słowka na 18.11.13

 0    49 schede    npuc
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodatek
inizia ad imparare
benefit
pożądany
inizia ad imparare
desirable
bezpłatna opieka medyczna
inizia ad imparare
free medical insurance
auto firmowe
inizia ad imparare
company car
bony na drugie śniadanie
inizia ad imparare
luncheon vouchers
udział w zyskach
inizia ad imparare
profit-sharing
opcja na zakup akcji
inizia ad imparare
stock option
udogodnienia sportowe i socjalne
inizia ad imparare
Sports and social facilities
plan emerytalny
inizia ad imparare
pension plan
bezpłatne zakwaterowanie
inizia ad imparare
Free accommodation
premia bożonarodzeniowa
inizia ad imparare
Christmas bonus
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
Apply for a job
proponować pracę
inizia ad imparare
Offer a position
praktykant, stażysta
inizia ad imparare
trainee
pójść na rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
Attend an interview
znaleźć pracę
inizia ad imparare
Find a job
być zwolnionym
inizia ad imparare
Be dismissed
być mianowanym
inizia ad imparare
Be appointed
być zakwalifikowany na kolejną rozmowę
inizia ad imparare
Be short-listed for a second interview
bezrobotny
inizia ad imparare
Unemployed
zwolnić z pracy
inizia ad imparare
Make redundant
wziąć urlop naukowy
inizia ad imparare
Take a sabbatical
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
Retire
ulepszony
inizia ad imparare
Enhanced
zatrudniać, wynająć
inizia ad imparare
Hire
zrezygnować z pracy w firmie
inizia ad imparare
Resign from a firm
natychmiast
inizia ad imparare
On the spot
niekonwencjonalny
inizia ad imparare
Unconventional
kontrowersyjny
inizia ad imparare
Controversial
podjąć inicjatywę
inizia ad imparare
Take initiative
zobowiązać się do
inizia ad imparare
Make a commitment to
być dobrym słuchaczem
inizia ad imparare
Be a good listener
pracować ścisle do terminu(wywiązywać się z terminu)
inizia ad imparare
Working to strict deadlines
budować dobre relacje w pracy
inizia ad imparare
Build good working relationships
ściśle współpracować z
inizia ad imparare
Work closely with
wnieść cenny wkład w
inizia ad imparare
Make a valuable contribution to
uporać się z wielkim nakładem pracy
inizia ad imparare
Manage a busy workload
posiadać dobre umiejętności negocjacyjne
inizia ad imparare
Possess strong negotiating skills
wziąć na właność
inizia ad imparare
Take on ownership
wielozadaniowość
inizia ad imparare
Multitasking
przerwa roczna przed pójściem na studia
inizia ad imparare
Gap year
praktyka zawodowa
inizia ad imparare
Placement
przerwa w pracy zawodowej
inizia ad imparare
Career break
możliwość poszerzania swoich horyzontów
inizia ad imparare
Opportunity to broaden one’s horizons
odsunąć się
inizia ad imparare
step back
wymierny
inizia ad imparare
tangible
pokrzywdzony
inizia ad imparare
underprivileged
nabrać pewności
inizia ad imparare
find your feet
wolontariusze
inizia ad imparare
volunteers

Devi essere accedere per pubblicare un commento.