Słowotwórstwo 1.2

 0    16 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Bread
Actually, I hate sleeping on bread crumbs.
inizia ad imparare
chleb, pieczywo
Właściwie to nie znoszę spać na okruszkach chleba.
Crumbs
Actually, I hate sleeping on bread crumbs.
inizia ad imparare
okruszki, bułka tarta
Właściwie to nie znoszę spać na okruszkach chleba.
Enter
Phone the office when you finish entering the data.
inizia ad imparare
wpisać, wchodzić
Zadzwoń do biura po zakończeniu wprowadzania danych.
Insist
Communists insist on early elections in Moldova.
inizia ad imparare
upierać się, domagać się, nalegać na coś
Komuniści domagają się przedterminowych wyborów w Mołdawii.
Antique furniture
I will not spend another dollar on antique furniture.
inizia ad imparare
antyczne meble
Nie wydam kolejnego dolara na antyczne meble.
Spacious
It make no sense to buy old things if we want our flat to look modern and spacious.
inizia ad imparare
przestronny, obszerny, przestrzenny
To nie ma sensu, aby kupować stare rzeczy, jeśli chcemy, aby nasze mieszkanie wyglądało nowocześnie I przestronnie.
Stringent
More stringent laws are needed to prevent the increase of juvenile delinquency.
inizia ad imparare
surowe, rygorystyczne
Bardziej rygorystyczne przepisy są potrzebne, aby zapobiec wzrostowi przestępczości nieletnich.
Juvenile
More stringent laws are needed to prevent the increase of juvenile delinquency.
inizia ad imparare
nieletni, małoletni, małolatka, wyrostek, podrostek
Bardziej rygorystyczne przepisy są potrzebne, aby zapobiec wzrostowi przestępczości nieletnich.
Delinquency
More stringent laws are needed to prevent the increase of juvenile delinquency.
inizia ad imparare
przestępczość, przestępstwo, wykroczenie
Bardziej rygorystyczne przepisy są potrzebne, aby zapobiec wzrostowi przestępczości nieletnich.
Reelected
It is said that George W. Bush does not stand a chance of being reelected.
inizia ad imparare
ponownie wybrany
Mówi się, że George W. Bush nie ma szans być wybrany ponownie.
Red-handed
inizia ad imparare
na gorącym uczynku
Exhausting
inizia ad imparare
wyczerpujący
Behave
inizia ad imparare
zachować się, postępować, działać,
Master
inizia ad imparare
kapitan, mistrzowie, pan, magister, nauczyciel, majster, pracodawca, właściciel, główny, mistrzowski
Proceed
inizia ad imparare
postępować, kontynuować, przystąpić
Envy
I do envy Sylvia.
inizia ad imparare
zazdrość, zawiść, pozazdrościć, zazdrościć
Zazdroszczę Sylwi.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.