Repetytorium maturalne LONGMAN str. 25-40

 0    59 schede    kajazabinska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Invitation
inizia ad imparare
Zaproszenie
I'm organising...
inizia ad imparare
Organizuję...
I'd like t invite you to...
inizia ad imparare
Chciałbym Cię zaprosić na...
We are holding...
inizia ad imparare
Prowadzimy... (np. akcję)
-a birthday party -a picnic by the river -an exibition of my photographs
inizia ad imparare
-impreza urodzinowa -piknik nad rzeką -wystawa moich fotografii
a party to celebrate the begining of holidays
inizia ad imparare
impreza z okazji rozpoczęcia wakacji
If you want, you can bring a friend.
inizia ad imparare
Jeśli chcesz, możesz wziąć ze sobą znajomego.
You are welcome to...
inizia ad imparare
Zapraszamy Cię do...
Come with a friend.
inizia ad imparare
Przyjdź ze znajomym.
Bring your favourite music with you.
inizia ad imparare
Weź ze sobą Twoją ulubioną muzykę.
Come on time because...
inizia ad imparare
Przyjdź na czas, ponieważ...
The party will take a place in/at...
inizia ad imparare
Impreza obdędzie się w...
To get there, take the bus and get off at the third stop.
inizia ad imparare
Aby się tam dostać, wsiądź do autobusu i wysiądź na trzecim przystanku.
When you get there, find apartment no. 6.
inizia ad imparare
Kiedy się tam dostaniesz, znajdź mieszkanie nr. 6.
See you there!
inizia ad imparare
Zobaczymy się tam! (Zobaczymy się na miejscu!)
I hope to see you there!
inizia ad imparare
Mam nadzieję spotkać Cię tam! (Mam nadzieję, że spotkamy się na miejscu!)
Please let me know if you can't come.
inizia ad imparare
Proszę, daj mi znać jeśli nie możesz przyjść.
This is just to tell you that...
inizia ad imparare
To jest tylko żeby powiedzieć Ci, że...
I've just got the information that...
inizia ad imparare
Właśnie dostałem informację, że...
I'm not sure if you remember about...
inizia ad imparare
Nie jestem pewien czy pamiętasz o...
My mobile has stopped working.
inizia ad imparare
Moja komórka przestała działać.
They're waiting for your call, so...
inizia ad imparare
Oni czekają na Twój telefon, więc...
I have to leave right now...
inizia ad imparare
Muszę wyjść już teraz...
I have to call them back as soon as possible...
inizia ad imparare
Muszę oddzwonić do nich tak szybko jak to możliwe...
I have to leave a message at once...
inizia ad imparare
Muszę zostawić wiadomość natychmiast...
I'm afraid i'll have to...
inizia ad imparare
Obawiam się, że będę musiał...
As a result, I need to go back to town instead of staying here for longer.
inizia ad imparare
W rezultacie muszę wrócić do miasta zamiast zostać tutaj na dłużej.
I have to leave now, so there'll be no time to...
inizia ad imparare
Muszę wyjść teraz, więc nie będzie czasu na...
Let's meet...
inizia ad imparare
Spotkajmy się...
Let's talk about...
inizia ad imparare
Porozmawiajmy o...
I'll call you later today at 6.
inizia ad imparare
Zadzwonię do Ciebie dziś później, o 6.
I hope to see you at/in...
inizia ad imparare
Mam nadzieję spotkać Cię o...
Sorry about this problem!
inizia ad imparare
Przepraszam za ten problem!
Thank you/ thanks...
inizia ad imparare
Dziękuję Ci, dzięki...
How are you doing?
inizia ad imparare
Jak się miewasz?
I'm writing to tell you...
inizia ad imparare
Piszę, żeby Ci powiedzieć...
I wonder if you have heard...
inizia ad imparare
Zastanawiam się, czy słyszałeś...
As for my latest news...
inizia ad imparare
Co do moich ostatnich nowowści...
First we're going to...
inizia ad imparare
Najpierw zamierzamy...
The plan includes...
inizia ad imparare
Plan obejmuje...
I'm writing to ask you for advice...
inizia ad imparare
Piszę żeby prosić Cię o radę...
I wonder if I could ask you to...
inizia ad imparare
Zastanawiam się, czy mogę Cię prosić o...
Could you tell me...
inizia ad imparare
Czy mógłbyś mi powiedzieć...
I'd be really grateful if you could...
inizia ad imparare
Byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyś mógł...
I'm writing to thank you for...
inizia ad imparare
Piszę, żeby podziękować Ci za...
Thank you so much...
inizia ad imparare
Dziękuję Ci bardzo...
It was really very kind of you to...
inizia ad imparare
To było naprawdę bardzo uprzejme z Twojej strony, że...
I'm writing to tell you how sorry I am about...
inizia ad imparare
Piszę, żeby powiedzieć Ci jak przykro jest mi z powodu...
I'm really sorry that...
inizia ad imparare
Jest mi naprawdę przykro, że...
It will never happen again.
inizia ad imparare
To się nigdy więcej nie stanie.
Sorry for bothering you again.
inizia ad imparare
Przepraszam, że znowu zawracam Ci głowę.
I'm having a party...
inizia ad imparare
Urządzam imprezę...
Would you come to...?
inizia ad imparare
Czy przyszedłbyś na...?
I hope you will be able to join us/make it.
inizia ad imparare
Mam nadzięję, że będziesz w stanie przyłączyć się do nas/ zrobić to.
I must be going now.
inizia ad imparare
Muszę już lecieć.
Looking forward to hearing from you again.
inizia ad imparare
Wyczekuję kolejnych wieści od Ciebie.
Give my regards to everyone at home.
inizia ad imparare
Przekaż moje pozdrowienia każdemu w domu.
Have a nice trip!
inizia ad imparare
Udanej wycieczki!
Dear Editor,
inizia ad imparare
Drogi Redaktorze,

Devi essere accedere per pubblicare un commento.