słówka różnorodne od maja

 0    339 schede    kkkkkkkkkk1996
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wskazać, zwrócić uwagę
inizia ad imparare
point out
wiązać koniec z końcem
inizia ad imparare
make the ends meet
tempo
inizia ad imparare
pace(rate)
bezośredni
inizia ad imparare
strightforward(direct)
pod żadnym warunkiem
inizia ad imparare
on no account
kusić
inizia ad imparare
tempt(skuszony tempted)
schludny
inizia ad imparare
tidy
posprzątać, wysprzątać
inizia ad imparare
tidy
wynikać, nasunąć się, powstać
inizia ad imparare
arise in(if arguments arise)
niewiarygodnie
inizia ad imparare
incredibly
przede wszystkim
inizia ad imparare
first of all, most of all
nie przeszkadza mi, nie obchodzi mnie
inizia ad imparare
I don't mind
pukać, stukać
inizia ad imparare
knock
tak długo jak
inizia ad imparare
as long as
nie potrafić zrozumieć
inizia ad imparare
fail to understand
bałagan
inizia ad imparare
mess, disorder
kształtować, ukształtować, kształt
inizia ad imparare
shape
niepokój, obawa, zatroskanie
inizia ad imparare
anxiety
pozostałość
inizia ad imparare
leftover, residue
buntowniczy, zbuntowany
inizia ad imparare
rebellious
stał się
inizia ad imparare
has become
niechlujny, bałaganiarski
inizia ad imparare
messy
ingerować, mieszać się
inizia ad imparare
interfere
w międzyczasie
inizia ad imparare
meanwhile
nadążać
inizia ad imparare
keep up with
wyrabiać sobie
inizia ad imparare
build up(build up stamina)
aż do
inizia ad imparare
till
niepokoić, dręczyć
inizia ad imparare
bother
przez(coś)
inizia ad imparare
due to
domowe, rodzinne sprawy
inizia ad imparare
domestic matters
nie tak dawno temu
inizia ad imparare
not so long ago
wędrować
inizia ad imparare
wander around
współcześni
inizia ad imparare
contemporaries
redukcja zatrudnieia
inizia ad imparare
downsize
pozorny
inizia ad imparare
apparent
dorastać
inizia ad imparare
grow up
niezwyciężony, niepokonany
inizia ad imparare
invincible
punkt wyjścia
inizia ad imparare
starting point
próżny, daremny
inizia ad imparare
vain
sądziłam, zakładałam
inizia ad imparare
I assumed
przyjąć
inizia ad imparare
assume
zakladać, że
inizia ad imparare
assume(przypuszczać)
przypuszczać
inizia ad imparare
assume(zakładać,że)
od samego początku
inizia ad imparare
all along
zupełnie sam
inizia ad imparare
all along
wszyscy razem
inizia ad imparare
all along(they were wrong all along)
natknąć się na
inizia ad imparare
stumble on
natknąć się
inizia ad imparare
stumbled upon
niechęć
inizia ad imparare
reluctance, aversion
małomówny
inizia ad imparare
reticent
podczas gdy
inizia ad imparare
whilst
zwierzyć się
inizia ad imparare
confide in
niechęć
inizia ad imparare
relucance
oderwać się, wyrwać się, wyzwolić się, wyswobodzić się
inizia ad imparare
break away from
wskazać
inizia ad imparare
indicate
utrudniać
inizia ad imparare
impade, hinder
włączony, uwzględniony
inizia ad imparare
included
łącznie z
inizia ad imparare
including(Merry)
zawierać
inizia ad imparare
contain, inclde
zawierać, uwzględnić, objąć, mieścić
inizia ad imparare
include
zatem
inizia ad imparare
therefore
dlatego
inizia ad imparare
therefore
a więc
inizia ad imparare
therefore
zatem, dlatego, a więc
inizia ad imparare
herefore
staje się
inizia ad imparare
becomes
odpowiednik, równowartość
inizia ad imparare
equivalent
przedłużać
inizia ad imparare
lengthen
prawie, ledwie
inizia ad imparare
hardly
obciąża
inizia ad imparare
strains
uśpiony
inizia ad imparare
asleep
rozdzielić
inizia ad imparare
separate
wydaje mi się, że
inizia ad imparare
It seems to me that
ponieważ
inizia ad imparare
since
tak więc
inizia ad imparare
thus
odnoszę wrażenie, że
inizia ad imparare
I get the impression that
jeśli chodzi o mnie
inizia ad imparare
When it comes to me
Kolejną istotną kwestią jest to, że.
