SEW Wednesday 29.01.2014 company mail

 0    25 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to affect
inizia ad imparare
mieć wpływ na coś
The weather affects delivery time.
inizia ad imparare
Pogoda wpływa na czas dostawy.
Delivery time is affected by the weather.
inizia ad imparare
Czas dostawy jest uzależniony od pogody. / Czas dostawy ‘jest wpływany przez’;) pogodę.
valid
inizia ad imparare
prawidłowy, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
Your passport is not valid.
inizia ad imparare
Twój passport jest nieważny.
The offer is valid from... to...
inizia ad imparare
Oferta jest ważna / oferta obowiązuje od... do...
validate
inizia ad imparare
legalizować, uprawomocnić, stemplować; potwierdzać, uzasadniać
permissible
inizia ad imparare
dozwolony, dopuszczalny
This procedure is not permissible.
inizia ad imparare
Ta procedura nie jest dozwolona.
deactivate
Field for the previous delivery number is deactivated.
inizia ad imparare
dezaktywować, wyłączać
submit przedstawiać (sprawę), składać, złożyć (np. rezygnację), przedłożyć, dostarczać (dokumenty)
inizia ad imparare
submit to present (the case), composed, submitted (eg resignation), provide, supply (documents)
You must submit your application by January 1st.
inizia ad imparare
Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia
The developers submitted building plans for approval.
inizia ad imparare
Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.
submit for consideration (proposal, draft)
inizia ad imparare
poddawać pod rozwagę (propozycję, projekt)
Orders that have already been submitted will be performed in accordance with the old procedures.
inizia ad imparare
Zamówienia, które zostały już złożone będą wykonywane zgodnie ze starymi procedurami.
perform
inizia ad imparare
dokonywać, wykonywać, realizować
adjust
inizia ad imparare
przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji).
I adjust to new places very easily.
inizia ad imparare
Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.
We adjusted the office according to her wishes.
inizia ad imparare
Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami
She adjusted the volume of the radio.
inizia ad imparare
Ustawiła głośność radia.
Documents must be adjusted to the new standards.
inizia ad imparare
Dokumenty muszą być dostosowane do nowych standardów.
permitted
inizia ad imparare
dozwolony
It’s not permitted.
inizia ad imparare
To jest niedozwolone.
revise
inizia ad imparare
revise in inglese
zmieniać; BrE powtarzać materiał (np. do egzaminu); poprawiać, korygować
updated
inizia ad imparare
zaktualizowane, uaktualnione

Devi essere accedere per pubblicare un commento.