Sell and tell (8A TB) (16.02.18)

 0    13 schede    Patryk.K
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
marvellous
I can’t stand him, but my wife thinks he’s marvellous.
extremely good, enjoyable, impressive
inizia ad imparare
cudowny
Nie znoszę go, ale moja żona uważa, że jest cudowny.
charming
Harry can be very charming.
very pleasing or attractive
inizia ad imparare
czarujący / uroczy
Harry potrafi być bardzo czarujący.
price tag
There’s no price tag on this printer.
a small ticket showing the price of something
inizia ad imparare
metka/cena
Na tej drukarce nie ma ceny.
honeymoon
We went to Italy on our honeymoon.
a holiday taken by two people who have just got married
inizia ad imparare
miesiąc miodowy
Pojechaliśmy na miesiąc miodowy do Włoch.
fiancé
Luckily, they hadn't brought their fiancés along.
the man who a woman is going to marry
inizia ad imparare
narzeczony
Na szczęście nie przyprowadziły swoich narzeczonych.
bargain
There are no bargains in the clothes shops at the moment.
something you buy cheaply or for less than its usual price
inizia ad imparare
okazja
W tym momencie nie ma żadnych okazji w sklepach odzieżowych.
discount
Members get a 15% discount.
a reduction in the usual price of something
inizia ad imparare
obniżka
Członkowie dostają 15% zniżki.
receipt
Keep your receipt in case you want to bring it back.
a piece of paper that you are given which shows that you have paid for something
inizia ad imparare
paragon/pokwitowanie
Zachowaj paragon na wypadek, gdybyś chciał to zwrócić.
refund
Return your purchase within 14 days for a full refund.
an amount of money that is given back to you if you are not satisfied with the goods or services that you have paid for
inizia ad imparare
zwrot pieniędzy
Zwróć swój zaków w ciągu 14 dni, żeby otrzymać zwrot pieniędzy.
take back
If the shirt doesn’t fit, take it back.
to take something you have bought back to a shop because it is not suitable
inizia ad imparare
zwracać
Jeżeli koszula nie pasuje, zwróć ją.
necklace
She was wearing a golden necklace.
a string of jewels, beads etc or a thin gold or silver chain to wear around the neck
inizia ad imparare
naszyjnik
Ona nosiła złoty naszyjnik.
dump sb
Vicky dumped Neil yesterday.
to end a relationship with someone
inizia ad imparare
zerwać z kimś
Wczoraj Vicky zerwał z Neil.
fiancée
He went back to the valley to marry his fiancée.
the woman who a man is going to marry
inizia ad imparare
narzeczona
Wrócił do doliny, żeby poślubić swoją narzeczoną.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.