Rozdział 1 - Brands

 0    183 schede    pyzikp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
warte pieniędzy
inizia ad imparare
value for money
elegancki, z wyższej półki
inizia ad imparare
upmarket
ponadczasowy
inizia ad imparare
timeless
dobrze wykonany
inizia ad imparare
well-made
klasyczny
inizia ad imparare
classic
trwały
inizia ad imparare
durable
niedrogi
inizia ad imparare
inexpensive
spoko
inizia ad imparare
cool
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
stylowy
inizia ad imparare
stylish
modny
inizia ad imparare
fashionable
wyrafinowany
inizia ad imparare
sophisticated
zabawa
inizia ad imparare
fun
seksowny
inizia ad imparare
sexy
cytat
inizia ad imparare
quotation
napój bezalkoholowy
inizia ad imparare
soft drink
napój gazowany
inizia ad imparare
fizzy drink
składać
inizia ad imparare
assemble
meble
inizia ad imparare
furniture
rynek masowy
inizia ad imparare
mass market
dostępny finansowo, niedrogi
inizia ad imparare
affordable
lojalność wobec marki
inizia ad imparare
brand loyalty
wizerunek marki
inizia ad imparare
brand image
rozciąganie marki
inizia ad imparare
brand stretching
nazwa marki
inizia ad imparare
brand name
wprowadzanie produktu
inizia ad imparare
Product lunch
cykl życia produktu
inizia ad imparare
product life cycle
zakres produktu
inizia ad imparare
product range
lokowanie produktu
inizia ad imparare
product placement
lokowanie produktu przez słynną osobę
inizia ad imparare
Product endorsement
lider rynku
inizia ad imparare
market leader
badanie rynku
inizia ad imparare
market research
udział w rynku
inizia ad imparare
market share
konkurent rynkowy
inizia ad imparare
market challenger
segment rynku
inizia ad imparare
market segment
dojrzałość
inizia ad imparare
maturity
upadek
inizia ad imparare
decline
apeluje do
inizia ad imparare
appeals to
starzenie się
inizia ad imparare
aging
wzrastający
inizia ad imparare
increasing
grupa docelowa
inizia ad imparare
focus group
ankieta
inizia ad imparare
survey
przewodzić
inizia ad imparare
conducting
zalety
inizia ad imparare
advantages
znajomy
inizia ad imparare
familiar
tożsamość
inizia ad imparare
identity
pozwala
inizia ad imparare
enables
marża zysku
inizia ad imparare
profit margin
torby
inizia ad imparare
bags
gotowe do noszenia
inizia ad imparare
Ready to wear
cecha
inizia ad imparare
feature, quality
rozpoznawać
inizia ad imparare
recognize
postrzeganie
inizia ad imparare
perception
oczywiście
inizia ad imparare
obviously
transportować
inizia ad imparare
convey
wysłane
inizia ad imparare
Sent
natychmiast
inizia ad imparare
instantly
w związku z tym
inizia ad imparare
thus, therefore, hence
pod względem
inizia ad imparare
in terms of
szeroki
inizia ad imparare
broad
wyłaniać się
inizia ad imparare
emerge
wschodzące rynki
inizia ad imparare
Emerging markets
wyostrzyć
inizia ad imparare
sharpen
w dodatku
inizia ad imparare
in addition
pionier
inizia ad imparare
pioneer
ubrania na miarę
inizia ad imparare
made to measure
nieustanny
inizia ad imparare
unceasing
poszukiwacz
inizia ad imparare
pursuer
służyć
inizia ad imparare
to serve
udziałowcy
inizia ad imparare
shareholders
etykieta
inizia ad imparare
label
ekskluzywny
inizia ad imparare
exclusive
rutynowo
inizia ad imparare
routinely
nowość
inizia ad imparare
newness
skórzane dobra
inizia ad imparare
Leather goods
dom mody
inizia ad imparare
couture house
bankructwo
inizia ad imparare
bankruptcy
fala
inizia ad imparare
wave
przewidywać
inizia ad imparare
anticipate
główny
inizia ad imparare
prime
ścigać
inizia ad imparare
pursue
zamiana
inizia ad imparare
swap
wziąc pod uwagę
inizia ad imparare
take into account
dochód
inizia ad imparare
income
transmisja
inizia ad imparare
broadcast
podróbka
inizia ad imparare
fake items
przychód
inizia ad imparare
revenue
aktywa
inizia ad imparare
assets
wśród
inizia ad imparare
among
wyższe zyski
inizia ad imparare
superior returns
pozostać
inizia ad imparare
remain
ekspozycja
inizia ad imparare
exposure
osiągnąć
