Present Simple - zastosowanie

 0    10 schede    darek3d3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Każdy wie, że woda zamarza w zeru stopnichach
inizia ad imparare
Everyone knows that water freezes at zero centigrade.
Jak spędzasz swój wolny czas? Czy masz jakieś hobby?
inizia ad imparare
How do you spend your free time? Have you got any hobbies?
nie potrzeba dużo czasu na przeczytanie krótkiej opowieści i właśnie dlatego je lubię.
inizia ad imparare
It doesn't take much time to read a short story and that's why I like them.
Historia kończy się tak: Mary przyjeżdża do Paryża z dzieckiem i zaczyna nowe życie.
inizia ad imparare
The story ends like this: Mary arrives in Paris with her baby and starts a new life.
Dlaczego ona już mnie nie kocha? Nie mogę tego zrozumieć.
inizia ad imparare
Why doesn't she love me anymore? I can't understand it.
Oni zawsze przed wyjazdem na wakacje zawsze sprawdzają prognozę pogody, bo nie chcą żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
inizia ad imparare
They always check the weather forecast before going on holiday because they don't want any unpleasant surprises.
Moi uczniowie zazwyczaj nie spędzają dużo czasu na przygotowywaniu się do egzaminów, ponieważ są dość leniwi.
inizia ad imparare
My students don't usually spend much time preparing for exams as they're quite lazy.
O której godzinie ona kończy pracę? Późno, wieczorem?
inizia ad imparare
What time does she finish work? Late in the evening?
Jakie filmy lubisz oglądać? Komedie czy dramaty?
inizia ad imparare
What kind of films do you enjoy watching? Comedies or dramas?
Warszawa leży nad Wisłą, która jest najdłuższą rzeką w Polsce.
inizia ad imparare
Warsaw lies on the Vistula which is the longest river in Poland.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.