inizia ad imparare
Another significant point is that
Na pierwszy rzut oka
inizia ad imparare
At the first glimpse
Na pierwszym planie możemy zobaczyć
inizia ad imparare
In the foreground we can see
Na dalszym planie znajduje się
inizia ad imparare
In the background there is
stać na
inizia ad imparare
stand on
mieć alergie na
inizia ad imparare
allergic to
gapić się
inizia ad imparare
gaze at
znany z
inizia ad imparare
famous for
ważny(termin)
inizia ad imparare
valid for
trzymać w sekrecie na małżeństwo
inizia ad imparare
keep married a secret
czy jennifer jest twoim krewnym
inizia ad imparare
is jennifer a relative of yours
pożyczyć coś od kogoś
inizia ad imparare
borrow from
mieć wątpliwości
inizia ad imparare
be doubtful about
jest wyceniony na
inizia ad imparare
is valued at
przedmieście
inizia ad imparare
outskirts
różne
inizia ad imparare
different from
nie jestem w nastroju
inizia ad imparare
I'm not in the mood for
podburzać
inizia ad imparare
incite
odprawiać się
inizia ad imparare
check in
wymeldować się
inizia ad imparare
check out
przyśpieszać
inizia ad imparare
accelerate
wieszać
inizia ad imparare
hanger
wieszać
inizia ad imparare
hang
kuleć
inizia ad imparare
limp
budka telefoniczna
inizia ad imparare
phone box
żyła
inizia ad imparare
vein
polepszenie
inizia ad imparare
betterment
potrzeby
inizia ad imparare
needs
pomagać w trudnej sytuacji
inizia ad imparare
help out
rozróżnić
inizia ad imparare
distinguish
jak najwięcej
inizia ad imparare
as much as it is possible
chętny, skłonny
inizia ad imparare
willing to
wypalać się
inizia ad imparare
burn out
ograniczyć, pohamować
inizia ad imparare
restrain
powściągliwosć
inizia ad imparare
restraint
ciągle, stale, nieprzerywanie, wytrwale
inizia ad imparare
constantly(permamently)
wolny czas
inizia ad imparare
spare time
kojarzyć z, związane z, wiązać z
inizia ad imparare
associated with
skojarzyć z, wiązać z, łączyć z
inizia ad imparare
associate with
2 tygodnie
inizia ad imparare
forthnight
ciekawość to pierwszy...
