semestralny angol

 0    171 schede    malijagie
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Conductivity|conductive|
inizia ad imparare
przewodność
Conduct (carry out)
inizia ad imparare
przewodzić
Strength |strong|–
inizia ad imparare
wytrzymałość
Withstand (resist) – wytrzymać
inizia ad imparare
wytrzymać
Elasticity –
inizia ad imparare
sprężystość
Bend (twist)
inizia ad imparare
skręcić
Plasticity |plastic|–
inizia ad imparare
plastyczność
Malleability |malleable|–
inizia ad imparare
kowalność
Deform (distort)
inizia ad imparare
zdeformować
Crack (fracture) –
inizia ad imparare
przełamać/pęknąć
Stiffness |stiff|–
inizia ad imparare
sztywność
Environmental resistance|resistant| –
inizia ad imparare
odporność na warunki atmosferyczne
Density |dens|–
inizia ad imparare
gęstość
Ductility |ductile|–
inizia ad imparare
ciągliwy
Hardness |hard|–
inizia ad imparare
twardość
Touchness |tough|–
inizia ad imparare
udarność
Durability |durable|–
inizia ad imparare
trwałość
Fusibility |fusible|
inizia ad imparare
topliwość
Scratch (cut)
inizia ad imparare
przecięcie
Indent (make space in the edge) –
inizia ad imparare
wgiąć
Elongation –
inizia ad imparare
wydłużenie
Encompass (include) –
inizia ad imparare
obejmować
Compise (have parts) –
inizia ad imparare
składać się
Augment (increase the size) –
inizia ad imparare
powiększyć
Essentially (basically) –
inizia ad imparare
zasadniczo
Construct (an idea) –
inizia ad imparare
skonstruować
Extended (loger than usual) –
inizia ad imparare
rozbudować
Account for (form the total sth) –
inizia ad imparare
stanowić
Compatible with(able to exist) –
inizia ad imparare
kompatybilny
Resolve (solve) –
inizia ad imparare
rozwiązać
Benefit from sb (help someone)
inizia ad imparare
korzystać
Brittle
inizia ad imparare
kruchy
Flexible –
inizia ad imparare
elastyczny
Squeezed –
inizia ad imparare
wyciskać
Stretched (tensile) –
inizia ad imparare
rozciągać
Shatter –
inizia ad imparare
rozstrzaskać
Rots –
inizia ad imparare
gnić
Corrodes –
inizia ad imparare
korodować
Rust
inizia ad imparare
rdza
Expended –
inizia ad imparare
rozszerzony
Species –
inizia ad imparare
gatunek
Tension –
inizia ad imparare
naprężenie
Thermosetting –
inizia ad imparare
termoutwardzone
Composition (structure) –
inizia ad imparare
skład
Adhesives
inizia ad imparare
kleje
Alloy
inizia ad imparare
stop
Castings
inizia ad imparare
odlewy
Friction
inizia ad imparare
tarcie
Pacemaker –
inizia ad imparare
rozrusznik serca
Subfield –
inizia ad imparare
poddziedzina
Efficacy –
inizia ad imparare
skuteczność
Retina –
inizia ad imparare
siatkówka oka
Emerge –
inizia ad imparare
pojawić się
Tissue –
inizia ad imparare
tkanka
Tendon –
inizia ad imparare
ścięgno
Cadaveric –
inizia ad imparare
umierający
Artficial –
inizia ad imparare
sztuczny
Cather –
inizia ad imparare
cewnik
Knee joint –
inizia ad imparare
staw kolanowy
Diversity –
inizia ad imparare
różnorodność
Starch –
inizia ad imparare
skrobia
Tumour –
inizia ad imparare
guz, nowotwór
Heart valves
inizia ad imparare
zastawki serca
Injection –
inizia ad imparare
zastrzyk
Nonviable –
inizia ad imparare
sztucznie wytworzony
Ligaments –
inizia ad imparare
wiązadło
Spinal implanst –
inizia ad imparare
implanty kręgosłupa
Arteriosclerosis –
inizia ad imparare
miażdżyca
Lymph nodes –
inizia ad imparare
węzły limfatyczne
Coronary arteries –
inizia ad imparare
tętnice wieńcowe
Armpits
inizia ad imparare
pacha
Groin –
inizia ad imparare
pachwina
Artery
inizia ad imparare
tętnica
Blond vessels
inizia ad imparare
nacz. krwionośne
Plasma
inizia ad imparare
osocze
Platelets
inizia ad imparare
płytki krwi
Atrium
inizia ad imparare
przedsionek
Cardiac
inizia ad imparare
sercowy
Pulmonary
inizia ad imparare
płucny
Septum
inizia ad imparare
przegroda
Valves
inizia ad imparare
zastawki
Vena Cava
inizia ad imparare
żyła główna
Capillaries
inizia ad imparare
naczynia włosowate
Vein
inizia ad imparare
żyła
Ventricle
inizia ad imparare
komora serca
Tendon
inizia ad imparare
ścięgno
Elastic fiber
inizia ad imparare
włókno elastyczne
Circulatory system
inizia ad imparare
uk. krwionośny
Contract
inizia ad imparare
skurcz
Depletes
inizia ad imparare
wyczerpywanie
Stiffened
inizia ad imparare
usztywnione
Bleed
inizia ad imparare
krwawić
Clot
inizia ad imparare
krzepnąć
Systemie
inizia ad imparare
ogólnoustrojowy
Nutritious
inizia ad imparare
odżywcze
Skeletal
inizia ad imparare
szkieletowy
Interference
inizia ad imparare
kolizja
Expansion
inizia ad imparare
rozwój
Oxygenale
inizia ad imparare
utleniać
Fatty
inizia ad imparare
tłusty
Hypertension
inizia ad imparare
nadciśnienie
Lymph
inizia ad imparare
limfa
Cardiovascular
inizia ad imparare
ukł. Serc.
