SŁOWA Z ZESZYTU 1

 0    64 schede    englishmasters
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwyczajny
inizia ad imparare
ordinary
powszechny
inizia ad imparare
common
plemię
inizia ad imparare
tribe
należeć do
inizia ad imparare
belong
kwestia, sprawa
inizia ad imparare
matter
cel (życiowy)
inizia ad imparare
goal
ograniczać
inizia ad imparare
limit
umierający
inizia ad imparare
dying
język (mówiony)
inizia ad imparare
language
mowa
inizia ad imparare
speech
opisywać
inizia ad imparare
describe
zbawienie
inizia ad imparare
salvation
korzyść
inizia ad imparare
benefit
przewaga, zaleta, korzyść (pozytywna cecha czegoś)
inizia ad imparare
advantage
nieśmiertelny
inizia ad imparare
immortal
zródło
inizia ad imparare
source
pochodzenie, początek
inizia ad imparare
origin
poprzednio, wcześniej
inizia ad imparare
previously
warunki (umowy, zakwaterowania)
inizia ad imparare
conditions
warunki
inizia ad imparare
terms
łańcuch
inizia ad imparare
chain
sumienie
inizia ad imparare
conscience
świadomość
inizia ad imparare
consciousness
podświadomość
inizia ad imparare
the subconscious
mózg
inizia ad imparare
brain
umysł
inizia ad imparare
mind
pielgrzymka
inizia ad imparare
pilgrimage
podpora, pomoc
inizia ad imparare
support
zaangażowany, zaręczony
inizia ad imparare
engaged
straszyć
inizia ad imparare
to scare
grozić
inizia ad imparare
to threat
pośpiech
inizia ad imparare
rush
pośpiech
inizia ad imparare
haste
zanurzać w sosie
inizia ad imparare
dip
zanurzać
inizia ad imparare
submerge
ukłon
inizia ad imparare
bow
przeszkoda
inizia ad imparare
obstacle
dowód
inizia ad imparare
proof
cierpieć
inizia ad imparare
suffer
schronienie
inizia ad imparare
shelter
ucieczka
inizia ad imparare
escape
oddanie
inizia ad imparare
devotion
uzyskać
inizia ad imparare
obtain
modlić się
inizia ad imparare
pray
litość
inizia ad imparare
mercy
współczucie
inizia ad imparare
compassion
wielki
inizia ad imparare
great
posłuszeństwo
inizia ad imparare
obedience
wierność
inizia ad imparare
allegiance
badać
inizia ad imparare
examinate, study
rozkaz
inizia ad imparare
order
codziennie
inizia ad imparare
daily
wyraźnie
inizia ad imparare
clearly
opiekun
inizia ad imparare
guardian
kustosz
inizia ad imparare
custodian
wznosić się
inizia ad imparare
to rise
ból
inizia ad imparare
pain
żałować
inizia ad imparare
regret
inaczej, w przeciwnym razie
inizia ad imparare
otherwise
istota
inizia ad imparare
being
oddech
inizia ad imparare
breath
nagle
inizia ad imparare
suddenly
naglący, pilny
inizia ad imparare
urgent
niespokojny
inizia ad imparare
restless

Devi essere accedere per pubblicare un commento.