Project 3 UNIT 5 A, B mama

 0    22 schede    oskarkabaty
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I have ridden a bike for the first time today!
inizia ad imparare
Jechałem rowerem po raz pierwszy dzisiaj!
My uncle has been on TV.
inizia ad imparare
Mój wuj był w telewizji.
We have made a film about our school.
inizia ad imparare
Zrobiliśmy film o naszej szkole.
She has won a competition for writing the best short story.
inizia ad imparare
Wygrała konkurs na najlepsze opowiadanie.
I have done some work for my mother.
inizia ad imparare
Zrobiłam dla mojej matki pracę.
We have found gold!
inizia ad imparare
Znaleźliśmy złoto!
My dad has caught a fish!
inizia ad imparare
Mój tata złapał rybę!
Have you ever flown in a plane?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek leciałeś samolotem?
I have never bought anything on the internet.
inizia ad imparare
Nigdy nie kupiłem niczego w internecie.
I haven`t seen the new James Bond film yet!
inizia ad imparare
Nie widziałem jeszcze nowego filmu Jamesa Bonda!
I haven`t met her.
inizia ad imparare
Nie spotkałem jej.
I haven`t won in the championship.
inizia ad imparare
Nie wygrałem w mistrzostwach.
Have you read this book?
inizia ad imparare
Czytałeś tę książkę?
A spaceship has landed in our street.
inizia ad imparare
Statek kosmiczny wylądował na naszej ulicy.
My friends have flown in a helicopter.
inizia ad imparare
Moi przyjaciele polecili helikopterem.
Have you eaten fish and chips?
inizia ad imparare
Jadłeś rybę i frytki?
Have you done voluntary work?
inizia ad imparare
Czy byłeś kiedyś wolontariuszem?
Have you ever met any famous singer?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek poznałeś jakąś sławną piosenkarkę?
Has your friend ridden a horse?
inizia ad imparare
Czy twój przyjaciel jeździł konno?
Have you ever had a party in your house?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek odbyła się w twoim domu impreza?
Have you ever sent a Valentine`s card?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek wysłałeś kartkę na Walentynki?
Have you ever stayed out late?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek wróciłeś do domu późno?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.