inizia ad imparare
curiosity killed the cat
z czystej ciekawości
inizia ad imparare
out of curiosity
bieżąca woda
inizia ad imparare
running water
wspierać, poparcie
inizia ad imparare
support
welan
inizia ad imparare
vail
pan młody
inizia ad imparare
groom
panna młoda
inizia ad imparare
bride
ani jeden, ani drugi
inizia ad imparare
neither
przyciemniony, przygasać, ściemniać
inizia ad imparare
dim
nie trzeba
inizia ad imparare
no need for
garstka
inizia ad imparare
handful
pęk, kiść, garść
inizia ad imparare
bunch
cząstka
inizia ad imparare
particle
wzrosła do
inizia ad imparare
grew to
wzbogacić się
inizia ad imparare
to get rich
odebrać, zabrać
inizia ad imparare
take away
wsunąć
inizia ad imparare
slip
rozdać
inizia ad imparare
hand out
zobowiązany
inizia ad imparare
obliged to, committed
istotny, odpowiedni
inizia ad imparare
relevant
wada
inizia ad imparare
drawback, disadvantage
zwyciężyć
inizia ad imparare
prevail
trzymać na dystans
inizia ad imparare
keep me at bay
na próżno
inizia ad imparare
in vain
wsparte
inizia ad imparare
backed up
zmniejszać, pomniejszać, obniżać, maleć
inizia ad imparare
reduce, diminish
wdrażać
inizia ad imparare
deploy
odbić
inizia ad imparare
bounce
czy zechne pan/pani
inizia ad imparare
would you mind + ing
oskarżać
inizia ad imparare
accuse of + ing
zbierać fundusze
inizia ad imparare
collect funds, rise funds
być pośmiewiskiem dla
inizia ad imparare
ridicule for
śmieszne-głupie
inizia ad imparare
ridicules
przecenić, przewartościować
inizia ad imparare
overvaluation
upokorzenie
inizia ad imparare
humiliation
giełda
inizia ad imparare
stock market
dowiedzieć się, zorientować się
inizia ad imparare
figure out
zorientowali się
inizia ad imparare
figured out
przypadkowy
inizia ad imparare
coincidental, random, haphazard
niezgodność, sprzeczność, nierówność
inizia ad imparare
odds
sprzeczność, niezgodność
inizia ad imparare
inconsistency
wieloletni,(długoterminowy)
inizia ad imparare
long-term(perennial)
przeciwnie
inizia ad imparare
contrary
w przypadku
inizia ad imparare
in the case of
zrozpaczony
inizia ad imparare
distraught
opłacalne
inizia ad imparare
profitable
przywiązanie
inizia ad imparare
attachment
tylko dzięki
inizia ad imparare
only through
wzejemny, obustronny
inizia ad imparare
mutal
rzadkość
inizia ad imparare
rarity
członek
inizia ad imparare
member
członkostwo
inizia ad imparare
membership
każda potwora ma swojego amatora
inizia ad imparare
every jill has her jack
mniejszość
inizia ad imparare
minority
pobliski
inizia ad imparare
nearby
za 3 tyg
inizia ad imparare
in 3 weeks
przyśpieszać
inizia ad imparare
accelarate
wyć, zawodzić, jęczeć
inizia ad imparare
wail
upokażać
inizia ad imparare
humiliate
upokorzony
inizia ad imparare
humiliated
upokarzające
inizia ad imparare
humiliating
złodziej
inizia ad imparare
thief
kradzież
inizia ad imparare
thieft
niedożywiony
inizia ad imparare
malnutritious
niedożywienie
inizia ad imparare
malnurition
utknąć w rutynie
inizia ad imparare
stuck in rut
wymyślony
inizia ad imparare
made up
być zaskoczonym
inizia ad imparare
be surprised, take aback(by being)
odnowiony, odświerzony
inizia ad imparare
done up
brać kogoś, coś za pewniaka
inizia ad imparare
take sb for granted
rościć sobie pretensje
inizia ad imparare
to lay claim to sth
odwołać
inizia ad imparare
cancel, call of
przypominać sobie
inizia ad imparare
recollect
dłabość do
inizia ad imparare
weak at
zmieniony
inizia ad imparare
altered
zrozumieły, zrozumiałe
inizia ad imparare
understandable
pragnę
inizia ad imparare
i wish
moment nieuwagi
inizia ad imparare
moment of inattention
rozchmurz się
inizia ad imparare
buck up
przeboleć, dojść do siebie
inizia ad imparare
