PRESENT SIMPLE -1 (874,872,882)

 0    30 schede    emilakieruzel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
My husband never lies to anybody.
inizia ad imparare
Mój mąż nigdy nikogo nie kłamie.
You often smile to people you meet.
inizia ad imparare
Często się uśmiechasz do ludzi, których spotykasz.
Children become healthier if they are loved.
inizia ad imparare
Dzieci stają się zdrowsze, jeśli są kochane.
They play tennis twice a week.
inizia ad imparare
Grają w tenisa dwa razy w tygodniu.
The students study German and English.
inizia ad imparare
Studenci uczą się niemieckiego i angielskiego.
I usually drink one coffee a day.
inizia ad imparare
Zwykle piję jedną kawę dziennie.
It often rains in autumn in my homeland.
inizia ad imparare
W mojej ojczyźnie często pada jesienią.
The postman brings me my mail every other day.
inizia ad imparare
Listonosz przynosi mi moją pocztę co drugi dzień.
My brother often plays football.
inizia ad imparare
Mój brat często gra w piłkę nożną.
May comes after April.
inizia ad imparare
Może nadejść po kwietniu.
Does our daughter often go to the cinema?
inizia ad imparare
Czy nasza córka często chodzi do kina?
Does Robert like classical music?
inizia ad imparare
Czy Robert lubi muzykę klasyczną?
Do Will and Richard usually work at night?
inizia ad imparare
Czy Will i Richard zwykle pracują w nocy?
Does Norman have two grandsons?
inizia ad imparare
Czy Norman ma dwóch wnuków?
Do students always complain about school?
inizia ad imparare
Czy uczniowie zawsze narzekają na szkołę?
Do I often drink three cups of coffee in the morning?
inizia ad imparare
Czy często wypijam trzy filiżanki kawy rano?
Does my friend always worry about her daughter?
inizia ad imparare
Czy mój przyjaciel zawsze martwi się o swoją córkę?
Do men usually give flowers to women?
inizia ad imparare
Czy mężczyźni zazwyczaj dają kwiaty kobietom?
Does our car often break down?
inizia ad imparare
Czy nasz samochód często się psuje?
Does Ed usually smoke at home?
inizia ad imparare
Czy Ed zwykle pali w domu?
Everyone knows that water freezes at zero centigrade.
inizia ad imparare
Wszyscy wiedzą, że woda zamarza w temperaturze 0 ° C.
How do you spend your free time? Have you got any hobbies?
inizia ad imparare
Jak spędzasz swój wolny czas? Czy masz jakieś hobby?
It doesn't take much time to read a short story and that's why I like them.
inizia ad imparare
Nie zajmuje dużo czasu, aby przeczytać krótkie opowiadanie i dlatego je lubię.
The story ends like this: Mary arrives in Paris with her baby and starts a new life.
inizia ad imparare
Historia kończy się tak: Mary przybywa do Paryża ze swoim dzieckiem i rozpoczyna nowe życie.
Why doesn't she love me anymore? I can't understand it.
inizia ad imparare
Dlaczego ona mnie już nie kocha? Nie mogę tego zrozumieć.
They always check the weather forecast before going on holiday because they don't want any unpleasant surprises.
inizia ad imparare
Zawsze sprawdzają prognozę pogody przed wyjazdem na wakacje, ponieważ nie chcą żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
My students don't usually spend much time preparing for exams as they're quite lazy.
inizia ad imparare
Moi studenci zazwyczaj nie spędzają dużo czasu na przygotowaniach do egzaminów, ponieważ są dość leniwi.
What time does she finish work? Late in the evening?
inizia ad imparare
O której kończy pracę? Późnym wieczorem?
What kind of films do you enjoy watching? Comedies or dramas?
inizia ad imparare
Jakie filmy lubisz oglądać? Komedie czy dramaty?
Warsaw lies on the Vistula which is the longest river in Poland.
inizia ad imparare
Warszawa leży nad Wisłą, która jest najdłuższą rzeką w Polsce.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.