Renting a car

 0    6 schede    ster79
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy wypozyczala pani od nas wcześniej?
inizia ad imparare
Have you hired from us before?
Tak, to będzie dobrze.
inizia ad imparare
Yeah, that'll be fine.
Jakiś dodatkowy kierowca?
inizia ad imparare
any additional drivers?
Wielki. Cóż, mamy kilka modeli Mogę ci pokazać, ale polecam Vauxhall Corsa. Jego 65 na dzień i że obejmuje ubezpieczenia.
inizia ad imparare
Great. Well, we have several models I can show you but I'd recommend the Vauxhall Corsa. Its 65 per day and that includes insurance.
Brzmi obiecująco. Mogę spojrzeć?
inizia ad imparare
That sounds promising. Can I take a look?
Oczywiście, ale najpierw chciałbym uruchomić poprzez niektóre od podstaw
inizia ad imparare
Of course, but first I'd like to run through some od the basics

Devi essere accedere per pubblicare un commento.