Rodziny wyrazów 5

 0    65 schede    mariolasobieska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
proponować
Co proponujesz?
inizia ad imparare
propose
What do you propose?
oświadczyć się
inizia ad imparare
to propose to sb
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
inizia ad imparare
proposal
I've got a proposal for you.
zaproponowany
inizia ad imparare
proposed
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
inizia ad imparare
to suggest
I suggest we study for the final exam.
obowiązek, zobowiązanie
inizia ad imparare
obligation
obowiązkowy
inizia ad imparare
obligatory
zobowiązać
inizia ad imparare
oblige
zobowiązac się do czegoś
inizia ad imparare
obligation to
wypełnić zobowiązanie
inizia ad imparare
fulfill an obligation
poczucie obowiązku
inizia ad imparare
sense of obligation
być zobowiązanym
inizia ad imparare
be under an obligation
nałożyć na kogoś obowiązek
inizia ad imparare
place sb under an obligation
obowiązkowy, przymusiwy
inizia ad imparare
obligatory
zobligowac zobowiązać zmusić
inizia ad imparare
oblige
być zmuszonym do czegoś
inizia ad imparare
be obliged to do sth
czuć sie w obowiązku coś zrobić
inizia ad imparare
feel obliged to do sth
najważniejsza część czegoś, środek czegoś
inizia ad imparare
heart of sth
robić coś z serca
inizia ad imparare
Do sth from the heart
z głębi serca
inizia ad imparare
from the bottom my heart
prosto z serca
inizia ad imparare
straight from the heart
moje serce zamarło
inizia ad imparare
My heart sank
nie miec serca aby coś robić
inizia ad imparare
not have the heart to do sth
brak coś do serca
inizia ad imparare
take sth to heart
z całej siły
inizia ad imparare
With all your heart
mieć strach przed czymś
inizia ad imparare
fear of sth
żyć w strachu
inizia ad imparare
live in fear
z obawy że
inizia ad imparare
for fear that / for fear that
obawiać się najgorszego
inizia ad imparare
fear the worst
bac się kogoś
inizia ad imparare
fear for sb
bać się o czyjeś życie
inizia ad imparare
fear for sb's life
obawiam się że
inizia ad imparare
I'm fear that
kończyć, dochodzić do wniosku
inizia ad imparare
conclude
dojść do wniosku że
inizia ad imparare
conclude that / come to the conclusion
wyciągnąć wnioski z czegoś
inizia ad imparare
conclude from sth
ukończyć pracę
inizia ad imparare
conclude sb's work
zakończyć coś czymś
inizia ad imparare
conclude sth with
dojśc do porozumienia
inizia ad imparare
conclude a deal
podpisac kontrakt
inizia ad imparare
conclude a treaty
prowadzić do wniosków
inizia ad imparare
lead to the conclusion
wyciągnąć wniosek
inizia ad imparare
draw a conclusion
zakończenie ostatnia część czegoś
inizia ad imparare
conclusion
na zakończenie
inizia ad imparare
in conclusion
walczyć
Nigdy wcześniej nie walczyłem w ringu bokserskim.
inizia ad imparare
to fight
I've never fought in a boxing ring before.
kłócić się, bić się
inizia ad imparare
fight
przepychac się
inizia ad imparare
fight sb's way
mieć dużą szansę
inizia ad imparare
Have a fighting chance
nastrój bojowy
inizia ad imparare
Fighting spirit
ośmielić się
inizia ad imparare
dare to
rzucam ci wyzwanie, wzywam cię do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
I dare you to + bezokolicznik
ani mi się waż!
inizia ad imparare
Don't you dare
ośmielam się przypuszczać
inizia ad imparare
I dare say...
Jak śmiesz?
inizia ad imparare
How dare you?
pewnego dnia
inizia ad imparare
one day
któregoś dnia
inizia ad imparare
one of these days
pewnego dnia
inizia ad imparare
one day
ostatnio kilka dni temu
inizia ad imparare
the other day
w tamtyh czasach
inizia ad imparare
In those days
dzień po dniu
inizia ad imparare
day after day
dzień na świezym powietrzu
inizia ad imparare
day out
szczęśliwy dzień
inizia ad imparare
lucky day
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
inizia ad imparare
even
It has everything, even a tennis court.
chociaż / mimo że
inizia ad imparare
even though
nawet gdy
inizia ad imparare
even when
nawet jeśli
inizia ad imparare
even if

Devi essere accedere per pubblicare un commento.