Prawo handlowe

 0    11 schede    wojciechkauczor
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Kodeks handlowy z 1934 r. ukształtowany był w oparciu o pojęcie
inizia ad imparare
kupca
Podstawy prawa prywatnego były tworzone w okresie
inizia ad imparare
przedwojennym
dualistyczna koncepcja regulacji stosunków majątkowych
inizia ad imparare
prawo cywilne (obrót powszechny) i prawo handlowe (obrót gospodarczy)
Kiedy nastąpiła zmiana dualistycznej koncepcji regulacji stosunków majątkowych na rzecz koncepcji jedności prawa cywilnego?
inizia ad imparare
Po wejściu w życie w 1965 r. kodeksu cywilnego z 1964 r.
Definicja prawa handlowego
inizia ad imparare
zespół norm prawa prywatnego regulujący organizację przedsiębiorców oraz dokonywanie między nimi czynności handlowych; samodzielna dyscyplina prawna
Ewolucja historyczna pojęć podmiotów prawa handlowego
inizia ad imparare
kupiec, jednostka gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, podmiot gospodarczy, przedsiębiorca
Prawo podmiotowe w znaczeniu podmiotowym odnosi się do pojęcia
inizia ad imparare
przedsiębiorcy
Prawo handlowe w znaczeniu przedmiotowym odnosi się do pojęcia
inizia ad imparare
umów handlowych
definicja przedsiębiorcy
inizia ad imparare
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu dzialalność gospodarczą lub zawodową
definicja działalności gospodarczej
inizia ad imparare
zarobkowa dzialałalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły
kim są przedsiębiorcy rejestrowi?
inizia ad imparare
są to przedsiębiorcy, którzy podlegają rejestracji w KRS lub wpisowi do CEIDG

Devi essere accedere per pubblicare un commento.