Science and technology- UNIT 10

 0    141 schede    adapajdzik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda English Risposta English
gwiazdozbiór
inizia ad imparare
constellation
zaćmienie
inizia ad imparare
eclipse
zrównanie dnia z nocą
inizia ad imparare
equinox
rozszerzać się
inizia ad imparare
expand
przesilenie- letnie lub zimowe
inizia ad imparare
solstice
biały karzeł
inizia ad imparare
white dwarf
równik
inizia ad imparare
equator
szerokość geogr.
inizia ad imparare
latitude
długość geogr.
inizia ad imparare
longitude
południk
inizia ad imparare
meridian
północna półkula
inizia ad imparare
northern hemisphere
południowa półkula
inizia ad imparare
southern hemisphere
mięsożerca
inizia ad imparare
carnivore
modyfikowany genetycznie
inizia ad imparare
genetically modified
organy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
tkanka
inizia ad imparare
tissue
związek chemiczny
inizia ad imparare
chemical compound
miedź
inizia ad imparare
copper
kwas solny
inizia ad imparare
hydrochloric acis
cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
HNO(3)
inizia ad imparare
nitric acid
układ okresowy
inizia ad imparare
periodic table
wytrącić
inizia ad imparare
precipitate
roztwór
inizia ad imparare
solution
współczynnik
inizia ad imparare
coefficient
dzielenie
inizia ad imparare
division
dzielić
inizia ad imparare
divide
kwadratowe równanie
inizia ad imparare
quadratic equation
odejmowanie
inizia ad imparare
substraction
zmienna
inizia ad imparare
variable
przyciągać
inizia ad imparare
attract
cząsteczka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
ładunek dodatni
inizia ad imparare
positive charge
teoria kwantów
inizia ad imparare
quantum theory
jednostka odległości
inizia ad imparare
unit of distance
prędkość
inizia ad imparare
velocity
udostępnić coś komuś
inizia ad imparare
allow sb acces to sth
archeolog
inizia ad imparare
archeologist
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
analizować wyniki badań
inizia ad imparare
analyse findings
dowody, materiał dowodowy
inizia ad imparare
body of evidence
historia choroby
inizia ad imparare
case history
współpracować nad projektem
inizia ad imparare
collaborate on a project
potwierdzić hipotezę
inizia ad imparare
confirm a hypothesis
zależność
inizia ad imparare
correlation
wykażać
inizia ad imparare
demonstrate
przeprowadzić badania
inizia ad imparare
do research
prowadzić wykopaliska
inizia ad imparare
excavate
badać
inizia ad imparare
investigate
związek pomiędzy
inizia ad imparare
link between
opublikować raport
inizia ad imparare
publish a report
odrzucić pomysł
inizia ad imparare
reject and idea
czynnik ryzyka
inizia ad imparare
risk factory
przejściówka
inizia ad imparare
adapter
sprzęt, oprzyrządzenie
inizia ad imparare
apparatus
urządzenie elektryczne
inizia ad imparare
electrical device/appliance
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
zbiornik na paliwo
inizia ad imparare
gas tank
wtyczka
inizia ad imparare
plug
gniazdko
inizia ad imparare
socket
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
prąd zmienny
inizia ad imparare
alternating current
proch strzelniczy
inizia ad imparare
gunpowder
silnik spalinowy
three words
inizia ad imparare
internal combustion engine
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
soczewka
inizia ad imparare
lens
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
koło
inizia ad imparare
wheel
pogarszanie się zdolności pisania i czytania
inizia ad imparare
decline in literacy skills
gapić się na ekran
inizia ad imparare
gape at the screen
w nadmiarze
inizia ad imparare
in excess
z umiarem
inizia ad imparare
in moderation
oszustwo internetowe
inizia ad imparare
Internet scam
agresja fizyczna i słowna
inizia ad imparare
physical and verbal agression
cierpieć na bezsennosć
inizia ad imparare
suffer from insomnia
uzależnieni
inizia ad imparare
addicts
zdobywać wiedzę
inizia ad imparare
acquire knowledge
przyswajać sobie dane
inizia ad imparare
assimilate data
poprawiać szybkość reakcji
inizia ad imparare
enhance reaction speed
wolny przepływ informacji
inizia ad imparare
free flow of information
angażować uwagę użytkownika
inizia ad imparare
involve the user
oferować rozmaite mozliwości
inizia ad imparare
provide diverse opportunities
spowolnić proces starzenia się mózgu
inizia ad imparare
slow down the ageing of the brain
świadomość przestrzenna
inizia ad imparare
spatial awareness
pobudzać, stymulować
inizia ad imparare
stimulate
szerokopasmowe łącze internetowe
inizia ad imparare
broadband
przeglądarka
inizia ad imparare
browser
nagrywać dane na CD
inizia ad imparare
burn data to a CD
baza danych
inizia ad imparare
database
przeciągać ikony
inizia ad imparare
grag the icons
rozwijane meny
inizia ad imparare
drop-down menu
rozszerzenie pliku
inizia ad imparare
file extension
zapora sieciowa
inizia ad imparare
firewall
zawiesić się
inizia ad imparare
freeze up
http
inizia ad imparare
hypertext transfer protocol
sieć lokalna LAN
inizia ad imparare
local area network
wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
inizia ad imparare
liquid crystal display
połączyć się z Internetem
inizia ad imparare
log on to the Internet
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
urządzenia peryferjne
inizia ad imparare
peripherals
pamięć RAM
inizia ad imparare
Random Access Memory
uruchomić ponownie komputer
inizia ad imparare
reboot
rozdzielczość ekrany
inizia ad imparare
screen resolution
przewijać coś na ekranie
inizia ad imparare
scroll up/down
przestać odpowiadać w sensie komputer
inizia ad imparare
stop responding
przesyłać dane z komputera
inizia ad imparare
upload
byc zwiazanym
inizia ad imparare
be related
attach to
inizia ad imparare
dołączać do
zamieniać
inizia ad imparare
replace
oświecenie
inizia ad imparare
enlightenment
rzeczywiście
inizia ad imparare
indeed
wady
inizia ad imparare
drawbacks
niepodobne
inizia ad imparare
unlike
nieporządek
inizia ad imparare
disorder
claim
inizia ad imparare
twierdzić
increase
inizia ad imparare
wzrost
prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
likelihood
wymagać
inizia ad imparare
require
wyrafinowany
inizia ad imparare
sophisticated
rozległy
inizia ad imparare
vast
ciekawie na c
inizia ad imparare
curiously
samotny
inizia ad imparare
solitary
widocznie na a
inizia ad imparare
apparently
zręczny
inizia ad imparare
dexterous
palce wskazujące
inizia ad imparare
index fingers
plemie
inizia ad imparare
tribe
uproszczone
inizia ad imparare
simplistic
całkowicie
inizia ad imparare
entirely
na dnie
inizia ad imparare
at the bottom
siarczan miedzi
inizia ad imparare
copper sulphate
oznakowane probówki
inizia ad imparare
labelled test tubes
spłaszczony
inizia ad imparare
flattened
słaba niebieska opalescencja
inizia ad imparare
faint blue opalescence
podparte
inizia ad imparare
propped up
ziarna
inizia ad imparare
grains
zapewniać
inizia ad imparare
assure
wsunąć kawałek
inizia ad imparare
slipped a piece
przelotnie spojrzeć, rzucić okiem
inizia ad imparare
glimpse
skinąć głową
inizia ad imparare
nod
chociaż, aczkolwiek
inizia ad imparare
though
posiać, nasienie
inizia ad imparare
seed

Devi essere accedere per pubblicare un commento.