Rozprawka słówka

 0    36 schede    cloudyt
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dotyczący
inizia ad imparare
concerning
kwestia
inizia ad imparare
issue, matter
prawdopodobnie
inizia ad imparare
likely, bound to
podatny
inizia ad imparare
vulnerable to, susceptible to
powszechnie akceptuje się
inizia ad imparare
it is widely accepted
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory, obligatory
korzyść, korzystny
inizia ad imparare
benefit, beneficial
wydajny, skuteczny
inizia ad imparare
efficient, efficiency
odgrywać kluczową rolę
inizia ad imparare
play a crucial role
przesadzać, przesada
inizia ad imparare
to exaggerate, an exaggeration
pozwalać, pozwolenie
inizia ad imparare
permit, permission
zbyt duży nacisk kładzie się
inizia ad imparare
too much emphasis is placed on
mieć wkład
inizia ad imparare
to contribute, to have an important contribution
zakładać coś z góry, mieć coś za pewnik
inizia ad imparare
to take sth for granted
wraz z rozwojem technologii ludzie stają się zbędni
inizia ad imparare
as technology advances, humans are becoming redundant
umożliwić coś komuś
inizia ad imparare
to enable sb to do sth
wzbudzać dyskusję
inizia ad imparare
to generate a heated debate
zwolennicy, przeciwnicy
inizia ad imparare
Supporters ≠ Opponents
ważny, istotny
inizia ad imparare
vital, crucial, essential
sprawiedliwy, usprawiedliwiać, usprawiedliwienie, nieuzasadniony
inizia ad imparare
just, to justify, justification, unjustifiable
zalety i wady
inizia ad imparare
Advantages & disadvantages, risks & benefits, positive & negative aspects
za i przeciw
inizia ad imparare
pros & cons, for & against
twierdzić, utrzymywać
inizia ad imparare
claim, maintain
bez względu na
inizia ad imparare
regardless of
pierwszy, drugi
inizia ad imparare
the former, the latter
pomimo
inizia ad imparare
despite, in spite of
na przykład
inizia ad imparare
for example, for instance, such as
podsumowując
inizia ad imparare
on the whole, by and large, to conclude, concluding, to sum up, in conclusion, all in all, to summarize
do pewnego stopnia
inizia ad imparare
to a certain degree/extent
z powodu
inizia ad imparare
owing to, due to, because of
wydaje mi się, sądze
inizia ad imparare
it strikes me that, it seems to me that, it appears to me
skłaniam się ku opinii
inizia ad imparare
I am inclined to believe
o ile wiem, jeśli o mnie chodzi
inizia ad imparare
as far as I know, as far as I am concerned
środki / kroki powinny być podjęte, żeby rozwiązać / zająć się problemem
inizia ad imparare
steps / measures should be taken in order to solve / overcome / deal with / handle the problem
wpływać na, mieć wpływ na
inizia ad imparare
influence, impact, affect
brać coś pod uwagę
inizia ad imparare
take sth into account, take sth into consideration

Devi essere accedere per pubblicare un commento.