Słownictwo 6

 0    88 schede    Kaaamilkaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cnota, zaleta
inizia ad imparare
a virtue
Skrupulatność jest zaletą, a nie wadą.
inizia ad imparare
Diligence is a virtue, not a fault.
Jedyną zaletą tego planu jest...
inizia ad imparare
The only virtue of this plan is...
przypisywać
inizia ad imparare
to attribute
przypisywanie
inizia ad imparare
attribution
Ludzie przypisują mi cechy, których nie mam.
inizia ad imparare
People are attributing qualities to me that I don't have.
człowiek czynu, osoba aktywna
inizia ad imparare
a doer
myśliciel (teoretyk)
inizia ad imparare
a thinker
On jest raczej myślicielem niż człowiekiem czynu.
inizia ad imparare
He is rather a thinker than a doer.
włóczęga, niespokojny duch (osoba, która często zmienia pracę, miejsce zamieszkania, przyjaciół)
inizia ad imparare
a rolling stone
szorstki, obcesowy
inizia ad imparare
brusque
szorstkość, obsesowość
inizia ad imparare
brusqueness
uparty
inizia ad imparare
obstinate
upór
inizia ad imparare
obstinacy
Marcin uparcie trwał przy swojej opinii.
inizia ad imparare
Martin stuck obstinately to his opinion.
fanatyk, maniak
inizia ad imparare
a crank
fanatyk zdrowej żywności
inizia ad imparare
a health- food crank
Ona jest prawdziwą maniaczką- je tylko gotowane warzywa.
inizia ad imparare
She's a real crank; she only eats cooked vegetables.
uparty, zaparty
inizia ad imparare
pig-headed
sumienny
inizia ad imparare
conscientious
sumienność
inizia ad imparare
conscientiousness
sumienny pracownik
inizia ad imparare
a conscientious worker
łatwowierny
inizia ad imparare
gullible
łatwowierność
inizia ad imparare
gullibility
wyniosły
inizia ad imparare
haughty
wyniosłość
inizia ad imparare
haughtiness
Andrzej spojrzał na nią wyniośle.
inizia ad imparare
Andrew glanced at her haughtily.
przystępny, dostępny
inizia ad imparare
approachable
nieprzystępny, niedostępny
inizia ad imparare
unapproachable
Jej brat jest wyniosły i nieprzystępny.
inizia ad imparare
Her brother is haughty and unapproachable.
natrętny, bezwględnie dążący do swoich celów.
inizia ad imparare
pushy
karierowicz, parweniusz
inizia ad imparare
a social climber
podły, niegodziwy
inizia ad imparare
wicked
To niegodziwi ludzie.
inizia ad imparare
They are wicked people.
złośliwy uśmiech
inizia ad imparare
a wicked smile
twardo stąpający po ziemi; praktyczny
inizia ad imparare
down-to-earth
zdystansowany, powściągliwy
inizia ad imparare
aloof
dystans, powściągliwość
inizia ad imparare
aloofness
Marta dystansowała się od naszego przedsięwzięcia.
inizia ad imparare
Martha was staying aloof from our enterprise.
wylewny
inizia ad imparare
effusive
wylewność
inizia ad imparare
effusiveness
towarzyski (o ludziach)
inizia ad imparare
gregarious
stadny (o zwierzętach)
inizia ad imparare
gregarious
To bardzo towarzyscy ludzie.
inizia ad imparare
They are very gregarious people.
Wilk jest zwierzęciem stadnym.
inizia ad imparare
The wolf is a gregarious animal.
osoba łatwo nawiązująca znajomości
inizia ad imparare
a good mixer
osoba z trudem nawiązująca znajomości
inizia ad imparare
a bad mixer
urwis, łobuziak
inizia ad imparare
a tearaway
tolerancyjny (pobłażliwy) liberalny
inizia ad imparare
permissive
tolerancyjni rodzice
inizia ad imparare
permissive parents
liberalne społeczeństwo
inizia ad imparare
a permissive society
introwertyczny, skryty
inizia ad imparare
introverted
ekstrawertyczny, otwarty
inizia ad imparare
extroverted
nieśmiały, niepewny
inizia ad imparare
diffident
nieśmiałość, niepewność
inizia ad imparare
diffidence
samotnik
inizia ad imparare
a lone wolf
plotkarz
inizia ad imparare
a gossip
oszczędny
inizia ad imparare
thrifty
oszczędność
inizia ad imparare
thrift
milczący (o człowieku), małomówny
inizia ad imparare
taciturn
milczący, dorozumiany
inizia ad imparare
tacit
milcząca zgoda
inizia ad imparare
tacit approval
gadatliwy
inizia ad imparare
garrulous
gadatliwość
inizia ad imparare
garrulousness
gaduła, ględziarz
inizia ad imparare
a windbag
skąpiec, sknera
inizia ad imparare
a miser
skąpy
inizia ad imparare
miserly
apodyktyczny
inizia ad imparare
overbearing
apodyktyczny szef
inizia ad imparare
an overbearing boss
apodyktyczne zachowanie
inizia ad imparare
an overbearing manner
darmozjad
inizia ad imparare
a sponger
hetera
inizia ad imparare
a battleaxe
nierób, obibok
inizia ad imparare
a layabout
ślamazara
inizia ad imparare
a slowcoach
chłopczyca
inizia ad imparare
a tomboy
głupi
inizia ad imparare
daft
Nie bądź głupi!
inizia ad imparare
Do not be daft!
Zgłupieć można, gdy się ciebie słucha!
inizia ad imparare
You could go daft listening to you!
kombinator
inizia ad imparare
a dodger
pasażer na gapę
inizia ad imparare
a fare dodger
osoba uchylająca sie od płacenia podatków
inizia ad imparare
a tax dodger
prostak, cham
inizia ad imparare
a lout
osoba śmiejąca sie w miejscach publicznych
inizia ad imparare
a litter lout
mamisynek, baba
inizia ad imparare
a sissy
dziewczyński, babski
inizia ad imparare
sissy
To zabawa dla dziewczyn!
inizia ad imparare
It's a sissy game!
śmiałek, szaleniec (ryzykant)
inizia ad imparare
a daredevil
śmiały, szaleńczy
inizia ad imparare
daredevil

Devi essere accedere per pubblicare un commento.