inizia ad imparare
achieve
osiągać
inizia ad imparare
achieve
zachęta
inizia ad imparare
incentive
rozwiązanie
inizia ad imparare
solution
rozwiązać
inizia ad imparare
solve
obroty
inizia ad imparare
sales
sprzedać
inizia ad imparare
to sell
niska
inizia ad imparare
low
rzeczywisty
inizia ad imparare
actual
twórczy
inizia ad imparare
creative
utworzyć
inizia ad imparare
create
poszerzać
inizia ad imparare
widen
przypomnieć
inizia ad imparare
remind
zastosować
inizia ad imparare
apply
faktycznie
inizia ad imparare
actually
obecnie
inizia ad imparare
currently
inwestować w
inizia ad imparare
invest in
aspiracja
inizia ad imparare
aspiration
zalany
inizia ad imparare
flooded
powódź
inizia ad imparare
a flood
odchodzimy
inizia ad imparare
drift from
powiązany
inizia ad imparare
associated
stawiać czoło (czemuś)
inizia ad imparare
face (something)
konkurs
inizia ad imparare
a competition
kunszt
inizia ad imparare
craftsmanship
zmniejszać
inizia ad imparare
decrease
repozytorium
inizia ad imparare
Repository
koszty pracy
inizia ad imparare
labour costs
zatrudniony
inizia ad imparare
hired
wpływowy
inizia ad imparare
influential
świadomość mody
inizia ad imparare
Fashion consciousness
szersze
inizia ad imparare
wider
konkurencyjny
inizia ad imparare
competitive
kwestia czasu
inizia ad imparare
matter of time
ustanowić
inizia ad imparare
establish, set up
świadomy ceny
inizia ad imparare
prices aware, price conscious
dążyć do
inizia ad imparare
aim to
bez wątpienia
inizia ad imparare
no doubt
dopasowany
inizia ad imparare
fit
wzmacniać
inizia ad imparare
strengthen
podatny na
inizia ad imparare
prome to
wyjątkowy
inizia ad imparare
extraordinaire
stawka godzinowa (tygodniówka)
inizia ad imparare
wage
zasiłki, dodatki finansowe
inizia ad imparare
benefits
przejdźmy do interesów
inizia ad imparare
let's get down to business
angażować
inizia ad imparare
involve
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
prowizja
inizia ad imparare
commission
rywalizować
inizia ad imparare
rival
przekroczyć
inizia ad imparare
exceed
odzyskane
inizia ad imparare
regained
rozmowy zostały zerwane
inizia ad imparare
talks broke off today
poboczny
inizia ad imparare
fringe
benefity
inizia ad imparare
perk
wynagrodzenie
inizia ad imparare
remuneration
kandydować
inizia ad imparare
stand for
dział kadr
inizia ad imparare
HR, staff
asystentka zarządu
inizia ad imparare
executive secretary
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
zarządzać
inizia ad imparare
manage, be in charge of, run, head
sprawy
inizia ad imparare
affairs
zatrudnić
inizia ad imparare
hire, employ
zwolnić (z pracy)
inizia ad imparare
fire, sack
szeroko pojęte
inizia ad imparare
wide sence
przeprowadzać
inizia ad imparare
carry out
badanie opinii publicznej
inizia ad imparare
poll
osoba wyznaczająca trendy
inizia ad imparare
trendsetter
zakłóca, przerywa
inizia ad imparare
interfere
przyciągać uwagę
inizia ad imparare
attract
poręczny
inizia ad imparare
handy
rozprzestrzenia się
inizia ad imparare
spread
para bez dzieci
inizia ad imparare
dinks
rodzice z dziećmi
inizia ad imparare
full nesters
rodzice których dzieci opóściły już dom
inizia ad imparare
empty nesters
20-26 latkowie
inizia ad imparare
yang adults
główny produkt
inizia ad imparare
core product
dla tego też
inizia ad imparare
therefore
postrzeganie
inizia ad imparare
perception
przerażony
inizia ad imparare
horrified
konkretny (przypadek)
inizia ad imparare
particular
szeroki
inizia ad imparare
broad
w dodatku do
inizia ad imparare
in addition to
podobać się
inizia ad imparare
appeal
urok
inizia ad imparare
appeal
oczywiście, z pewnością
inizia ad imparare
certainly
przekonywać
inizia ad imparare
to convince
przekonany
inizia ad imparare
convinced
tak czy nie
inizia ad imparare
whether or not
zgadzasz się czy nie
inizia ad imparare
whether you agree or not
atrakcyjny
inizia ad imparare
appealing
przekonujący
inizia ad imparare
persuasive

Devi essere accedere per pubblicare un commento.