some nice words

 0    146 schede    dirtyfun
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wycieczka
inizia ad imparare
tour
połączenie telefoniczne
inizia ad imparare
a phone call
być niepewnym
inizia ad imparare
be uncertain
okazały, elegancki, wspaniały, olśniewający
inizia ad imparare
glamorous
zmieszany czymś
inizia ad imparare
confused about
zawstydzony
inizia ad imparare
embarrased
wszechogarnięty (przez coś)
inizia ad imparare
overwhelmed
z ulgą, uspokojony, odczuwający ulgę
inizia ad imparare
relieved
dać sobie spokój z graniem
inizia ad imparare
give up performing
składać wniosek, ubiegać się do uczelni
inizia ad imparare
apply to college
bez sukcesu
inizia ad imparare
unpopular
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
być źle traktowanym
inizia ad imparare
be treated badly
sława jest krótka
inizia ad imparare
fame is short-lived
oczekiwać, przewidywać, spodziewać się
inizia ad imparare
expect
mieć wystarczającyrozgłos
inizia ad imparare
have enough publicity
niedyspozycja, rozstrój
inizia ad imparare
upset
podekstytowany
inizia ad imparare
thrilled
reagować na coś
inizia ad imparare
react to sth
spełniać się
inizia ad imparare
to come true
rozbić się na drobne kawałki, roztrzaskać
inizia ad imparare
shatter
psychiczny, umysłowy
inizia ad imparare
mental
przeprowadzać wywiad, rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
to interview
odnosić się do czegoś
inizia ad imparare
refer to sth
rozmawiać przez telefon
inizia ad imparare
talk on the phone
szczyt, najlepszy
inizia ad imparare
top
sędzia
inizia ad imparare
a judge
kierować/zarządzać czyjąś karierą
inizia ad imparare
to manage sb's career
potrząsać (przecząco) głową
inizia ad imparare
to shake one's head
ze zdumieniem
inizia ad imparare
in amazement
być w stanie coś zrozumieć
inizia ad imparare
get one's head round sth
przyjść na miejsce
inizia ad imparare
arrive in a place
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
say sincerely
-
inizia ad imparare
it doesn't feel real
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
to be honest
różny od
inizia ad imparare
different from sth
odrobina nerwów
inizia ad imparare
a hint of nerves
fenomenalny debiut
inizia ad imparare
phenomenal debut
dojść do miejsca pierwszego (na liście)
inizia ad imparare
to reach the number one spot
publiczność
inizia ad imparare
an audience
średnio
inizia ad imparare
on average
wywołać aplauz, entuzjazm
inizia ad imparare
bring the house down
koncert, impreza
inizia ad imparare
a gig
wyjść, opuścić
inizia ad imparare
walk out
czasy były ciężkie
inizia ad imparare
times were hard
życzyć czemuś
inizia ad imparare
wish for sht
dzieciństwo
inizia ad imparare
childhood
zakończyć robienie czegoś
inizia ad imparare
end up doing sth
płacić czynsz
inizia ad imparare
pay the rent
wyruszać, rozpoczynać
inizia ad imparare
set out
podróż
inizia ad imparare
a journey
niebawem, wkrótce
inizia ad imparare
shortly
potem
inizia ad imparare
afterwards
przesłuchanie do czegoś
inizia ad imparare
an auditionfor sth
wybrać coś
inizia ad imparare
go for sth
wspaniały
inizia ad imparare
brilliant
zapisanie kontraktu
inizia ad imparare
a recording contract
donikąd prowadzić
inizia ad imparare
get nowhere
konkurencja
inizia ad imparare
a competition
czy ... lub...
inizia ad imparare
whether ... or...
