Speaking - WENZEL - sport

 0    67 schede    mplion
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wymagający fizycznie
inizia ad imparare
physically demanding
relaksujący
inizia ad imparare
relaxing
spektakularny, widowiskowy
inizia ad imparare
spectacular
łatwy do nauki
inizia ad imparare
easy to lern
niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous
czasochłonny
inizia ad imparare
time-consuming
ciężki
inizia ad imparare
tough
konkurencyjny
inizia ad imparare
competitive
aktywny, ruchliwy
inizia ad imparare
active
energochłonny
inizia ad imparare
energy-consuming
ekscytujący
inizia ad imparare
exciting
wysoko wykwalifikowany
inizia ad imparare
highly skilled
wymagający wyzwań
inizia ad imparare
challenging
wzmacniać
inizia ad imparare
reinforce
obejmujący wdzięczne ruchy i dobrą koordynację
inizia ad imparare
involving graceful movements and good timing
zmniejszyć
inizia ad imparare
relieve
pomaga utrzymać równowagę
inizia ad imparare
helps maintain good balance
wymaga treningu
inizia ad imparare
requires a lot of training
tworzy poczucie wolności
inizia ad imparare
creates a sense of fredom
pomaga wzmocnić mięśnie
inizia ad imparare
helps strengthen your muscles
jest dla ludzi w każdym wieku o każdych zdolnościach
inizia ad imparare
is for people of all ages and abilities
ogłosić
inizia ad imparare
to bill
był pozbawiony
inizia ad imparare
was stripped
zakaz na całe życie
inizia ad imparare
life ban
przewrócić
inizia ad imparare
overturn
pozwać
inizia ad imparare
sue
zarzucał
inizia ad imparare
alleged
większość
inizia ad imparare
majority
zawiesić
inizia ad imparare
suspend
oczekiwać
inizia ad imparare
await
znacznie zmniejszyć
inizia ad imparare
greatly reduce
złagodzenie, odprężenie,
inizia ad imparare
relaxation
dochodzenie, zapytanie
inizia ad imparare
inquiry
rozluxnienie, rozwiązłość
inizia ad imparare
laxity of
egzekwowanie
inizia ad imparare
enforcement
brak
inizia ad imparare
lack of
aprobowanie
inizia ad imparare
condoning
etap
inizia ad imparare
stage
sprawiedliwość
inizia ad imparare
righteousness
jednolicie
inizia ad imparare
uniformly
szalony, wściekły
inizia ad imparare
frantic
pogoń, gonitwa
inizia ad imparare
pursuit
uważać
inizia ad imparare
regard
skończyć
inizia ad imparare
end up
ryzykować
inizia ad imparare
run the risk
podnoszenie ciężarów
inizia ad imparare
weight lifting
zniechęcać
inizia ad imparare
discourage
często
inizia ad imparare
frequently
wymagać
inizia ad imparare
require
zaniedbywać
inizia ad imparare
to neglect
najbliżsi
inizia ad imparare
nearest and dearest
widocznie, najwyraźniej
inizia ad imparare
apparently
dłygotrwały
inizia ad imparare
prolonged
wysiłek
inizia ad imparare
effort
wiązać się
inizia ad imparare
involve
saneczkarstwo
inizia ad imparare
sledging
ryzykować
inizia ad imparare
put on risk
nieunikniony
inizia ad imparare
inevitable
zaszczepić
inizia ad imparare
inculate
w późniejszym życiu
inizia ad imparare
in later life
pokusa
inizia ad imparare
temptation
wspomagacze
inizia ad imparare
performance-enhancing drugs
karać
inizia ad imparare
penalize
przedwczesny
inizia ad imparare
premature
widoczny, czołowy
inizia ad imparare
prominent
dostosować, wyrególować
inizia ad imparare
adjust
relatywnie, stosunkowo
inizia ad imparare
comparatively

Devi essere accedere per pubblicare un commento.