słówka z unitu 3

 0    102 schede    sarabi2008
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nowe (urządzenie) prosto ze sklepy
inizia ad imparare
brand new (device)
internet szerokopasmowy
inizia ad imparare
broadband internet
powłoka (antykoryzyjna)
inizia ad imparare
(corrosion resistance) coating
przewodzic elektryczność
inizia ad imparare
conduct electricity
wygodny, dogodny
inizia ad imparare
convenient
prąd
inizia ad imparare
current
wytwarzać energię
inizia ad imparare
generate power
(nie)istotny
inizia ad imparare
(in)significant
natychmiastowe przesyłanie komunikatów
inizia ad imparare
instant messaging
jedna miliardowa
inizia ad imparare
nano
nanocząsteczki
inizia ad imparare
nanoparticles
czujniki w rozmiarze nano
inizia ad imparare
nanosize sensors
nanotechnologia
inizia ad imparare
Nanotechnology
(węglowe) przewody o średnicy nano
inizia ad imparare
(carbon) nanotube power lines
zapobiegać rdzewieniu żelaza
inizia ad imparare
prevent iron from rusting
właściwości
inizia ad imparare
properties
zastąpić (miedziane) przewody
inizia ad imparare
replace (copper) power lines
plamoodporne tkaniny
inizia ad imparare
stain-resistant fabrics
uniwersalny, wszechstronny
inizia ad imparare
versatile
przewód, kabel, drut
inizia ad imparare
wire
dostęp do
inizia ad imparare
access to
mnich buddyjski
inizia ad imparare
Buddhist monk
cenzura
inizia ad imparare
censorship
kraj rozwinięty
inizia ad imparare
developed country
kraj rozwijający się
inizia ad imparare
developing country
zapewnic
inizia ad imparare
ensure
narażony/wyeksponowany na
inizia ad imparare
exposed to
produkt narodowy brutto
inizia ad imparare
gross national product
analfabetyzm
inizia ad imparare
illiteracy
wół
inizia ad imparare
ox
odbywać rytuał
inizia ad imparare
perform a ritual
orać pole
inizia ad imparare
plough the fields
bieda
inizia ad imparare
poverty
przewidywanie, prognoza
inizia ad imparare
prediction
bieżąca woda
inizia ad imparare
running water
społeczeństwo rolnicze
inizia ad imparare
rural society
etap przejściowy
inizia ad imparare
transitional period
osłabić
inizia ad imparare
weaken
zachodni strój
inizia ad imparare
western dress
rozpowszechniony
inizia ad imparare
widespread
starzenie się populacji
inizia ad imparare
ageing of the population
wystąpić o rozwód
inizia ad imparare
file for divorce
stopa wzrostu
inizia ad imparare
growth rate
średnia długość życia
inizia ad imparare
life expectancy
ważny
inizia ad imparare
major
rodzina (dwu-/wielopokoleniowa)
inizia ad imparare
(nuclear/extended) family
przeżyć
inizia ad imparare
outlive
fundusze emerytalne
inizia ad imparare
pension funds
stosunek, proporcja
inizia ad imparare
ratio
duży spadek liczby narodzin
inizia ad imparare
sharp drop in birth rates
pojedyncze gospodarstwo domowe
inizia ad imparare
single household
ubezpieczenie społeczne
inizia ad imparare
social insurance
rozbić substancje zanieczyszczajace powietrze
inizia ad imparare
break down air pollutants
emisja dwutlenku węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide emissions
wnosić wkład w
inizia ad imparare
contribute to
zamienic zadmiar energii w
inizia ad imparare
convert excess power to
zdemontować
inizia ad imparare
dismantle
utylizacja odpadów (nuklearnych)
inizia ad imparare
disposal of (nuclear) waste
urządzenia elektryczne
inizia ad imparare
electrical appliances
filtrować wodę z (bakterii)
inizia ad imparare
filtered water from (bacteria)
paliwo stale
inizia ad imparare
fossil fuel
łowisko
inizia ad imparare
fishery
sieć (energetyczna)
inizia ad imparare
grid
zgromadzić energię wiatru
inizia ad imparare
harvest/store wind power
maleńki/szczegółowy
inizia ad imparare
minute
bogaty/zasobny
inizia ad imparare
plentiful
zasilać
inizia ad imparare
power
elektrownia
inizia ad imparare
power plant
oczyszczanie
inizia ad imparare
purification
odległy obszar
inizia ad imparare
remote area
chronić
inizia ad imparare
safeguard
(gigantyczna) farma słoneczna
inizia ad imparare
(Giant) solar farm
(czyste) źródło energii
inizia ad imparare
(clean) source of energy
niezdatny do picia
inizia ad imparare
undrinkable
odnawialny
inizia ad imparare
renewable
kurczyć się
inizia ad imparare
shrink
składowanie odpadów
inizia ad imparare
waste storage
droga wodna
inizia ad imparare
waterway
(nieruchoma/pracująca) turbina wiatrowa
inizia ad imparare
(still/working) wind turbine
uzyskać, posiąćść
inizia ad imparare
acquire
zrównoważona dieta
inizia ad imparare
balanced diet
znany szef kuchni
inizia ad imparare
celebrity chef
przeżuwać
inizia ad imparare
chew
gotowy posiłek
inizia ad imparare
convenience meal
książka kucharska
inizia ad imparare
cookery book
jeść na mieście
inizia ad imparare
eat out
wyłącznie, jedynie
inizia ad imparare
exclusively
smakosz
inizia ad imparare
foodie
chwytać (w biegu)
inizia ad imparare
grab
posiłek przygotowany w domu
inizia ad imparare
meal from scratch
smakować, smak
inizia ad imparare
savour
obiad przy stole
inizia ad imparare
sit-down dinner
popierać
inizia ad imparare
back up
gromadzić się
inizia ad imparare
build up
wyjść z (pomysłem)
inizia ad imparare
come up with
żyć z czegoś
inizia ad imparare
live off sth
przerzucić (się) na
inizia ad imparare
pass on
przejść
inizia ad imparare
pass through
wyrwać się z
inizia ad imparare
pull oneself out of
wyczerpać się, skończyć się
inizia ad imparare
run out (of)
założyć, otworzyć
inizia ad imparare
set up
zamienić się w
inizia ad imparare
turn into

Devi essere accedere per pubblicare un commento.