rozdział 1 B2.1

 0    54 schede    Przybyl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
6 stopni oddalenia
inizia ad imparare
6 degrees of separation
wpływ
inizia ad imparare
influence
jąkanie się
inizia ad imparare
stammer
przeszkoda
inizia ad imparare
impediment
Uczestnicy
inizia ad imparare
participants
podniesienie
inizia ad imparare
rising
wzrost / przyrost
inizia ad imparare
increase
stale / wciąż
inizia ad imparare
constantly
drastycznie
inizia ad imparare
dramatically
gwałtownie
inizia ad imparare
rapidly
często
inizia ad imparare
frequently
rozszerzać
inizia ad imparare
expand
zachować się
inizia ad imparare
behave
występować
inizia ad imparare
occur
podmiejski
inizia ad imparare
suburban
szczególnie
inizia ad imparare
particularly
ustanowienie
inizia ad imparare
establishing
wykazujących
inizia ad imparare
exhibiting
utrzymać
inizia ad imparare
maintain
utrzymać
inizia ad imparare
maintain
wystawa
inizia ad imparare
exhibit
podzielić
inizia ad imparare
impart
wiejski
inizia ad imparare
rural
miejski
inizia ad imparare
urban
Osiedla
inizia ad imparare
residental
miejska
inizia ad imparare
inner-city
przybrzeżny
inizia ad imparare
coastal
zyskujący popularność
inizia ad imparare
up-and-coming
z historią
inizia ad imparare
long-established
Niedawno opracowany
inizia ad imparare
recently developed
wprowadzać
inizia ad imparare
introduce
domek jednorodzinny
inizia ad imparare
detached house
godziny szczytu
inizia ad imparare
ruch hour
pożądany obszar
inizia ad imparare
desirable area
hałasu
inizia ad imparare
noise pollution
środowisko naturalne
inizia ad imparare
natural environment
elektrownia wiatrowa
inizia ad imparare
wind farm
kultura
inizia ad imparare
cultural activities
miedzynarodowa atmosfera
inizia ad imparare
cosmopolitan atmosphere
przestępczość
inizia ad imparare
crime rate
Punkty recyklingu
inizia ad imparare
recycling points
Punkty recyklingu
inizia ad imparare
recycling points
Przyjazne sąsiedztwo
inizia ad imparare
friendly neighbourhood
Otwarte przestrzenie
inizia ad imparare
Open spaces
połączenia komunikacyjne
inizia ad imparare
transport connections
bezmyślny wandalizm
inizia ad imparare
mindless vandalism
zatłoczenie
inizia ad imparare
traffic congestion
energii ze źródeł odnawialnych
inizia ad imparare
renewable energy
Kwestia ochrony środowiska
inizia ad imparare
environmental issue
porzucone samochody
inizia ad imparare
abandoned cars
dom apartamentowy
inizia ad imparare
apartment block
środowisko miejskie
inizia ad imparare
urban environment
niewłaściwie
inizia ad imparare
misbehaving
badanie
inizia ad imparare
survey

Devi essere accedere per pubblicare un commento.