slowniczek 3

 0    35 schede    wiktoriatrzeciak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
emerytura
Bliźniacy żyli z emerytury swojej babci.
inizia ad imparare
a pension
The twins were living off their grandmother's pension.
płatny
To jest płatna usługa.
inizia ad imparare
paid
It's a paid service.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
inizia ad imparare
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
preferencja
To kwestia osobistej preferencji.
inizia ad imparare
preference
It's a matter of personal preference.
przepisywać
inizia ad imparare
prescribing
zawodowy
inizia ad imparare
professional
satysfakcjonować
inizia ad imparare
satisfy
wakacyjny
inizia ad imparare
holiday
pracodawca
inizia ad imparare
an employer
preferować
inizia ad imparare
prefer
klient
Klienci stali w kolejce na zewnątrz sklepu.
inizia ad imparare
a customer
Customers were queuing outside of the shop.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
inizia ad imparare
unemployed
Tom is currently unemployed.
podwyżka
inizia ad imparare
a rise /a raise
wymarzyć
inizia ad imparare
cherish
ubiegać
inizia ad imparare
apply
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
inizia ad imparare
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
nadzorować
inizia ad imparare
oversee
dotrzymywać
inizia ad imparare
abide by
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
inizia ad imparare
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
etat
inizia ad imparare
time
runie
inizia ad imparare
collapse
kwalifikacja
inizia ad imparare
qualification
obsługiwać
inizia ad imparare
to attend (customers)
awans
inizia ad imparare
promotion
naprawiać
inizia ad imparare
repair
atmosfera
inizia ad imparare
atmosphere
stresujący
inizia ad imparare
Stressed
mundur
inizia ad imparare
uniform
praca
inizia ad imparare
a job
presja
inizia ad imparare
pressure
dostarczać
inizia ad imparare
provide
zdobywać
inizia ad imparare
gain
zarządzać
inizia ad imparare
administer
Pączek
inizia ad imparare
Bud
poznać
inizia ad imparare
meet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.