ge over
odkąd (się poznaliśmy)
inizia ad imparare
ever since
jeśli pozbawiasz mnie wiedzy
inizia ad imparare
if you are depriving me know
wystarczy
inizia ad imparare
only need to
porwać, uprowadzić
inizia ad imparare
hijack
odziedziczyć
inizia ad imparare
inhenit
w stosunku to
inizia ad imparare
towards... her
z całą pewością
inizia ad imparare
with all certainly
zasadniczy
inizia ad imparare
vital
poprzedni
inizia ad imparare
previous
poprzedzający
inizia ad imparare
preceding
były, dawny
inizia ad imparare
former
żal, smutek
inizia ad imparare
grief
odwrócić uwagę
inizia ad imparare
divert attention
jest spełnieniem
inizia ad imparare
is fulfilment of
zgodnie z
inizia ad imparare
accordance with
uwolnić
inizia ad imparare
free
jak do tego doszło
inizia ad imparare
how it happeng
sprzeczka
inizia ad imparare
disagreement
wcielenie, uosobienie
inizia ad imparare
embodiment
zaznajomić się
inizia ad imparare
became familiar with
płynność
inizia ad imparare
smoothes, fluency
płynność wypowiedzi
inizia ad imparare
fluency of expression
dostępność
inizia ad imparare
availability
zniżka
inizia ad imparare
discount
nie ma sposobu
inizia ad imparare
there is no way
podjąć ryzyko
inizia ad imparare
take the risk
w bliskiej(spacerowej) odległosci
inizia ad imparare
with a walking distance
nic nie mogę na to poradzić
inizia ad imparare
i can't help it
nie zwracać uwagi
inizia ad imparare
not pay attantion, take no notice
zwrócić uwagę
inizia ad imparare
pay attention, take notice
sama
inizia ad imparare
of my own- i will find her of my own
nieodpowiedzialny
inizia ad imparare
irresponsible
udawać
inizia ad imparare
pretend, imitate
udawać
inizia ad imparare
pretend
źródło
inizia ad imparare
source
mówi się, że
inizia ad imparare
is said to- new york is said to be a city that never sleeps
niezależność
inizia ad imparare
independence
poprzedzający
inizia ad imparare
precening
poprzedzać
inizia ad imparare
precede
sama obecność
inizia ad imparare
the mere presence of
obecność
inizia ad imparare
presence
zdać, podać, przekazać
inizia ad imparare
pass
głównie
inizia ad imparare
mainly, mostly
wymarły
inizia ad imparare
extinct
wymieranie
inizia ad imparare
extinctive
narzucać, nakladać
inizia ad imparare
impose
moim zdaniem
inizia ad imparare
in my opinion, to my mind, to my way of thinking
jestem głęboko przekonana
inizia ad imparare
i firmly belive
jestem przekonana, że
inizia ad imparare
i am convinced that
jestem skłonna uwierzyć, że
inizia ad imparare
am inclined to belive that
kolejno, odpowiednio
inizia ad imparare
respectively
zbierać, gromadzić
inizia ad imparare
collect, gather(zgromadzić się, spotkanie)
czasochłonne
inizia ad imparare
timeconsuming
zdradzić, oszukać
inizia ad imparare
betray
namówić, skłonić, punktualnie, bezzwłoczny
inizia ad imparare
prompt
skłonić, namówić
inizia ad imparare
prompt
jadalny
inizia ad imparare
edible
postanowił spróbować
inizia ad imparare
he decided to have a go
uwalnia, wydziela, wypuszcza np. uwalnia zapach
inizia ad imparare
release
żeby
inizia ad imparare
in order to
ssaki
inizia ad imparare
mammals
nie trzeba
inizia ad imparare
no need to
choroba, dolegliwość
inizia ad imparare
desease
prace dzieci
inizia ad imparare
child labour
przypisywać(komuś coś)
inizia ad imparare
attribute
niezwykły
inizia ad imparare
extraordinary, out of ordinary
rozlać
inizia ad imparare
spill over
kawałek, odłamek, okruch
inizia ad imparare
bit
zasób
inizia ad imparare
resource
zaradność, zaradny
inizia ad imparare
resourceful
faktyczny, rzeczywisty
inizia ad imparare
factual
appear ->
inizia ad imparare
appearently
przerwać
inizia ad imparare
interrupt
fortune ->
inizia ad imparare
fortunetely, un...
