Rodziny wyrazów 4

 0    139 schede    mariolasobieska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stopa
Zjedz trochę zupy, to postawi cię na nogi.
inizia ad imparare
foot
Have some soup, it will get you back on your feet.
stopy
Nie czuję nóg.
inizia ad imparare
feet
I can't feel my feet.
iść piechotą
inizia ad imparare
go on foot
u podnóża
inizia ad imparare
at the foot of
wyrażenie gdy powiedzieliśmy coś co kogoś zawstydziło czy zasmuciło
inizia ad imparare
put sb foot in it
źle rozpocząć jakąś znajomość
inizia ad imparare
get off on the wrong foot
być realistą, myśleć praktycznie
inizia ad imparare
have both feet on the ground
spaść na 4 łapy
inizia ad imparare
fall on sb feet
plątać się pod nogami
inizia ad imparare
be under sb feet
o kimś że jest stary (być 1 nogą w grobie)
inizia ad imparare
have one foot in the grave
powód
Z jakiego powodu jest pan tutaj?
inizia ad imparare
reason
What is the reason you are here?
powód czegoś
inizia ad imparare
reason for...
podać powód
inizia ad imparare
give a reason
z powodów osobistych
inizia ad imparare
for personal reasons
z powodów zdrowotnych
inizia ad imparare
for health reasons
z jakiegoś powodu
inizia ad imparare
for some reason
mieć swoje powody
inizia ad imparare
have sb's reasons
z sobie tylko znanych powodów
inizia ad imparare
for reasons best known to yourself
nie mieć powodu by coś zrobić
inizia ad imparare
have no reason to do sth
miec dobry powód do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
Have every reason to do sth
w granicach rozsądku
inizia ad imparare
within reason
przechodzić wszelkie pojęcie
inizia ad imparare
go beyond all reason
bez powodu
inizia ad imparare
for no reason
bez powodu, bez żadnej logiki
inizia ad imparare
without rhyme or reason
część czegoś
inizia ad imparare
part of
być częścią czegoś
inizia ad imparare
be part of sth
najlepsza część czegoś
inizia ad imparare
Best part of sth
częściowo
inizia ad imparare
in part
część zapasowa
inizia ad imparare
spare part
rola (w filmie teatrze)
inizia ad imparare
part of
odgrywać ważną rolę
inizia ad imparare
play an important part
wziąć udział
inizia ad imparare
take part
aktywny udział
inizia ad imparare
active part
grac główną rolę
inizia ad imparare
leading part
w większości, przeważnie
inizia ad imparare
for the most part
stanąć po czyjejś stronie
inizia ad imparare
take sb's part
stanowić nieodłączną część czegoś
inizia ad imparare
be part and parcel of sth
w tych okolicach
inizia ad imparare
in this parts
pytanie
Mam pytanie.
inizia ad imparare
question
I've got a question.
zadać pytanie
inizia ad imparare
ask a question
odpowiedzieć na pytanie
inizia ad imparare
answer a question
sprawa problem
inizia ad imparare
question
wątpliwość
inizia ad imparare
question
o którym mowa
inizia ad imparare
in question
nie ma możliwości, nie ma mowy
inizia ad imparare
There is no question of...
niemożliwe wykluczone
inizia ad imparare
out of the question
kwestionować
inizia ad imparare
question
szacunek
Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
inizia ad imparare
respect
Could you give me a rough estimate of the total cost?
mieć szacunek do kogoś
inizia ad imparare
Have respect for sb
zdobyć szacunek
inizia ad imparare
gain respect
z całym szacunkiem
inizia ad imparare
with all due respect
pod jednym względem
inizia ad imparare
In one respect
pod wieloma względami
inizia ad imparare
in some respects
jeśli chodzi o, w związku z
inizia ad imparare
in respect of...
pod względem w odniesieniu do
inizia ad imparare
with respect to
szanować
Młodzi ludzie powinni szanować starszych.
inizia ad imparare
to respect
Young people should respect the elderly.
porównać
inizia ad imparare
compare
porównywalny
inizia ad imparare
comparable
porównawczo
inizia ad imparare
comparably
porównawczy
inizia ad imparare
comparative
porównanie
inizia ad imparare
comparison
porównać coś
inizia ad imparare
compare sth
porównać kogoś z czymś
inizia ad imparare
Compare sb with sth
porównać kogoś z kimś
inizia ad imparare
compare sb
coś jest gorsze od czegoś innego, nie ma porównania
inizia ad imparare
does not compare
dyskutować w celu porównania swoich odkryć dokonań
inizia ad imparare
compare notes on...
