Speak Out Unit 7 & 8

 0    163 schede    sylviam
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
popaść w rutynę
inizia ad imparare
stuck in a rut
będę musiała
inizia ad imparare
I'll have to
szansa, możliwość
inizia ad imparare
opportunity, chance
mieć szanse
inizia ad imparare
to have a opportunity
zaznaczenie, pogrubienie tekstu
inizia ad imparare
hightlight
szukać, poszukiwać
inizia ad imparare
look for
śnic o
inizia ad imparare
dream about
poddać się, zaniechac
inizia ad imparare
give up
podróżować
inizia ad imparare
travel around
przejść do
inizia ad imparare
move to
myśleć o
inizia ad imparare
think about
wracac, powracać
inizia ad imparare
go back
czekac na
inizia ad imparare
wait for
dostać awans w pracy
inizia ad imparare
get a promotion
dokonac dobrego wyboru
inizia ad imparare
make the right choice
podjąć dobrą decyzję
inizia ad imparare
take the right decision
zapytać o coś
inizia ad imparare
ask about
opiekować się
inizia ad imparare
look after
spowiedź
inizia ad imparare
confession
obrabować bank
inizia ad imparare
rob a bank
iśc do spowiedzi
inizia ad imparare
go to confession
powtarzać (materiał)
inizia ad imparare
revise
powtarzać coś(klepac)
inizia ad imparare
repeat
zapraszać
inizia ad imparare
invoit to
opisać przedstawić
inizia ad imparare
describe
być w dobrym humorze
inizia ad imparare
be in a good mood
być w złym humorze
inizia ad imparare
be in a bad mood
popraw mi chumor
inizia ad imparare
improve my mood
studiować za granicą
inizia ad imparare
study abroad
bariera jezykowa
inizia ad imparare
language barier
uczyć się o nowych kulturach
inizia ad imparare
learn about new culture
mniej więcej
inizia ad imparare
more or less
miejsce do nauki
inizia ad imparare
study centry
księgarnia
inizia ad imparare
book shop
udogodnienie, miejsce użyteczności publicznej
inizia ad imparare
facility
stołówka
inizia ad imparare
cafeteria, canteen
sklep papierniczy
inizia ad imparare
stationery shop
zakwaterowanie
inizia ad imparare
accommodation
biuro ds... Socjalnych
inizia ad imparare
welfare office
aula wykładowa
inizia ad imparare
lecture theatre
profesor
inizia ad imparare
lecture
dawać wykład
inizia ad imparare
deliver a lecture
sklep sporzywczy
inizia ad imparare
grocery
apteka
inizia ad imparare
chemist's, pharmacy
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarden
plac zabaw
inizia ad imparare
playground
system opieki społecznej
inizia ad imparare
welfare system
być na zasiłku
inizia ad imparare
live on welfare
bezrobotny
inizia ad imparare
joblles
chciała bym zapisac się na kurs
inizia ad imparare
I would like to register for a course
dystrybutor napojów
inizia ad imparare
drink dispenser
gdzie mogę urzyć
inizia ad imparare
where do i use
od której jest otwarta biblioteka
inizia ad imparare
what time does librery open
czy muszę zrobić coś?
inizia ad imparare
Do I have to do sth?
dzięki
inizia ad imparare
cheers
wielkie dzięki
inizia ad imparare
Thanks a million
jestem bardzo wdzięczny
inizia ad imparare
I appreciate it very much
oszustwo, oszust
inizia ad imparare
fraud
nabierac kogoś
inizia ad imparare
pull the wool sb
kamizelka kuloodporna
inizia ad imparare
bullet proof vest
wyleczyć z choroby
inizia ad imparare
cure on illness
uwolnić, wypuścić kogoś
inizia ad imparare
release sb
zwolnić zakladnika
inizia ad imparare
release a hostage
wyrywać
inizia ad imparare
pull out
pruchnica
inizia ad imparare
cauity
dziura w zębach
inizia ad imparare
hole in a tooth
wypełnienie
inizia ad imparare
filling
szkliwo
inizia ad imparare
enamel
rozpoznać, uznać
inizia ad imparare
recognise
udawać że coś sie robi
inizia ad imparare
pretend to do sth
okraść kogoś
inizia ad imparare
rob
ukrasć coś
inizia ad imparare
steal sth
cel
inizia ad imparare
purpose
przyczyna
inizia ad imparare
cause
skutek
inizia ad imparare
result
żeby
inizia ad imparare
to
ponieważ
inizia ad imparare
because
więc
inizia ad imparare
so
kadzidło
inizia ad imparare
incense
pobliskie miasto
inizia ad imparare
nearby town
panna młoda
inizia ad imparare
bride
pan młody
inizia ad imparare
groom
druchna
inizia ad imparare
bridesmaid
drużba
inizia ad imparare
best man
miecz
inizia ad imparare