liczyć
inizia ad imparare
count
słynny, sławny, renomowany
inizia ad imparare
renowned
odliczanie
inizia ad imparare
countdown
ogromny, obszerny, rozległy
inizia ad imparare
vast
nozdrze
inizia ad imparare
nostril
wewnętrzny(krajowy, domowy)
inizia ad imparare
internal
odnotowany, nagrany
inizia ad imparare
recorded
zewnętrzny(zagraniczny)
inizia ad imparare
external
zagraniczny
inizia ad imparare
foreign, external
promień
inizia ad imparare
ray
sprostać, radzić sobie z
inizia ad imparare
cope with
radzić sobie z
inizia ad imparare
cope with, deal with, manage with
odzwierciedla
inizia ad imparare
reflect
cień
inizia ad imparare
shade
cień, półmrok
inizia ad imparare
shadow
rosa
inizia ad imparare
dew
pociągać za sobą, powodować
inizia ad imparare
entail
mgła, mgiełka
inizia ad imparare
fog, haze
poziom
inizia ad imparare
level, echelon
wspólpracować
inizia ad imparare
cooperate
jesień
inizia ad imparare
autumn, fall
cegła
inizia ad imparare
brick
macocha
inizia ad imparare
stepmother
sierociniec
inizia ad imparare
orphanage
lot rajowy
inizia ad imparare
domestic flight
lot rejsowy, lot czarterowy
inizia ad imparare
schedulet flight, charter flight
warunek
inizia ad imparare
condition, requirement
kaloryfer
inizia ad imparare
radiator
winda
inizia ad imparare
left, elevetor
schody ruchome
inizia ad imparare
escalator
opona
inizia ad imparare
tyre
przebita opona
inizia ad imparare
flat tyre
szczypta
inizia ad imparare
pinch
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
popełnic samobójstwo
inizia ad imparare
commit a suicide
gumowce
inizia ad imparare
wellingtons
powieka
inizia ad imparare
eyelid
dziąsło
inizia ad imparare
gum
zasługiwać
inizia ad imparare
deserve
rura
inizia ad imparare
pipe
rynna
inizia ad imparare
draining pipe
rdza
inizia ad imparare
rust
bułka
inizia ad imparare
roll
laryngolog
inizia ad imparare
ent specialist
przedział w pociągu
inizia ad imparare
compartment
ręcznik
inizia ad imparare
towel
pogrzeb
inizia ad imparare
funeral
słuchawki na uszy
inizia ad imparare
headphones
aparat słuchowy
inizia ad imparare
hearing aid
kran
inizia ad imparare
tap
prenumerować
inizia ad imparare
subsribe
prenumerata
inizia ad imparare
subscription
zestaw
inizia ad imparare
kit
zestaw do szycia
inizia ad imparare
sawing kit
pierwsza pomoc
inizia ad imparare
first aid
igła
inizia ad imparare
needle
nić
inizia ad imparare
thread
nić porozumienia
inizia ad imparare
thread of common
dom jednorodzinny
inizia ad imparare
detached house
chatka wiejska
inizia ad imparare
cottage
kręgosłup
inizia ad imparare
spine, backbone
urząd skarbowy
inizia ad imparare
Inland Revenue
zwłaszcza
inizia ad imparare
especially
nalegać na
inizia ad imparare
insist on
natarczywy
inizia ad imparare
insistent
zaświadczyć, zeznać
inizia ad imparare
testify
pozornie
inizia ad imparare
seemingly
łup, zdobycz
inizia ad imparare
swag
nigdzie, donikąd
inizia ad imparare
nowhere

Devi essere accedere per pubblicare un commento.