Słownictwo 10

 0    29 schede    jareklkr
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
droga
inizia ad imparare
road
morskie powietrze jest bardzo dobre
inizia ad imparare
the sea air is very good
te cipsy są zimne
inizia ad imparare
these chips are cold
co to są za ptaki
inizia ad imparare
what are those birds
wysoki; wyższy; najwyższy
inizia ad imparare
tall; taller; the tallest
ciężki; cięższy; najcieższy
inizia ad imparare
heavy; heavier; the heaviest
szczęśliwy; szczęśliwszy
inizia ad imparare
happy; happier
cienki; cieńszy
inizia ad imparare
thin; thinner
ciepły; cieplejszy
inizia ad imparare
warm; warmer
autostrada
inizia ad imparare
motorway
jestem przeziębiony
inizia ad imparare
I have got a bad cold
mam wiele problemów
inizia ad imparare
I have got a lot of problems
widelec
inizia ad imparare
fork
serwetka
inizia ad imparare
napkin
duże psy lubią dużo ruchu
inizia ad imparare
big dogs like a lot of exercise
dużo ptaków lata na południe zimą
inizia ad imparare
a lot of birds fly south in the winter
bardzo niegrzeczny
inizia ad imparare
very naughty
do głównych zadań kogoś należy
inizia ad imparare
the main tasks of someone is
zależy od
inizia ad imparare
depends on
powinni mieć dwa razy tyle
inizia ad imparare
they should have twice as much
mokre
inizia ad imparare
wet
zrobiłem kilka błędów na egzaminie
inizia ad imparare
I made a few mistakes in the exam
zarobił dużo pieniędzy
inizia ad imparare
he made a lot of money
zaprzyjaźnić się
inizia ad imparare
make friends
podjąć decyzję
inizia ad imparare
make a decision
dzieci robią dużo hałasu
inizia ad imparare
children make a lot of noise
mój angielski jest teraz dobry, zrobiłem duży postęp
inizia ad imparare
my english is good now, I have made a lot of progress
moja mama robi wszystkie prace domowe w naszym domu
inizia ad imparare
my mother does all the housework in our house
mógłbyś zrobić mi przysługę i pożyczyć mi trochę pieniędzy
inizia ad imparare
could you do me a favour and lend me some money

Devi essere accedere per pubblicare un commento.