Haematology
inizia ad imparare
hematologia
Thorax
inizia ad imparare
klatka piersiowa
Endocrine
inizia ad imparare
wewnątrzwydzielniczy
Striated
inizia ad imparare
pręgowany
Sustain
inizia ad imparare
podtrzymywać
Callular
inizia ad imparare
komórkowy
Nucleus
inizia ad imparare
jądro
Digest
inizia ad imparare
trawić pokarm/skrót
Essentials
inizia ad imparare
niezbędny
Shield
inizia ad imparare
tarcza/ osłona
Expended
inizia ad imparare
wydatkowany
Vital
inizia ad imparare
niezbędny/ zyciowy
Adhere
inizia ad imparare
przyczepić
Supply
inizia ad imparare
zaopatrywac/ zapas
Made up
inizia ad imparare
składający się
Integral
inizia ad imparare
nieodzowny
Entire
inizia ad imparare
cały
Engulf
inizia ad imparare
pochłaniać
Suspended
inizia ad imparare
zawieszony
Undergo
inizia ad imparare
doznać
Propeller
inizia ad imparare
napędzany
Used up
inizia ad imparare
wykorzystane
Decline In
inizia ad imparare
spadac
Results from
inizia ad imparare
wynikać z
Bind with
inizia ad imparare
wiązać się z
Leads to
inizia ad imparare
prowadzić do
Carry to
inizia ad imparare
prowadzić do/ nieśc
Pumped through
inizia ad imparare
przepomp. przez
Consists of
inizia ad imparare
składać się z
Exchange for
inizia ad imparare
wymienione z
Rich In
inizia ad imparare
bogaty w
Works In
inizia ad imparare
pracować w
Circulate In
inizia ad imparare
krążyć w
Distributes to
inizia ad imparare
przekazuje do
Suspended In
inizia ad imparare
zawieszony w
Play role In
inizia ad imparare
odgrywa rolę w
Prevent from
inizia ad imparare
zapobiega
Adhere to
inizia ad imparare
przylegać do
Protect from
inizia ad imparare
chroni przed
Vulnerable to
inizia ad imparare
podatny na
TB
inizia ad imparare
gruźlica
Insecticides
inizia ad imparare
antykomarol
Adequate
inizia ad imparare
wystarczający
Inadequate
inizia ad imparare
niewystarczający
Spleen –
inizia ad imparare
śledziona
Lungs –
inizia ad imparare
płuco
Glands –
inizia ad imparare
gruczoł
Crucial –
inizia ad imparare
krytyczny
Cross sectional –
inizia ad imparare
przekrój
Bore
inizia ad imparare
otwór
Capable of –
inizia ad imparare
zdolny do
Coil
inizia ad imparare
cewka
Vacuum
inizia ad imparare
próźnia
Bathed –
inizia ad imparare
skąpane
Prohibitively
inizia ad imparare
niewspółmiernie
Variable
inizia ad imparare
zmienna
Abundant
inizia ad imparare
szczodre
Manner
inizia ad imparare
sposób
Alignment
inizia ad imparare
wyrównanie
Ionizing
inizia ad imparare
joniuzjące
Precautions –
inizia ad imparare
środki ostrożności
Metabolically active –
inizia ad imparare
?
Drawbacks
inizia ad imparare
wady
Harmful
inizia ad imparare
szkodliwy
MRI –
inizia ad imparare
Magnetic Resonance Imaging
Immunization –
inizia ad imparare
szczepień
Drug abuse –
inizia ad imparare
nakomania
Obesity –
inizia ad imparare
otyłość

Devi essere accedere per pubblicare un commento.