School p. I

 0    98 schede    gosica2926
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
boarding school
inizia ad imparare
szkoła z internatem
college
inizia ad imparare
szkoła pomaturalna, kolegium (BrE)/uniwersytet (AmE)
independent school
inizia ad imparare
szkoła niepubliczna
nursery school (BrE)/ kindergarten (AmE)
inizia ad imparare
przedszkole
primary school
inizia ad imparare
szkoła podstawowa
public school (BrE)/ private school (BrE, AmE)
inizia ad imparare
szkoła prywatna
secondary school (BrE)/ junior high school/ middle school/ (senior) high school (AmE)
inizia ad imparare
szkoła średnia, gimnazjum
state school (BrE)/public school (AmE)
inizia ad imparare
szkoła publiczna
vocational school
inizia ad imparare
szkoła zawodowa
academic year
inizia ad imparare
rok akademicki
apply to university
inizia ad imparare
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
attend lectures
inizia ad imparare
uczęszczać na wykłady
(BA) dissertation
inizia ad imparare
praca licencjacka
BA (Bachelor of Arts)
inizia ad imparare
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
BEd (Bachelor of Education)
inizia ad imparare
licencjat w dziedzinie pedagogiki
BSc (Bachelor of Science)
inizia ad imparare
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
campus
inizia ad imparare
kampus uniwersytecki
dean
inizia ad imparare
dziekan
do/get a degree
inizia ad imparare
uzyskać stopień naukowy
dorm/halls
inizia ad imparare
akademik
get a scholarship/ grant
inizia ad imparare
dostać stypendium
get into university
inizia ad imparare
dostać się na uniwersytet
graduate
inizia ad imparare
absolwent/absolwentka
graduate
inizia ad imparare
ukończyć studia
lecturer
inizia ad imparare
wykładowca/wykładowczyni
MA (Master of Arts)
inizia ad imparare
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
MEd (Master od Education)
inizia ad imparare
magister w dziedzinie pedagogiki
MSc (Master of Science)
inizia ad imparare
magister w dziedzinie nauk ścisłych
PhD (Doctor of Philosophy)
inizia ad imparare
doktor, doktorat
postgraduate course
inizia ad imparare
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
research paper
inizia ad imparare
publikacja naukowa
sabbatical (leave)
inizia ad imparare
urlop naukowy
seminar
inizia ad imparare
seminarium naukowe
term paper
inizia ad imparare
praca semestralna
thesis
inizia ad imparare
praca magisterska/ doktorska
tuition/ university fees
inizia ad imparare
czesne
tutorial
inizia ad imparare
konsultacje, seminarium
undergraduate
inizia ad imparare
student/studentka pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)
workshop
inizia ad imparare
warsztaty, zajęcia praktyczne
Humanities
inizia ad imparare
Nauki humanistyczne
Law
inizia ad imparare
Prawo
Linguistics
inizia ad imparare
Językoznawstwo
Psychology
inizia ad imparare
Psychologia
Social Studies
inizia ad imparare
nauki społeczne
Sociology
inizia ad imparare
Socjologia
certificate
inizia ad imparare
certyfikat, świadectwo
compulsory
inizia ad imparare
obowiązkowy
deputy head (BrE)/assistant principal (AmE)
inizia ad imparare
wicedyrektor/wicedyrektorka
enrol on a course
inizia ad imparare
zapisać się na kurs
extra-curricular activities
inizia ad imparare
zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
follow the curriculum
inizia ad imparare
realizować program nauczania
form teacher
inizia ad imparare
wychowawca/wychowawczyni
head teacher/principal (AmE)/headmaster/headmistress
inizia ad imparare
Dyrektor/dyrektorka
mixed-ability class
inizia ad imparare
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
optional
inizia ad imparare
nieobowiązkowy
schoolchild
inizia ad imparare
uczeń/uczennica
school fees
inizia ad imparare
czesne
school year
inizia ad imparare
rok szkolny
state education
inizia ad imparare
szkolnictwo publiczne
syllabus/curriculum
inizia ad imparare
program nauczania
teaching stuff
inizia ad imparare
program nauczania
term
inizia ad imparare
semestr
timetable
inizia ad imparare
plan lekcji
backpack
inizia ad imparare
plecak
compasses
inizia ad imparare
cyrkiel
file/ring binder
inizia ad imparare
segregator
folder
inizia ad imparare
teczka
fountain pen
inizia ad imparare
wieczne pióro
highlighter
inizia ad imparare
zakreślacz
hole punch
inizia ad imparare
dziurkacz
notepad
inizia ad imparare
notatnik
notebook/exercise book
inizia ad imparare
zeszyt
paperclip
inizia ad imparare
spinacz do papieru
pencil sharpener
inizia ad imparare
temperówka
rubber
inizia ad imparare
gumka
ruler
inizia ad imparare
linijka
set square
inizia ad imparare
ekierka
stapler
inizia ad imparare
zszywacz
whiteboard
inizia ad imparare
tablica (biała)
whiteboard marker
inizia ad imparare
pisak do tablic
analyse
inizia ad imparare
analizować
Chemistry
inizia ad imparare
chemia
Economics
inizia ad imparare
Ekonomia
English Literature
inizia ad imparare
Literatura Angielska, język angielski
essay
inizia ad imparare
esej
Geography
inizia ad imparare
geografia
graph
inizia ad imparare
wykres
History
inizia ad imparare
historia
interpretation
inizia ad imparare
interpretacja
Maths
inizia ad imparare
matematyka
paper/electronic textbook
inizia ad imparare
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
run/carry out experiments
inizia ad imparare
przeprowadzać eksperymenty
Science
inizia ad imparare
przedmioty ścisłe, przyrodnicze
solve quadratic equations
inizia ad imparare
rozwiązywać równania kwadratowe
source texts
inizia ad imparare
Teksty źródłowe
take notes
inizia ad imparare
robić notatki
test tube
inizia ad imparare
probówka
write up an experiment
inizia ad imparare
opisać doświadczenie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.