porównanie
inizia ad imparare
comparison
dla porównania
inizia ad imparare
for comparison
w porównaniu do
inizia ad imparare
in comparison to
w porównaniu
inizia ad imparare
by comparision
porównanie czegoś
inizia ad imparare
a comparision of sth
porównać, dokonać porównania
inizia ad imparare
make a comparison
doszukiwać się podobieństw
inizia ad imparare
draw a comparison
nie ma porównania, coś jest dużo lepsze od czegoś innego
inizia ad imparare
There is no comparison
poruszać się ruszać się
inizia ad imparare
move
przeprowadzić się
inizia ad imparare
to move
przeprowadzić się do nowego domu
inizia ad imparare
move house
poruszyć pogoś, być smutnym
inizia ad imparare
Move
być głeboko wzruszonym
inizia ad imparare
To be deeply moved
poruszyć kogoś do łez
inizia ad imparare
Move sb to tears
wzruszający
inizia ad imparare
moving
ruszyć się
inizia ad imparare
get moving
iść z duchem czasu
inizia ad imparare
move with the times
o miejscu w którym jest mnóstwo ludzi
inizia ad imparare
sb can hardly move
poruszyć niebo i ziemię
inizia ad imparare
move heaven and earth
ktoś zmienia pewne zasady czy wymagania
inizia ad imparare
move the goalposts
stać w bezruchu
inizia ad imparare
not move a muscle
słaby
To dziecko jest słabe.
inizia ad imparare
weak
This child is weak.
osłabiać
inizia ad imparare
weaken
słabość
inizia ad imparare
weakness
słaby punkt
inizia ad imparare
weak point
zmięknąć, ugiąć kolana
inizia ad imparare
weak at the knees
głupi
inizia ad imparare
weak in the head
słaba płeć
inizia ad imparare
weaker sex
oznaka słabości
inizia ad imparare
a sign of weakness
mieć słabość do czegoś
inizia ad imparare
have a weakness for sth
smak
inizia ad imparare
taste
smakuje wspaniale
inizia ad imparare
It tastes great
próbować
inizia ad imparare
taste
zasmakować wolności
inizia ad imparare
taste freedom
zasmakować sławy
inizia ad imparare
Taste fame
mieć dobry gust
inizia ad imparare
have good taste
nie mieć gustu
inizia ad imparare
have no taste
lubić coś
inizia ad imparare
have a taste for sth
nie lubieć czegoś
inizia ad imparare
have no taste for
smak sławy
inizia ad imparare
Taste of fame
zrobić złe wrażenie
inizia ad imparare
leave a bad taste in sb mouth
do smaku
inizia ad imparare
to taste
przedmiot rozmowy temat
inizia ad imparare
subject
zmienić temat
inizia ad imparare
change the subject
być tematem czegoś
inizia ad imparare
Be the subject of sth
zacząć mówić na jakiś temat
inizia ad imparare
get onto the subject
zakończyć temat
inizia ad imparare
get off the subject
przedmiot w szkole
inizia ad imparare
subject
podlegać
inizia ad imparare
be subject to
poddać czemuś, zmusić do czegoś
inizia ad imparare
subject
subiektywny
inizia ad imparare
subjective
opowiadanie
inizia ad imparare
story
historia czyjegoś życia
inizia ad imparare
sb's life story
bajka na dobranoc
inizia ad imparare
bedtime story
temat, wiadomość pojawiająca się w gazecie lub radio
inizia ad imparare
story
plotka
inizia ad imparare
a story
tak mówią ludzie
inizia ad imparare
so the story goes
to długa historia
inizia ad imparare
It's a long story
krótko mówiąc
Krótko mówiąc, zostaliśmy wrobieni.
inizia ad imparare
to cut a long story short
To cut a long story short, we were framed.
koniec dyskusji
inizia ad imparare
end of story
ale to inna historia
inizia ad imparare
But it's another story
to nie cała historia
inizia ad imparare
This is not the whole story
krok
Krok po kroku.
inizia ad imparare
step
Step by step.
zrobić krok
inizia ad imparare
take a step
podjąć jakieś kroki
inizia ad imparare
take steps
krok do przodu
inizia ad imparare
step forward
krok w dobrym kierunku
inizia ad imparare
a step in the right direction
etapy
inizia ad imparare
steps
krok za krokiem
inizia ad imparare
step by step
być o krok do przodu
inizia ad imparare
Be one step ahead
uważaj na to co robisz
inizia ad imparare
watch your step
nadepnąć
inizia ad imparare
step
wciśnij gaz do dechy
inizia ad imparare
step on it / step on the gas

Devi essere accedere per pubblicare un commento.