sword
bicz
inizia ad imparare
whip
spotkajmy się po 6
inizia ad imparare
let's meet at past 6 p.m
robic interes
inizia ad imparare
make a deal
radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia, robić z kimś interesy
inizia ad imparare
deal with sth
handlarz uliczny
inizia ad imparare
vendor, street salar
morela
inizia ad imparare
apricot
targować się
inizia ad imparare
to bargain
okazja (w zakupach)
inizia ad imparare
a bargain
obniżona cena
inizia ad imparare
a discounted price
zakłócić
inizia ad imparare
disrupt
cód
inizia ad imparare
wonder
wielkość, wspaniałość
inizia ad imparare
grandeur
w przenośni, symbolicznie
inizia ad imparare
figuratively
dosłownie
inizia ad imparare
literally
niepokoić kogoś
inizia ad imparare
bother sb
przepraszam że przeszkadzam
inizia ad imparare
sorry to bother you, sorry for bothering you
najwyższy, doskonały
inizia ad imparare
supreme
rozwijać
inizia ad imparare
develop
plan ogólny
inizia ad imparare
master plan
przywrócić
inizia ad imparare
restore
przywracać sprawiedliwość
inizia ad imparare
restore justice
przywracac porządek
inizia ad imparare
restore order
fizyczne obciążenie turystyka
inizia ad imparare
physical toll of tourism
śmiertelne żniwo, liczba osób które zgineły
inizia ad imparare
death toll
bez opłaty
inizia ad imparare
toll-free
zerknąć
inizia ad imparare
luck
zerknąć przez ramię
inizia ad imparare
lucking over your sholder
śródmieście
inizia ad imparare
downtown
przedmieście
inizia ad imparare
suburb
duże zatłoczone przedmoeścia
inizia ad imparare
large congested suburb
zatłoczone
inizia ad imparare
congested, crowded,
zapchany nos
inizia ad imparare
congested nose
przeciw grypie
inizia ad imparare
anty flu
odtykający, zmniejszający przekrwienie
inizia ad imparare
decongestant
drut kolczasty
inizia ad imparare
barbed wire
znaleziska, pozostałości archeologiczne
inizia ad imparare
artefact
wynagrodzenie, rekompensata
inizia ad imparare
remuneration
czy możesz mi powiedzieć ile zarabiasz?
inizia ad imparare
could you tell me how much you earn?
czy
inizia ad imparare
if, whether
chciał bym się dowiedzieć
inizia ad imparare
I'd like to know
to bardzo uprzejme
inizia ad imparare
That's very kind
doceniam to bardzo
inizia ad imparare
I appreciate it very much
Jestem wdzięczny za pomoc
inizia ad imparare
I appreciate your help, I'm grateful for your help
dziękuję bardzo
inizia ad imparare
Thank you so much
gdzie się przeprowadzili?
inizia ad imparare
Where do they move to?
zachwycony, uszczęśliwiony
inizia ad imparare
delighted
być zadowolonym z czegoś
inizia ad imparare
to be pleased with sth
radość, zachwycać
inizia ad imparare
delight
doświadczać
inizia ad imparare
to experience
urzędnik celny
inizia ad imparare
customs officer
nic do oclenia
inizia ad imparare
nothing to declare
rzeczy do oclenia
inizia ad imparare
goods to declare
narkotyk
inizia ad imparare
drug
narkoman
inizia ad imparare
drug addict
alkoholik
inizia ad imparare
alkohol addict
być uzależnionym od czegoś
inizia ad imparare
be addicted to sth
poszukać samodzielnie
inizia ad imparare
to look by themselves
ja sam
inizia ad imparare
by myself, on my own
nie znosić czegoś, nie cierpieć
inizia ad imparare
can't put up with sth
owsianka
inizia ad imparare
porridge
śmieszny, absurdalny, niedorzeczny
inizia ad imparare
ridiculous
towar
inizia ad imparare
merchandise
podatek
inizia ad imparare
tax
daj sobie spokój, odpuść
inizia ad imparare
put off
kołyska
inizia ad imparare
cradle
nie mogła
inizia ad imparare
couldn't
nic się nie stało
inizia ad imparare
never might
przyzwyczaić się
inizia ad imparare
get used to
zostać sam
inizia ad imparare
stay alone
duże bezrobocie
inizia ad imparare
big unemployment
ogłoszenie
inizia ad imparare
advert
umowa o prace
inizia ad imparare
permanent job contract
umowa o prace tymczasową
inizia ad imparare
temporary job contract
starszy mężczyzna
inizia ad imparare
elderly man
sufit
inizia ad imparare
ceiling
budka z fast foodem
inizia ad imparare
fast food outlet
wzrost, podwyższenie
inizia ad imparare
increase
szkolenie
inizia ad imparare
training course, training, coaching

Devi essere accedere per pubblicare un commento.