to meet you, too

Devi essere accedere per pubblicare un commento.