Road accidents

 0    37 schede    annawiacek90
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
powerful
inizia ad imparare
potężny / wpływowy
force
inizia ad imparare
siła / potęga
modern society
inizia ad imparare
Nowoczesne społeczeństwo
increased use
inizia ad imparare
zwiększone wykorzystanie
freedom of movement
inizia ad imparare
swoboda ruchu / wolność poruszania się
speed of travel
inizia ad imparare
Prędkość podróżowania
convenience
inizia ad imparare
wygoda / udogodnienie
seriously injured
inizia ad imparare
poważnie ranny
terrifying fact
inizia ad imparare
przerażający fakt
technological development
inizia ad imparare
rozwój technologiczny
to adapt
inizia ad imparare
przystosować się
to be subjected to
inizia ad imparare
być narażonym / podatnym na
fatal accident
inizia ad imparare
śmiertelny wypadek
magnitude
inizia ad imparare
wielkość
to grasp
inizia ad imparare
uchwycić
to replace
inizia ad imparare
zastąpić
disease
inizia ad imparare
choroba
malnutrition
inizia ad imparare
niedożywienie
threat
inizia ad imparare
zagrożenie
estimate
inizia ad imparare
oszacowanie
inordinately high
inizia ad imparare
nadmiernie wysokie
accurate calculations
inizia ad imparare
dokładne obliczenia
to prevent
inizia ad imparare
zapobiegać
human error
inizia ad imparare
ludzki błąd
major factor
inizia ad imparare
główny czynnik
improvement
inizia ad imparare
poprawa
safer
inizia ad imparare
bezpieczniej
incidence
several incidences of juvenile crime
inizia ad imparare
przypadek / częstość / rozmiar
kilka przypadków przestępstw dokonanych przez nieletnich
to acknowledge
inizia ad imparare
przyjąć do wiadomości / uznać
behaviour
inizia ad imparare
zachowanie
pedestrian
inizia ad imparare
pieszy
to abide by
inizia ad imparare
przestrzegać
traffic regulations
inizia ad imparare
przepisy ruchu drogowego
to ignore
inizia ad imparare
ignorować
crossing
inizia ad imparare
skrzyżowanie
to approach the curb
inizia ad imparare
zbliżać się do krawężnika
survival
inizia ad imparare
przetrwanie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.