Przyimki służące określaniu czasu

 0    14 schede    pn23
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
after
inizia ad imparare
po, np. after midnight - po północy
at
inizia ad imparare
o, np. at five o'clock - o godzinie piątej, także: at noon - w południe, at midnight - o północy
before
inizia ad imparare
przed, np. before dinner - przed obiadem
between
inizia ad imparare
między, np. between eight and nine - między ósmą a dziewiątą
by
inizia ad imparare
przed, do (jakiegoś terminu), np. by 7th July - do siódmego lipca
during
inizia ad imparare
podczas, w czasie, np. during the war - w czasie wojny
for
inizia ad imparare
przez (pewien czas), np. for two weeks - przez dwa tygodnie
from
inizia ad imparare
od (jakiegoś momentu), np. from Sunday - od niedzieli
in
inizia ad imparare
w, np. in June - w czerwcu, in summer - w lecie, in 1970 - w roku 1970, in the 20th century - w dwudziestym wieku, także: in the evening - wieczorem, in the morning - rano, in two minutes - za dwie minuty
on
inizia ad imparare
w, np. on Sunday - w niedzielę, on January 15th - piętnastego stycznia
since
inizia ad imparare
od (jakiegoś momentu), np. since 1980 - od roku 1980
till
inizia ad imparare
do, aż do, np. till 4 o'clock - do czwartej
to
inizia ad imparare
do, zwłaszcza w zwrocie from... to - od... do, np. from Monday to Wednesday - od poniedziałku do środy
until
inizia ad imparare
aż do, np. until tomorrow - do jutra

Devi essere accedere per pubblicare un commento.