Speaking - WENZEL - education

 0    76 schede    mplion
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
trud, niewygoda, niedostatek, ciężkie doświadczenie życiowe
inizia ad imparare
hardship
wynik, osiągnięcie
inizia ad imparare
performance
trafny
inizia ad imparare
relevant
zakazywać, tłumić, pacyfikować
inizia ad imparare
to suppress
dołączać coś
inizia ad imparare
to tack sth on
warstwa (tort), rząd (krzesła), kondygnacja (budynek)
inizia ad imparare
tier
przyuczenie do zawodu
inizia ad imparare
vocational training
obfity, znaczący
inizia ad imparare
substantial
przez co
inizia ad imparare
where by
zarzucać (plan), zerwać (związek), wagarować
inizia ad imparare
to ditch
rozpocząć na nowo
inizia ad imparare
to start afresh
dostrajać (gospodarkę)
inizia ad imparare
to fine-tune
mimo, niezależnie od, tym niemniej, jednak, jednakże, mimo że, chociaż
inizia ad imparare
notwithstanding
sfera
inizia ad imparare
range
zwyżka (cen)
inizia ad imparare
soaring
zepsuty, rozpieszczony, rozpuszczony
inizia ad imparare
spoiled
łagodzić coś
inizia ad imparare
to temper
pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym
inizia ad imparare
to hail
interesariusz, udziałowiec, partner / bukmacher
inizia ad imparare
stakeholder
żniwo, plony, zbiory
inizia ad imparare
harvest
przedmiot obowiązkowy / przedmiot dodatkowy
inizia ad imparare
compulsory / optional subject
semestr
inizia ad imparare
academic term / semester
absolwent szkoły
inizia ad imparare
school-leaver
ocena postępów ucznia na podstawie wyników z całego roku (zamiast na podstawie egzaminu końcowego)
inizia ad imparare
continuous assessment
iść na wyższe studia
inizia ad imparare
to go on to a higher education
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get into university / get a university place
uczyć się czegoś
inizia ad imparare
to study sth
uczęszczać na wykłady/seminarium/indywidualne konsultacje
inizia ad imparare
to attend a lecture/seminar/tutorial
robić licencjat/studia podyplomowe
inizia ad imparare
to follow an undergraduate/post-graduate course
ukończyć studia/zdobyć tytuł naukowy
inizia ad imparare
to graduate/get a degree in
mieć wysoki/niski odsetek osób które rzuciły szkołę
inizia ad imparare
to have a high/low dropout rate
zrobić kurs z praktykami
inizia ad imparare
to do a sandwich course
szkolenie pracowników
inizia ad imparare
in-service training
BHP
inizia ad imparare
occupational safety and health
rasa, rodzaj
inizia ad imparare
breed
rzucać się na, zagarniać
inizia ad imparare
to snap
wędrować, włóczyć się, błąkać się, błądzić
inizia ad imparare
to rove
dyrektor, kierownik, organ zarządczy
inizia ad imparare
executive
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas
obowiązkowa praca na rzecz społeczności lokalnej
inizia ad imparare
compulsory community service
zdobyć różne kwalifikacje
inizia ad imparare
to obtain qualifications in different subjects
powtarzać materiał do egzaminu
inizia ad imparare
to revise for an exam
zdać/nie zdać
inizia ad imparare
pass/fail
uzyskać złe/dobre wyniki
inizia ad imparare
to get poor/good exam results
system selektywny/powszechnego kształcenia ogólnego
inizia ad imparare
selective system/nonselective (comprehensive) system
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
wymyślić
inizia ad imparare
to devise
wyłącznie garstka, bardzo mało
inizia ad imparare
mere handful
poddawać analizie
inizia ad imparare
to submit
wiercić się / niepokorny duch, wiercipięta
inizia ad imparare
to fidget / fidget
pielęgnować, wspierać, rozwijać kreatywność
inizia ad imparare
to foster creativity
kadzidło
inizia ad imparare
frankincense
nieprzewidywalność, nieobliczalność
inizia ad imparare
unpredictability
trwonimy ich talenty
inizia ad imparare
we squander their talents
trwonić, marnotrawić
inizia ad imparare
to squander
zdolność wymyślania
inizia ad imparare
capacity for invention
ziarenko prawdy
inizia ad imparare
grain of truth
stawać się najważniejszym, fundamentalnym celem
inizia ad imparare
to become the ultimate goal
kreda
inizia ad imparare
chalk
nadążać za
inizia ad imparare
to catch up with
niesamowicie, ogromnie
inizia ad imparare
tremendously
stanowczy, wymowny
inizia ad imparare
emphatetic
uprawiać grę słów, układać kalambury
inizia ad imparare
to pun / pun
zaznajomiony
inizia ad imparare
acquainted with
dobroczynny, zbawienny, skuteczny, korzystny
inizia ad imparare
beneficial
korzystać z życia
inizia ad imparare
to embrace life
budować mięśnie, zyskać masę ciała
inizia ad imparare
to bulk up
obowiązki domowe
inizia ad imparare
chores
gulasz
inizia ad imparare
stew
własność
inizia ad imparare
ownership
być z czegoś bardzo dumnym
inizia ad imparare
to take a great pride in
pełen sensu, głęboki, wymowny, znaczny, istotny
inizia ad imparare
meaningful
energiczny
inizia ad imparare
vigorous
chętny
inizia ad imparare
eager
przerwa
inizia ad imparare
recess
zajęcia pozaprogramowe
inizia ad imparare
extra-curicular subjects

Devi essere accedere per pubblicare un commento.