Soft Sys Com Skill 1-3

 0    60 schede    mf789
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cel, obiektyw, objekt
inizia ad imparare
objective
zakończyć, dokończyć, uzupełnić
inizia ad imparare
complete
ustalać, determinować, decydować
inizia ad imparare
determine
osoba
inizia ad imparare
person
telefon
inizia ad imparare
phone
on-line
inizia ad imparare
online
komunikacja
inizia ad imparare
communication
przeciwo, przeciw
inizia ad imparare
versus
spadam
inizia ad imparare
failing
pokazać, przedstawić, eksponować
inizia ad imparare
exhibit
postawa, stosunek, nastawienie
inizia ad imparare
attitude
kojarzyć, łączyć, współdziałać
inizia ad imparare
associate
usługa, serwis,
inizia ad imparare
service
mentalność
inizia ad imparare
mentality
odróżniać, rozróżniać, rozpoznać
inizia ad imparare
distinguish
jakość, cecha, wartość
inizia ad imparare
quality
wewnętrzny, krajowy
inizia ad imparare
internal
usługa, służba, serwis
inizia ad imparare
service
skutki
inizia ad imparare
impacts
zewnętrzny, zagraniczny
inizia ad imparare
external
klient, odbiorca, kupujący
inizia ad imparare
customer
uniknąć, unikać, omijać
inizia ad imparare
avoid
przejrzysty, przeźroczysty
inizia ad imparare
transparent
komentarz, uwaga, komentować
inizia ad imparare
comment
utworzyć, tworzyć, stwarzać
inizia ad imparare
create
niezadowolenie
inizia ad imparare
dissatisfaction
wykorzystać, użytkować, spożytkować
inizia ad imparare
utilize
skuteczny, efektywny, wydajny
inizia ad imparare
effective
pytający, badawczy, badanie
inizia ad imparare
questioning
rozwiązania
inizia ad imparare
troubleshoot
techniczny
inizia ad imparare
technical
problem, kwestia
inizia ad imparare
issue
ustanawiać
inizia ad imparare
establish
oczekiwania
inizia ad imparare
expectations
formułować, wyrazić, wypowiadać
inizia ad imparare
formulate
pertraktować, negocjować
inizia ad imparare
negotiate
terminy
inizia ad imparare
deadlines
rezultaty
inizia ad imparare
deliverables
zastosować, mieć zastosowanie, dotyczyć
inizia ad imparare
apply
aktywny, czynny, ruchliwy
inizia ad imparare
active
słuchający
inizia ad imparare
listening
techniki
inizia ad imparare
techniques
zidentyfikować, identyfikować
inizia ad imparare
identify
wyregulować, dostosować
inizia ad imparare
adjust
odpowiednio, zgodnie
inizia ad imparare
accordingly
empatia
inizia ad imparare
empathy
oświadczenia
inizia ad imparare
statements
kierować, gospodarować
inizia ad imparare
manage
emocje
inizia ad imparare
emotions
uchwyt, rękojeść, klamka
inizia ad imparare
handle
konflikt
inizia ad imparare
conflict
sytuacje
inizia ad imparare
situations
faktycznie
inizia ad imparare
effectively
zawodowo, fachowo
inizia ad imparare
professionally
technika, manipulacja
inizia ad imparare
technique
kierować
inizia ad imparare
manage
seminaria
inizia ad imparare
webinars
komunikacja
inizia ad imparare
communications
iluzja, złudzenie
inizia ad imparare
illusion
znakomity, utalentowany, doskonały
inizia ad imparare
accomplished

Devi essere accedere per pubblicare un commento.