dostać sznsę
inizia ad imparare
get a chance
poprzedni
inizia ad imparare
previous
klapa
inizia ad imparare
a flop
cyniczny
inizia ad imparare
cynical
stracić zainteresowanie
inizia ad imparare
lose interest
współzawodnik
inizia ad imparare
a contestant
surowe (poważne) ostrzeżenie
inizia ad imparare
a severe warning
z góry, uprzednio
inizia ad imparare
beforehand
zasadniczo
inizia ad imparare
basically
trwający sukces
inizia ad imparare
continuing success
w rzeczywistości
inizia ad imparare
in fact
gwiazdorstwo, sława
inizia ad imparare
stardom
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
na moje ucho
inizia ad imparare
to my ears
być przeciętnym, średnim
inizia ad imparare
be middle-of-the-road
nudny
inizia ad imparare
dull
zasługiwać na więcej niż to
inizia ad imparare
deserve more than this
być szczerym do siebie
inizia ad imparare
be true to oneself
kulisy
inizia ad imparare
backstage
czarujący, uroczy
inizia ad imparare
charming
niezmieniony, niesztuczny, naturalny
inizia ad imparare
unaffected
miły, przyjemny
inizia ad imparare
pleasing
powstrzymać łzy
inizia ad imparare
fight back tears
wytłumaczyć
inizia ad imparare
explain
stadion
inizia ad imparare
a stadium
próba, proces sądowy
inizia ad imparare
a trial
świadek, przechodzeń
inizia ad imparare
an onlooker
wejść, pojawić się na scenie (sztuka wchodzi na scenę)
inizia ad imparare
come on stage
zapisać/ zgłosić się do konkursu
inizia ad imparare
enter a contest
towarzyski
inizia ad imparare
outgoing
dać dobry pokaz
inizia ad imparare
give a great performance
nadarzyć się (po drodze)
inizia ad imparare
come along
przejść przez coś
inizia ad imparare
get through
wolny etat
inizia ad imparare
a job vacancy
czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad...?
inizia ad imparare
would you ever consider...?
ból gardła
inizia ad imparare
a sore throat
publicznie
inizia ad imparare
in public public
balet
inizia ad imparare
ballet
przemysł muzyczny
inizia ad imparare
music industry
inspirujący
inizia ad imparare
inspiring
mieszanka czegoś
inizia ad imparare
a mixture of
szansa
inizia ad imparare
an oppurtunity
wydać album
inizia ad imparare
release an album
pogłębić
inizia ad imparare
deepen
poszerzyć
inizia ad imparare
widen
poszerzyć
inizia ad imparare
broaden
źle zrozumieć coś
inizia ad imparare
misunderstand
niezgoda, brak aprobaty
inizia ad imparare
disapproval
niedrogi, tani
inizia ad imparare
inexpensive
istnieć
inizia ad imparare
exist
nagle (z dnia na dzień) stać się celebrytą
inizia ad imparare
becomean overnight celebrity
zwykły
inizia ad imparare
ordinary
przepowiedzieć
inizia ad imparare
predict
bardzo, wyjątkowo
inizia ad imparare
extremely
kilka
inizia ad imparare
several
wydarzyć się, zdarzyć się
inizia ad imparare
occur
zachęcić
inizia ad imparare
encourage
wyrządzić krzywdę, zranić ludzi
inizia ad imparare
harm people
przełączyć (kanał) na
inizia ad imparare
switch over to sth
nie jestem wielkim fanem...
inizia ad imparare
I am not a great fan of...
ostatnio
inizia ad imparare
lately
włączyć/wyłączyć
inizia ad imparare
turn on/off
kanał
inizia ad imparare
a channel
pilot (do TV)
inizia ad imparare
a remote control
program TV
inizia ad imparare
a TV guide
przeglądać coś (pobieżnie)
inizia ad imparare
to flick through
być przyklejonym do ekranu
inizia ad imparare
be glued to the screen
transmisja na żywo
inizia ad imparare
a live broadcast
prognoza pogody
inizia ad imparare
a weather forecast
kreskówka
inizia ad imparare
a cartoon
teleturniej
inizia ad imparare
a quiz show
film dokumentalny
inizia ad imparare
a documentary
wiadomości
inizia ad imparare
news
być granym (co leci w TV?)
inizia ad imparare
be on (what is on?)
epizod, odcinek
inizia ad imparare
an episode
sezon seria
inizia ad imparare
a series
rozgniewać się (na kogoś)
inizia ad imparare
get cross (with sb)
jesteś nie fair
inizia ad imparare
you are being unfair
z powodu
inizia ad imparare
due to, an account of
jeśli tylko nadarzy się okazja
inizia ad imparare
if the oppurtunity comes along
przerwa
inizia ad imparare
interval
top lista
inizia ad imparare
chart
prezenter
inizia ad imparare
presenter
musical
inizia ad imparare
musical
scena
inizia ad imparare
scene
obsada
inizia ad imparare
cast

Devi essere accedere per pubblicare un commento.